Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
5.1 MB
2018-08-09 14:26:10
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
25
132
Rövid leírás | Teljes leírás (101.35 KB)

A nagykanizsai M. Kir. Állami
Gróf Zrínyi Ilona
Polgári Leányiskola
évkönyve
az 1942-43. iskolai évről
az iskola fennállásának 51. évében.
Közzétette:
Polónyi György
a Polg. Leányisk. igazgatója.
Nagykanizsa, 1943.
Kiadta az iskola igazgatósága: Nagykanizsa, Horthy Miklós-út 9. szám

A következő szöveg a füzetből keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

SZOMBATHELYI TANKERÜLET
„Csonka Magyarország — nem ország, Egész Magyarország — mennyország!"
a MGYumzsju m. kir. Állami
gróf zrínyi ilona polgári leányiskola
ÉVKÖNYVE
az 1942-1943. iskolai évről
nz isKoin fennalusúnak 51. évében.
KÖZZÉTETTE:
POLÓNYI GYÖRGY
A POLG. LEÁNYISK. IGAZGATÓJA.
NAGYKANIZSA, 1943. Kiadta az iskola igazgatósága: Nagykanizsa, Horthy Miklós-út 9. szám.
SZOMBATHELYI TANKERÜLET
„Csonka Magyarország — nem ország, Egész Magyarország — mennyország!"
3H3S VZM
a nagykanizsai m. kir. állami GRÓF zrínyi ilona polgári leányiskola
EVK
§ ■
YVE

az 1942—1943. iskolai évről
az ISKOLA FENNfiLLŰSáNMí 51. ÉVÉBEN.

KÖZZÉTETTE:
POLÓNYI GYÖRGY ^
a polg. leányisk. igazgatója.

NAGYKANIZSA, 1943. Kiadta az iskola igazgatósága: Nagykanizsa, Horthy Miklós-út 9. szám.
Í~KÉV 98
REV2010
Hiszek egy Istenben, Hiszek egy hazában, Hiszek egy isteni
örök igazságban, Hiszek Magyarország
feltámadásában.
Amen !
32/
Felelős Kiadó: Polónyi György igazgató.
93055 Közgazdasági R.-T. Nagykanizsa nyomdája A nyomdáért felel: Zalai Károly.
Zrínyi Ilona.
Iskolánk épülete büszkén viseli homlokzatán ennek a hős magyar asszonynak nevét. Habár a mai súlyos időkben nem is ünnepelhettük meg szülelésének 300. évfordulóját nagyszabású, fényes keretek között, önképzőkörünk meleg, meghitt családi körében és a tanítási órák minden arra kínálkozó lelkes hangulatában tannál értékesebb, annál maradandóbb emléket állítottunk tanítványaink lelkében dicső elődjük, magasztos példaképük soha el nem halványuló, fényes érdemeinek.
Szálló ige volt iskolai életünkben, hogy Zrínyi, Ilona éve van, amit azzal ünnepelünk meg legméltóbban, ha rneg|mluta;tíj|uk, hogy hűséges követői, méltó utódai vagyunk a haza szeretetében, az önfeláldozásban és áldozatkészségben.
Megtanulták növendékeink, hogy legendás nagyasszonyunk a inaihoz hasonló sorsdöntő, súlyos időkben, vagy még súlyosabbakban élt. Akkor is részekre volt szaggatva hazánk, akkor is a keresztény magyar műveltséget keletről fenyegető pusztító veszedelem ellen —- amit akkor a török hatalom jelentett — kellett élet-halál harcot folytatnia, másfelől pedig nemzeti létét, politikai öncélúságát, egész magyarságát kellett oltalmaznia. Hogy minden megpróbáltatás, vérfürdő, bitó és száműzetés ellenére is diadalmaskodott Végül a Kárpát-medencében a magyar igazság, az hős férfíiaink mlellett nem utolsó sorban hőslelkű asszonyainknak, az elsők között Zrínyi I lonának köszönhető.
Az ő glóriás neve az egységes haza, az egész szíentjijstváni birodalom eszméjét jelenti nekünk. A Horvátországból származó Zrínyi család történelmi szerepe fényesen bizonyítja a magyar és horváit sorsközösséget, egymásrautaltságot. Munkács várában pedig egyforma lelkesedéssel küzd a hős nagyasszony oldalán magyar, (sváb, tót, rutén és oláh a közös haza szent földjéért és azért az alkotmányért, mely nem ismer különbséget különböző nyelvűigyermekei között. Munkács lőporfüstös levegőjében csepegteti a hős anya Ferkó fia szívébe azt az izzó magyar érzést, önzetlen hazaszeretetet, mely az édesanyától való erőszakos elszakítás, idegen környezet és minden ellenséges mesterkedés ellenére is kitör a fiúból, mikor szólítja a haza. Nem véletlen, hogy az ő fiából lett legnépszerűbb, legdiesőbb szabadsághősünk, II. Rákóczi Fe...