Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
2.6 MB
2018-03-29 14:17:33
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
62
444
Rövid leírás | Teljes leírás (31.59 KB)

1867-68 A Nagy-kanizsai Kath. Elemi Főtanodának növendékei név- és érdemsor szerint

A Nagy-kanizsai Kath. Elemi Főtanodának növendékei név- és érdemsor szerint
az 1867/8-ki tanév
II. felében
Nagy-kanizsán,
nyomtatott Wajdits József könyvnyomdájában,
1868.

A következő szöveg a füzetből keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

O0 I
■ \' 7 / <;;> \'
REV 98
KCV 2010
A NAGY ■ KANIZSAI
RflTH. ELEMI FŰTANODÁNAK
NÖVENDÉKEI
JXT 33 "V" - É3S ÉRDEMSOR
SZERINT
ma jmri . • AZ
Hmíji \' £ íiiÉMW8ft»>r \' \' . »mi!» un».»
186
71
8 KI TANÉV
II. FELÉBE N.

G V
NAGY-KANÍZSÁN,
NYOMATOTT WAJDITS JÓZSEF KÖNYVNYOMDÁJÁBAN,
18 6 8.
IV. Fiosztály.
TANTÁRGYAK: Hittan, evangelium és szertartások magyarázatával, magyar olvasás tárgyilagos kezeléssel, nyelvtan, helyesírás, iratfeltevés, szavalás, német olvasás, nyelvtan és helyesírás, latin olvasás, számtan, szép- és folyóirás, rajz és öszhangzatos éneklés.
H
N O
ÍH
O
CD
Tanító :
Nucsecz József.
1
i 2 ^ i 8 -ú
Névsor. A aj N Általán* soroza Névsor. Helyze szám. £ N b £3 S
ÖU ÖU
pályatárs / pályatárs
között. között.
Arvay József..... k m e r. Máli István...... 66 m r
Aszalay Lajos..... 29 e r Mersics Ede...... 68 m r
Axter Ágoston, ism. . . . 63 m r Mesics János..... 3 kit
Babóchay László .... 22 e r Mihálecz István..... 14 jel
5. Báán Zoltán...... 8 jel 45. Nagy József...... 57 e r
Bánutay Károly. . . ... 7 jel Neubauer Márton .... k m jel
Báusch Pál...... m t e r Orosz József...... k m e r
Bertalan Yince .... 56 e r Pais Elek....... 9 jel
Biberstein József .... m t v m Pál Gyula...... 49 e r
10. Buzády Boldizsár .... 13 jel 50. Peksz Kálmán..... 48 e r
Czelhoifer András . . . . (Jorvinus Ágoston .... 46 e r Petrich Lajos..... 43 e r
60 e r Plánder Ferenc..... 44 e ¡\'
Osizmazia János..... 21 e r Plánder Károly..... 31 e r
Dávid György..... 59 e r Pollák Károly..... 58 e r
15. Dervarics Béla..... 15 jel 55. Polecz András..... 65 m r
Duics Lajos...... 39 e r Prikler Lajos..... 10 jel
Fenusz János ..... m t kit Rajkay Vilmos..... 24 e r
Gámperl Ferenc .... 12 jel Raisz Kálmán..... 51 e r
Grebencz Lajos . . . , 26 e r Reichenfeld Gyula izr. . . . 27 e r
20. Hergenröther József . , 40 e r 60. Reiner Károly ism. . . . k ni e r
Hofer József...... 42 e r Rigó István...... 16 jel
Horváth Gyula..... 4 jel Rieder József..... 11 jel
Horváth Károly..... 17 jel Rothschild Jakab izr. . . 6 jel
Horváth Pál...... 67 m r Sipos Gyula...... 50 e r
25. Istéf Ferenc...... k m jel 65. Sipos Károly..... 20 e r
István Károly . .. . . . k m e r Skopál Elek...... 35 e r
Kainczer Lipót..... 32 e r Stingly Elek...... m t jel
Kocsi Gyula...... 2 kit Szimicz Ede...... 18 jel
Kollay Lajos...... 54 e r Szűcs János...... 47 e r
30. Kollarics József..... 55 e r 70. Talabér Kálmán .... 1 53 e r
Kollarics Lénárd .... 45 e r Tálosy György..... 5 jel
Koltay Kálmán..... 19 e r Tóth Frigyes..... 34 e r
Kovács József ..... 1 kit Tóth János...... 62 ni r
Kovács Sándor..... 25 e r Vajda István...... 64 m r
35. Krénusz József..... 36 e r 75. Veisz Ágoston . . . . k m m r
Krénusz Mihály..... 41 e r Vida Sándor...... 61 c r
Kutnyák Mihály..... 23 e r Viosz László...... 38 e r
Lasky Lajos...... 37 e r Volf Lajos...... k m e r
Lasky Pál...... 33 e r Zotl Károly..... 28 e r
40. Locke Antal...... 52 e r 80. Zotl Vilmos...... 30 e r
III. Fiosztály.
TANTÁRGYAK: Hittan, bibliai történet és szertartások magyaráz...