Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
3.19 MB
2017-09-19 10:58:20
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
70
450
Rövid leírás | Teljes leírás (78.77 KB)

A Nagykanizsai Magyar Királyi Állami Elemi Népiskolák
három igazgatósági körzetének
értesítője az 1926-27. tanévről.
XXVIII. évfolyam.
Közlik: Polensinszky Emil, Brauner Lajos, Filó Ferenc igazgatók.
Nagykanizsa
Gutenberg-nyomda
1927.A következő szöveg a füzetből keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

A NAGYKANIZSAI M. KIR.
ÁLL. ELEMI NÉPISKOLÁK
HÁROM IGAZGATÓSÁGI KÖRZETÉNEK
értesítője
AZ 1926—27. TANÉVRŐL. XXVIII. ÉVFOLYAM.
KÖZLIK:
POLESINSZKY EMIL, BRAUNER LAJOS, FILÓ FERENC
IGAZGATÓK.
NAGYKANIZSA GUTENBERG-NYOMDA 1927.
Jelentós
az 1926—27. tanévről.
1. Beiratások. Az 1926—27. tanévi beiratások mindhárom körzetben 1926. évi julius 1., 2. és 3-án, a pótbeirások a nagyszünidő meghosszabbítása miatt szeptember 13-án és 14-én történtek meg A Veni Sancte szeptember 15-én volt. A rendes, órarend szerinti tanítások szeptember 16-án kezdődlek.
2. Beiskolázás. Az I. körzetben a tanévben beiratkozott 358 fiu-és 317 leánytanuló, összesen 675 mindennapi tanköteles. Az általános továbbképző (ismétlő) fiúiskolába 45, a leány továbbképző iskolába 101, összesen 146 tanuló.
A II. körzetben beiratkozott 343 fiu és 355 leánytanuló, összesen 703 mindennapi tanköteles gyermek. Az általános továbbképző fiúiskolába 60, a leány ismétlőbe 109, összesen 169 tanuló.
A 111. körzetben beiratkozott 376 fiu- és 327 leánytanuló, összesen 703 mindennapi tanköteles. Az általános továbbképző iskolába 100 fiu és 165 leány, összesen 265 tanuló.
A tanév alatti iskolalátogatás kedvező volt, leszámítva a továbbképző-iskola tanulóit, akik az őszi és a tavaszi munkálatok beálltakor különösen Kiskanizsán nagyobb számú mulasztást követtek el. A beiskolázási viszonyok javulása a városi hatóság szigorú fellépésének köszönhető. Példás erélyességgel, ha kellett bírságolással kényszeritette a szülőket, hogy gyermekeiket pontosan küldjék az iskolába.
3. A Gondnokság gyásza. Az 1926/27. tanévben az áll elemi iskolák Gondnokságát nagy, pótolhatatlan veszteség érte Irmler József és dr. Kenedy Imre gond. tagok elhunytával. Irmler József 1926. évi október 8-án, dr. Kenedy Imre pedig október 14-én hosszas szenvedés után hozzátartozóik, ismerőseik nagy bánatára elhunytak. Mindkét gond. tagnak a magyar nemzeti népoktatás, az iskola és annak munkásai iránt érzett szeretete és meleg rokonszenve, a magyar kultura érdekében kifejtett önzetlen munkássága, kedves egyénisége mindenkor emlékezetben fog maradni azok előtt, akik ennek a városnak népnevelésügye érdekében fáradoznak, buzgólkodnak. Legyen áldás nevükre, emlékezetükre !
4. A tantestületek gyásza. Ebben a tanévben ragadta ki körünkből a halál Honfi Lőrinc I. körzetben működő kartársat, aki szorgalmával, tehetségével a felsőbb hatóság megelégedését, a kartársak tiszteletét érdemelte ki. 35 évi tanitóí működéséből 28 évet nemzetiségi vidéken töltött, ahol az idegenajku gyermekek szivébe csepegtette a magyar haza iránti szeretetet. Édes hazánk összeomlása után ő is kénytelen volt elhagyni azt a helyet, ahol életének nagy részét töltötte. Máról-holnapra látta a hosszú fáradságos munkával elért eredmények összeomlását. Ez a csapás megrendítette egészségét, bár szivós ellenállással megakarta törni a gyilkos kórt, de szervezete nem birta s
hosszas szenvedés után 1926. év december 7-én elhunyt. A tantestület és számos ismerőse kisérte utolsó útjára. A sirnál Plánder Boldizsár I. körzeti tanitó mondott búcsúbeszédet. Áldás legyen emlékén!
5. Helyettesítések. A folyó tanévben a tantestületek tagjainak egészsége nem volt kedvező. Több tanitó hosszabb betegsége miatt kénytelen volt távol maradni az iskolától. — Hosszabb időtartamú helyettesítés több izben vált szükségessé. így az I. körzetben Neuwirthné Szabó Mária 6 hetet. Sekulja Jakab 2 hónapot mulasztottak, akik közül Neuwirthné Szabó Mária hel...