Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
5.26 MB
2018-04-16 11:11:43
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
31
285
Rövid leírás | Teljes leírás (72.03 KB)

A Nagy-kanizsai községi Nép- és Felső-Népiskolák növendékeinek név- és érdemsorozata
az 1886-87. tanévről.
Közli: Németh Ignácz népiskolai igazgató.
Nagy-kanizsa
Nyomtatott Weiss L. és F. Könyvnyomdájában
1887.

A következő szöveg a füzetből keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:


A NAGYKANIZSAI
KÖZSÉGI
NÉP- ÉS FELSŐ-NÉPISKOLÁK
NÖVENDÉKEINEK
NÉV- ÉS ÉRDEMSOROZATA
AZ
1886-87. TANÉVRŐL.
KÖZLI
NÉMETH IGNÁCZ
NÉPISKOI.ai IGAZGATÓ.
NAGY-KANIZSA
nyomatott weiss l. és f. könyvnyomdájában
1887.
| F EV 93
A NAGY-KANIZSAI
KÖZSÉGI
NÉP- ÉS FELSŐ-NÉPISKOLÁK
NÖVENDÉKEINEK
NÉV- ÉS ÉRDEMSOROZATA
AZ
1886-87. TANÉVRŐL.
KÖZLI
NÉMETH IGNÁCZ
KÉPISKOI-AI IGAZGATÖ.
NAGY-KANIZSA
nyomatott weiss l. és f. könyvnyomdájában
1887.
Rövidítések magyarázata.
Erkölcsi viseletből: d = dicséretes, j=jó, t = tűrhető. Szorgalomból: erny = ernyedetlen, d = dicséretes, vált ^változó, hany = hanyag.
Tantárgyakból: kit = kitűnő, jel = jeles, j = jó, elégs = elégséges, elégt = elégtelen.
Használt rövidítések még: b. t. = beteg, v. m. = vizsgálatlan maradt, t. v. = tanodát változtatott, k. m. = kimaradt, m. t. = magán tanuló, m. h. = meghalt, ifj. = ifjabb, közb. = közbenső, id. = idősb, ism. = ismétlő.
Néptanodai hatóság:
Nagy-Kanizsa rend. tanácsú város képviselő testületéből választott
iskolaszék.
Az iskolaszék tagjai:
Elnök: Babóchay György
Alelnök: Nucsece József
Dr. Benceik Ferencz Bún Samu Ebenspanger Lipót Eperjessy Sándor Faics Lajos Grarai Benő Dr. Gerő József Haba József Hegedűs László Hertelendy Béla Hoffmann Mór Horváth Károly Janky Károly Knörtzer György Kovács Béla Lengyel Ignácz
Jegyző: Németh Ignácz
Gondnok: Knáusz Boldizsár
Lengyel Lajos Löwy Adolf Mihálecz József Morgenbesser János Dr. Neusiedler Antal Plihál Ferencz Plosszer Ignácz Iiécsey György Rózsavölgyi Antal Simon Gábor Dr. Sehreyer Lajos Dr. Szukits Nándor Tersánczky József Dr. Tripammer Rezső Trojkó Lajos Dr. Tuboly Gyula
A vallásfelekezetek képviselői:
Hüttcr Lajos evang. lelkész és hitoktató. Letlinger Kelemen r. kath. lelkész, városi h. plébános. Dr. Neumann Ede izr. főrabbi és hitoktató. Pavlekovits Method g. kath. lelkész és hitoktató.
Felső nép- s elemi népiskolai tanitó-testület.
Igazgató tanító: Németh Ignácz.
Osztálytanítók:
Hajgató Sándor, felső leányiskolái rendes tanitó, a II. osztály főnöke.
Rózsavölgyi Antal, a felső leányiskola rendes tanitója, az I. osztály főnöke.
Ábrahám Gyula, a VII. kerület 2., 3., 4. leányosztály tanitója.
Darás Málvin, a pár h. II. leány osztály s ugyanott a kézimunka tanitónője.
Dolmányos Ferencz, a VII. kerületi II. III. IV. fiúosztály s a mezei gazdászat és kertészet tanitója.
Erdősi (Biba) Bálint, a párh. II. fiúosztály tanitója.
Erdősi (Biba) Kornélia, az I. leányosztály tanitónője.
Erdősiné Nóvák Lujza, a párh. b) I. leányosztály tanitónője.
Gerócs Anna, Petőfi-utczai I. leányosztály tanitónője.
Horényi Pál, a VII. kerület I. fiúosztály tanitója.
Horváth Vendel, a Vll. ker. 1. leányosztály tanitója.
Juhász Péter, a Teleki-utczai 1. fiúosztály tanitója.
Kaán Irma, a párh. a) 1. leányosztály- és az 1. és 11. felső leányosztály kézimunka tanitónője.
Kovácsné (Csillag) Ilona, a VI. kerület 1. leányosz-tály- és ugyanott a kézimunka tanitónője.
Kovács Miklós, a VI. kerületi 1. fiúosztály tanitója.
Lisztner József, az 1. fiúosztály tanitója.
Novinska Leopoldina, a 11. leányosztály tanitónője.
Páros Endre, a IV. fiúosztály tanitója.
Iiécsey György, a 111. fiúosztály tanitója.
Rózsavölgyi Paulina, a 111. leányosztály és ugya...