Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
6.47 MB
2018-02-01 17:44:30
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
64
443
Rövid leírás | Teljes leírás (117.69 KB)

A Nagykanizsai Államilag Segélyezett Községi Iparostanoncz-iskola értesítője
az 1906-1907. tanévről.
XXI. évfolyam.
Közli: Poredus Antal igazgató.
Nagykanizsa, 1907.
Nyomtatott Krausz és Farkas Könyvnyomdájában
19383

A következő szöveg a füzetből keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

A NAGYKANIZSAI
ÁLLAMILAG SEGÉLYEZETT
KÖZSÉGI IPAROSTANONC-ISKOLA
ÉRTESÍTŐJE
AZ
1906—1907. TANÉVRŐL. XXI. ÉVFOLYAM.
KÖZLI:
POREDUS ANTAL
IGAZGATÓ.
—bM-MS—
NAGYKANIZSA, 1907.
NYOMATOTT KRAUSZ ÉS FARKAS KÖNYVNYOMDÁJÁBAN.
19383
ï \' m


M
> ■ -
I
• \' - JW t- fj


\' ■ \'\' - : - .
m " vv - -1- _ i- ;í
s pS - " r \' -Á. \'RH I -, HH ¿M ■ , v
/ K ñT 8mm
HNÉ
I r. , : ê,... ;

fis
t \'
¡R, î® \' l .. ■ :. >-

■•.■- -
Vi \' ; ik î \' -,

A NAGYKANIZSAI
ÁLLAMILAG SEGÉLYEZETT
KÖZSÉGI IPAROSTANONC-ISKOLA
ÉRTESÍTŐJE
AZ
1906—1907. TANÉVRŐL. XXI. ÉVFOLYAM.
KÖZLI:
POREDUS ANTAL
IGAZGATÓ.

NAGYKANIZSA, 1907.
NYOMATOTT KRAUSZ ÉS FARKAS KÖNYVNYOMDÁJÁBAN.
19383
\'■ . .....- -■-¡■r;[FEV
98

TARTALOMJEGYZÉK:
I. A jövő tanévre vonatkozó tudnivalók ......
II. Jelentés az 1906—7. tanévről .......
III. Felügyelet...........
IV. Tanítótestület...........
V. Elvégzett tananyag ..........
VI. Az 1906—1907. tanévi órarend.......
VII. Minősítési osztályzat .........
VIII. A tanulók névsora és osztályzata.......
IX. Munkakiállitás...........
X. Kimutatás az 1907. junius hó 15—16-án tartott rajzkiállitáson résztvett
tanulókról és rajzaik számáról ......
XI. Statisztikai kimutatás a tanuló előképzettségéről, a tanitás eredményéről
és az évi mulasztásokról osztályonkint ....
XII. Statisztikai kimutatás a tanoncok száma, kora, vallása, nemzetisége és
születési helye szerint ........
XIII. Statisztikai kimutatás a tanoncok foglalkozása szerint
XIV. Az iparostanoncziskola 1906—1907. évi költségvetése
Oldal
3
4 10 11 13 18 20 21 41
44
45
46
47
48
ess~
/eié
V*tfí v-\'-\'-f \'
- 3 —
I.
A jövő tanévre vonatkozó tudnivalók.
Az 1907—1908. tanévre a tanoncok beírása az egész évi tanfolyamban szeptember 1 12-ig, az öt hónapos téli tanfolyamban pedig október 15—18-ig eszközöltetnek a központi áll. elemi népiskola III. fiúosztályában, köznapokon esti 6—8-ig, vasár- és ünnepnapokon d. e. 9—11-ig, d. u. 2—4-ig.
Ezen kitűzött időben köteles minden iparosmester a tanoncát még azon esetben is beíratni, ha az illető még csak próbaszolgálatban van, vagy vidéken dolgozik.
Azon iparosmesterek, kiknek több tanoncuk van, saját érdeküknek tesznek eleget, ha összes tanoncaikat egyszerre Íratják be s ezáltal lehetővé teszik azoknak oly módon leendő beosztását, hogy lehetőleg ne egy napon vonassanak el a műhelyből.
Aki tanoncát a beírásra kitűzött időn tul íratja be, vagy tanoncát nem küldi pontosan az iskolába s ezen mulasztását nem tudja kellően igazolni, az az 1884. évi XVII. t. c. 62. §-ába ütköző iparkihágást követ el s vele szemben az 1884. évi XVII. t. c. 157. §-ában megállapított 40 koronától 400 koronáig terjeáhető pénzbírság fog alkalmaztatni. A később felfogadott tanoncok a felfogadás napján azonnal beirandók, mert különben ezek mestereivel szemben is a fenti szakasz fog alkalmaztatni; kivételt képeznek az április hó 15-én tul felvett tanon...