Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
3.02 MB
2017-05-02 15:24:16
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
94
499
Rövid leírás | Teljes leírás (70.49 KB)

Nagykanizsa m. város államilag segélyezett fiú- és leány iparostanonciskolájának értesítője az 1934-35. iskolai évről
XLIX. évfolyam
Közli: Ortutay Gyula iparisk. igazgató
Gutenberg és Délzalai Nyomda Nagykanizsa
64444

Megj.: fénymásolat

A következő szöveg a füzetből keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

NAGYKANIZSA M. VÁROS
ÁLLAMILAG SEGÉLYEZETT
FIÚ- ÉS LEÁNY IPAROSTAN
O N Cl S KO LÁ JÁN AK
ÉRTESÍTŐJE
AZ 1934—35. ISKOLAI EVROL
XLIX. ÉVFOLYAM
KÖZL..
ORTUTAY GYULA
IPARISK. IGAZGATÓ
GUTENBERG ÉS DÉLZALAI NYOMDA NAGYKANIZSA
6 4 4 4 4
TARTALOM:
I. Igazgatói jelentés
II. Felügyelet -
III. Tanítótestület ...
IV. Minősítési osztályzat
V. Egész évi tanfolyam - —
VI. Téli tanfolyam
VII. A jövő tanévre vonatkozó tudnivalók
Igazgatói jelentés.
Nagykanizsa megyei városnak 1886. évben szervezett fiú-iparostanonciskolája
a jelen tanévvel fennállásának 49-ik, az 1913. évben felállított leányiparostanonctskolája
pedig a 22-ik tanévét töltötte be.
Beírás, iskolai év kezdete, vége. Beiraíásra szeptember hó 10 és
11-ik napja volt megjelölve. E két napon 181 fiú és 71 leány jelentkezett
felvételre. Az első tanítási napon, szeptember 12-én a fiúknál 199-re, a leányoknál
83-ra emelkedett a tanulók száma. Az előző évhez képest, amikor három
napon át összesen csak 146 fiú és 76 leány iratkozott be, a beiratások
most rendesebben folytak le. Az évközben kötött szerződések alapján folytatólagosan
beiratkozott tanulókkal a tanév végéig a fiúknál a létszám 354-re,
a leányoknál 124-re emelkedett. Az előző évhez képest a létszámemelkedés
a fiúknál 38, a leányoknál 5 fő.
A fiúiparostanonciskola fennállása óta 23.262 fiútanuló és a leányiskola
fennállása óta 3.129 leánytanuló iratkozott be összesen.
Bár az 1925/26. tanévben kezdődő és nyolc tanéven át tartó folytonos
létszámcsökkenés utan a mult tanévben a fiúknál 4\'9%, a leányoknál 15"5%,
a jelen tanévben pedig a fiúknál 12\'l°/o, a leányoknál 4 1% emelkedés volt,
a most befejezétt tanevoen a beiratkozott tanulók száma még a tanévenkénti
átlagot (474 fiú, ?44 leány) sem érte el.
Szeptembei hó 12-től 20-ig a katonaságnak az iskolába történt beszállásolása
miatt csak csökkentett óraszámmal folyhattak a tanítások. (Osztályonként
heti 9 óra helyett, heti 6 óra.) Szeptember 20-tól azonban a szervezetben
megszabott és a tánévközben a Vallás- és Közoktatásügyi Miniszter
Ur által engedélyezett rendkívüli szünetek leszámításával megszakítás nélkül
folyt a tanítás egészen június hó 17-ig; június 12-től 15-ig voltak a nyilvános
évzáró vizsgálatok. Az építőipari téli tanfolyam tanulóinak tanítása
november hó 1-én kezdődött s folyt megszakítás nélkül kettőzött heti óraszámmal
március hó 30-ig.
A tanulók osztályok szerinti elosztása. A fiútanulók 13 közismereti
és 10 rajzosztályba lettek csoportosítva, a lehetőség szerint a rokoniparágak
egy osztályba való összehozásának elve alapján a következőképpen:
az I/a, a Il/a és Ill/a osztályokban a ruházati, a Il/b osztályban a fém- és
faipari, az előkészítő, az I/b, a II/c, a Ill/b és a > IV. osztályokba a többi
iparágak kerültek. Az építőiparosok pedig a téli tanfolyam II. és I, III, IV.
összevon osztályba. A rajzosztályok két első osztályú, egy I—II. összevont
és egy II. osztályú általános rajzi, 2 bőr, 1 építő, 1 fém, 1 szabó és 1
vegyes ipari szakrajz osztályokra tagolódtak. Foglalkozásuknál fogva a rajzoktatás
alól mentes tanulók egy rajzpótló-osztályba voltak csoportosítva.
A kereskedő tanoncok csekély számuk miatt (összesen 20) nem önálló,
hanem az iparos osztály...