Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
4.57 MB
2018-04-16 12:27:02
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
59
366
Rövid leírás | Teljes leírás (66.62 KB)

Hiányzik a 2-3. oldal, és a borító

A Nagykanizsai községi Népiskolák növendékeinek név- és érdemsorozata
az 1892-93. tanévről.
Közli: Németh Ignácz népiskolai igazgató.
Nagy-kanizsa, 1893
Nyomtatott Weiss L. és F. Könyvnyomdájában
12213

A következő szöveg a füzetből keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

NAGYKANIZSAI
n \\
KÖZSÉGI
népiskolAk
NÖVENDÉKEINEK
NÉV- ÉS ÉRDEMSOROZATA
AZ
1892-93. TANÉVRŐL.
KÖZLI:
NÉMETH IGNÁCZ
NÉPISKOLAI IGAZGATÓ.
NAGY-KANIZSA, 1893
NYOMATOTT WE1SS L. ÉS F. KÖNYVNYOMDÁJÁBAtJ 12213
[eev^TI
Erkölcsi viseletből: dics = dicséretes, türh = tűrhető.
Szorgalomból: erny = ernyedetlen, dics = dicséretes, vált = változó, hany = hanyag.
Tantárgyakból : kit = kitűnő, jel = jeles, elógs = elégséges, elégt= elégtelen.
Használt rövidítések még: bt = beteg, vm = vizsgálatlan maradt, tv = tanodát változtatott, km = kimaradt, mt = magántanuló, mh — meghalt, ifj = ifjabb, közb = közbenső, id = idősb, ism = ismétlő.
Tóth Lajos, a VII. kerületi II., III. és IV. leányosztály tanítója.
Tóth István, a IV. íinosztály tanítója.
Troj kóné Biba Kornélia, az I. leányosztály s ugyanott a kézimunka tanítónője.
Váryné Szakonyi Józsa, az Arany János-utczai I-ső leányosztály s ugyanott a kézimunka tanítónője.
Váry József, az Arany János-utczai I. fiúosztály tanítója.
Venczel Rezső, a II. fiúosztály tanítója.
Szaktanítók és tanítónők:
"Horváth Honor, szent Ferenczrendi áldozár, hitoktató.
Horváth Róza, a VII. kerületi I. leányosztály kézimunka tanítónője.
Kondor József, az izr. vallású tanulók hitoktatója.
Pich\'ler Pál, szent Ferenczrendi áldozár, hitoktató.
Pongrácz Adolf, a II., III. és IV. fiúosztály torna-tanitója.
Varga Péter, szent Ferenczrendi áldozár, a VI. és VII. ker. hitoktatója.
Özv. Vágnerné Paukovics Lujza, a IV. leányosztály kézimunka tanítónője.
IV. fiúosztály.
Tantárgyak: Hit- és erkölcstan, magyar olvasás, anyanyelv és irás; német olvasás, német nyelv és irás, számtan, földrajz, rajzolás, ének, gazdászattan és testgyakorlás.
Névsor általános osztályzat Névsor j általános osztályzat
Andris József jó 35 Litvai Endre jó
Andii József km Makk Ernő jel jel
Babics Ödön elégs Málics István
Bayer Izsó jó Marvalics József jel
5 Bayer Oszkár elégt Máurál János elégt
Borsits Sándor jó 40 Mihálka Gyula ism. elégs
Bogenrieder Károly jel Molnár Sándor elégs
Czimeth Pál elégt Morávecz Imre jel
Cseplics Géza ism. elégs Muszti János elégs
10 Csikós Géza elégs Orbán József jó
Datier Árpád tv 4-5 Oparnicza Ferencz elégt
Darázs László jel Pikéthy Tibor elégs
Déváth Frigyes jel Pilvax Lajos jó
Döme Károly elégs Predl Róbert elégs
15 Fülöp József elégs Sável Béla ism. elégs
Gávora Káro[y elégs 50 Sebők Boldizsár elégs
Gärtner Árpád ism. jó Skeiner Henrik elégs
Gärtner Antal jel Streit József jó
Gránátér Emil jel Striczkó Ödön jel
20 Gerhauser Sándor elégs Sümeghy Gyula jel
Gill Ferencz km 55 Steiner Nándor jó
Hardy Ernő jel Székely László elégs
Háspel István elégs Szivos Antal elégs
Hoffmann Jenő tv Szatnik Sándor jel
25 István Károly jel Tiszai István elégt
Jaeger István jó 60 Torma Lajos elégs
Káncz Kálmán jel Tripámmer Jenő ^ jel
Keömives Ferencz jel Tuboly Lajos jel
Keszei Lajos \'elégs Ungár Lajos km
30 Kotnyek István elégt Varga Lajos jel
Krausz Manó elégs 65 Vernigg Béla elégt
Kutrovácz Ernő jó Vernigg Lajos elégt
Kutich Antal ism. elégt Zimmermann Gusztáv jel
Lehner József km
Párhuzamos II. leányosztály.
Tantárgyak: Hit- ...