Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
3.93 MB
2017-05-02 12:57:41
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
73
502
Rövid leírás | Teljes leírás (74.71 KB)

Nagykanizsa m. város államilag segélyezett fiú- és leány iparostanonciskolájának értesítője az 1933-34. iskolai évről
XLVIII. évfolyam
Közli: Ortutay Gyula iparisk. igazgató
Gutenberg és Délzalai Nyomda Nagykanizsa
60868

A következő szöveg a füzetből keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

F.
NAGYKANIZSA M. VÁROS
ÁLLAMILAG SEGÉLYEZETT
FIÚ- ÉS LEÁNY IPAROSTANONCISKOLÁJÁNAK
AZ 1933—34. ISKOLAI ÉVRŐL
XLVIII. ÉVFOLYAM
KÖZLI :
ORTUTAY GYULA
IPARISK. IGAZGATÓ
GUTENBERG ÉS DÉLZALAI NYOMDA NAGYKANIZSA
60868
viFillF\'P\'
ÉRTESÍTŐJE
NAGYKANIZSA M. VAROS
ÁLLAMILAG SEGÉLYEZETT
FIÚ- ÉS LEÁNY IPAROSTANONCISKOLÁJÁNAK
ERTESITOJE
AZ 1933—34. ISKOLAI ÉVRŐL
XLVIII. ÉVFOLYAM
KÖZLI :
ORTUTAY GYULA
1PARISK. IGAZGATÓ
/ \\ , rO
GUTENBERG ÉS DÉLZALAI NYOMDA NAGYKANIZSA
S0868

Igazgatói jelentés.
Nagykanizsa m. városnak 1886. évben szervezett fiú iparostanonciskolája
a jelen tanévvel fennállásának 48-ik, az 1913. évben felállított leány iparostanonciskolája
pedig a 21-ik tanévét töltötte be.
Az iskolát fenntartó város, valamint az iskola sorsát közvetlenül intéző
tanonciskolái felügyelőbizottságának kiváló gondoskodása folytán az iskola
a tanév megkezdése előtt ismét visszajött a régebbi helyiségbe, a Rozgonyiutcai
II. körz. áll. el. népiskola udvari épületébe, ahol az 1926/27. tanévtől
kezdődőleg az 1931/32. tanév befejezéséig volt elhelyezve. Ez az otthon, ha
nem is íelel meg teljes mértékben a tanoncoktatás megkívánt céljainak,
mégis sokkal alkalmasabb az előbbi helyiségnél, mert az iskolának teljes
rendelkezésére áll 4 tanterem a saját berendezésével, 6 tanterem pedig
az el. iskolával közös használatban, részben a tanonciskola, részben pedig
az el. iskola bútorzatával berendezve. De jó elhelyezést nyert itt egy elég tágas
teremben az igazgatói iroda, azután a szertár és a cserkészotthon is. Ez
az új elhelyezkedés tette lehetővé azt is, hogy a ruházati-ipar és a borbélyipar
tanulóinak a hét szerda és szombat napjain az előadásokra való beosztása
elkerülhető volt. E körülménynek köszönhető az az újítás is, hogy a folyó
tanévben lett először bevezetve két cipészipari szakrajzosztályban a délelőtti
tanítás.
Beiratásra a tanonciskola átköltöztetése miatt szeptember 13., 14.
és 15-ik napja volt megjelölve. Az első napon csak 41 fiú és 31 leány
jelentkezett felvételre, a második napon 48 fiú és 26 leány, a harmadik
napon a fiúknál 146-ra, a leányoknál 76-ra emelkedett a tanulók létszáma.
Az első tanítási napon, szeptember 18-án már 174 fiú és 77 leány volt
beírva. Tekintve, hogy szeptember 18-tól szeptember végéig a fiú tanulók
száma csak 35-tel, a leányok száma csak 14-el szaporodott, mondhatjuk,
hogy a beírási napokon a tanulóknak csak körülbelül 2/3-a jelentkezett iskolai
felvételre. Az évközben kötött szerződések alapján folytatólagosan beiratkozott
tanulókkal a tanév végéig a fiúknál a létszám 316-ra, a leányoknál 119-re
emelkedett. Az előző évhez képest a létszámemelkedés a fiúknál 15,
a leányoknál 16 fő.
A tanulók osztályok szerinti elosztása. A fiú tanulók 13 közismereti
és 10 rajzosztályba lettek csoportosítva, a lehetőség szerint a rokoniparágak
egy osztályba való összehozásának elve alapján a következőképpen:
az I/a., a H/a. és Ill/a. osztályban a ruházati, az előkészítő, az I/b., a II/b.,
a Ill/b. és a IV. osztályba a többi iparágak kerültek. Az építő-iparosok pedig
a téli tanfolyam I—II. és III—IV. összevont osztályba. A rajzosztályok 2 első
osztályú általanos rajz, 1 II. osztályú általános rajzi, 2 bőripari, 1 építő,
1 fém,...