Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
5.67 MB
2018-04-16 10:30:24
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
37
249
Rövid leírás | Teljes leírás (72.67 KB)

A Nagy-kanizsai községi Nép- és Felső Népiskolák növendékeinek név- és érdemsorozata
az 1888-89. tanévről.
Közli: Németh Ignácz népiskolai igazgató.
Nagy-kanizsa
Weiss L. és F. Könyvnyomdája
1889

A következő szöveg a füzetből keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

A NAGY-KANIZSAI
KÖZSÉGI
NÉP-ÉS FELSŐ NÉPISKOLÁK
NÖVENDÉKEINEK
NÉV- ÉS ÉRDEMSOROZATA
AZ
1888-89. TANÉVRŐL.
közli:
NÉMETH IGNÁCZ
népiskolai igazgató.

904
NAGY-KANIZSA
weiss l, és f. könyvnyomdája
1889.

A NAGY-KANIZSAI
KÖZSÉGI
NÖVENDÉKEINEK
NÉV-ÉS ÉRDEMSOROZATA
A Z
1888-89. TANÉVRŐL.
közli:
N É M ETH I G N Á C Z
népiskolai igazgató.

901
NAGY-KANIZSA
weiss l. és f. könyvnyomdája
1889.
1
E EV 9S
Rövidítések magyarázata,
Erkölcsi viseletből: dics = dicséretes, türh = tűrhető.
Szorgalomból: erny = ernyedetlen, dics = dicséretes, vált = változó, hany = hanyag.
Tantárgyakból: kit = kitűnő, jel - jeles, elégs elégséges, elégt = elégtelen.
Használt rövidítések még: bt = beteg, vm vizsgálatlan maradt, tv = tanodát változtatott, km *= kimaradt, mt = magántanuló, mh = meghalt, ifj = ifjabb, közb == közbenső, id = idősb, ism = ismétlő.
Néptanodai hatóság:
a Nagy-Kanizsa rend. tanácsú város képviselőtestületéből választott
iskolaszék.
Az iskolaszék tagjai:
Elnök: Babóehay György
Alelnök: Nucsecz József
Dr. Benczik Ferenez Bún Samu Ebenspanger Lipót Eperjessy Sándor Faics Lajos Garai Benő T)r. Gerő József Haha József Hegedűs László Iiertelendy Béla Hoffmann Mór Horváth Károly Janky Kiír oly Knortzer György Lengyel Ignácz
Jegyző: Németh Ignácz
Gondnok: Knáusz Boldizsár
Lengyel Lajos Löwy Adolf Mihálecz József Morgenbesser János Dr. Neusiedler Antal Plihál Ferenez Plosszcr Ignácz Ilécsey György Rózsavölgyi Antal Simon Gábor J)r. Schreyer Lajos Dr. Szűkíts Nándor Dr. Tripammer Rezső Trojkó Lajos Dr. Tuboly Gyula
A vallásfelekezetek képviselői:
Hütter Lajos evang. leikéss és hitoktató. Dr. Neumann Ede ixr. főrabbi és hitoktató, Pavlekovits Methold g. n. egy. lelkész és hitoktató. Vajda János f. lcath. lelkész, városi h. plébános.
i*
Felső nép- s elemi népiskolai tanitó-testület.
Igazgató-tanító:
Németh Ignácz.
Osztálytanítók:
IIajgaló Sándor, felső leányiskolái rendes, tanító, a II. osztály főnöke.
Rózsavölgyi Antal a felső leányiskola rendes tanitója, az I. osztály főnöke.
Ábrahám Gyula, a Petőfi-utezai I. fiúosztály tanitója.
Darás Málvin, a II. leányosztály s ugyanott a kézimunka tanítónője.
Dolmányos Ferenez, a VII. kerületi III. és IV. fiúosztály s a mezei gazdászat és kertészet tanitója.
Erdősi Bálint, a párh. II. fiúosztály tanitója.
Erdősiné Nóvák Lujza, az I. leányosztály tanitónője.
Farkas Vilma, a párh. III. leányosztály és ugyanott a kézimunka tanitónője.
Gerócs Anna, a párh. II. leányosztály s~ ugyanott a kézimunka tanitónője.
Horényi Pál, a VII. kerület II. fiaosztály tanitója.
Juhász Péter, a Teleki-utczai I. fiúosztály tanitója.
Kaán Irma, a párh. a) I. leányosztály- és az I. és II. felső leányosztály kézimunka tanitónője.
Kovácsné Csillag Ilona, a VI. kerület I. leányosztály- és ugyanott a kézimunka tanitónője.
Kovács Miklós, a VI. kerületi I. fiúosztály tanilója.
Lisztner József, a I. fiúosztály tanitója.
Pataki Vilma, a párh. b) I. leányosztály és a párh. II. leányosztály kézimunka tanitónője.
Páros Endre, a párh. III. fiúosztály tanitója.
Récsey György, a III. fiúosztály tanitója.
Rózsavölgyi Paulina, a III. leányosztály és ugyanott a kézimunka tanitónője.