Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
4.86 MB
2018-04-24 14:48:58
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
148
601
Rövid leírás | Teljes leírás (70.34 KB)

Hiányzik a borító

A Nagykanizsai községi Népiskolák növendékeinek név- és érdemsorozata
az 1894-95. tanévről.
Közli: Németh Ignácz népiskolai igazgató.
Nagy-kanizsa, 1895.
Nyomtatott Weiss L. és F. Könyvnyomdájában
19195

A következő szöveg a füzetből keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

NAGYKANIZSAI
KÖZSÉGI
népiskolák
NÖVENDÉKEINEK
NÉV- ÉS ÉRDEMSOROZATA
A Z
1894-95. TANÉVRŐL.
KÖZLI:
NÉMETH IGNÁCZ
NÉPISKOLAI IGAZGATÓ.
NAGY-KANIZSA, 1895.
NYOMATOTT WEISS L. ÉS F. KÖNYVNYOMDÁJÁBAN 19195
FEV 98
REV 2010
Rövidítések magyarázata.
Erkölcsi viseletből: dics dicséretes, türh tűrhető.
Szorgalomból: erny ernyedetlen, dics dicséretes, vált változó, hany -- hanyag.
Tantárgyakból: kit = kitűnő, jel = jeles, elégs = elégséges, elégt = elégtelen.
Használt rövidítések még: bt = beteg, vm — vizsgálatlan maradt, tv = tanodát .változtatott, km = kimaradt, mt magántanuló, mh = meghalt, ifj ¡=s ifjabb, közb közbenső, id = idősb, ism = ismétlő.
Néptanoclai hatóság:
a Nagy-Kanizsa rend. tanácsú város képviselőtestületéből választott
iskolaszék.
Az iskolaszék tagjai:
Elnök:
Babochay György Alelnök:
Nucsecz József
Dr. Bartha Gyula Dr. Benczik Ferencz Bún Samu Ebenspanger Lipót Faics Lajos Fischl Pál Dr. Geró\' József Gyó\'rffy János Gutmann Vilmos Haba József Halis István Hegedűs László Hoffmann Mór Juhász György Löwy Adolf
Jegyző:
Németh Ignácz Gondnok:
Lengyel Lajos
Matkovich Sándor Mihálecz József Dr. Neusiedler Antal Plihál Ferencz Plosszer Ignácz Bapoch Gyula Bécsey György Dr. Bothschild Samu Saller Lajos Dr. Schreyer Lajos Dr.. -Szukits Nándor Tóth István Tubolv Viktor Varga Lajos Venczel Bezsó\'
A vallásfelekezetek képviselői:
Hütter Lajos, evang. lelkész és hitoktató. Dr. Neumann Ede, izr. fó\'rabbi és hitoktató. Nith Norbert, r. kath. lelkész, városi h. plébános. Seregély Dezső, ev. ref. lelkész és hitoktató.
1*
Tariitó = te»tület.
Igazgató-tanító: Németh Ignácz.
Osztálytanítók:
Ábrahám Gyul a,, ctz Eötvös-téri I. fiúosztály tanítója.
Banekovich János, a VII. ker. II., III., IV. leányosztály tanítója.
Darás Málvin, a IV. leányosztály tanítónője.
Dolmányos Ferencz, a VII. kerületi II. fiúosztály tanítója 1895. január 23-ig.
Erdősiné Nóvák Lujza, a II. leányosztály és ugyanott a kézimunka tanítónője.
Erdősi Bálint, a párh. II. fiúosztály tanítója.
Farkas Vilma, a III. leányosztály tanítónője.
Horényi Pál, a VII. kerületi II. fiúosztály tanítója.
Juhász Péter, a Teleki-utczai I. fiúosztály tanítója.
Kaán Irma, a párh. a) I. leányosztály és ugyanott a kézimunka tanítónője.
Kottlerné Pataki Vilma, a párh. b) I. leányosztály és ugyanott a kézimunka tanítónője.
Kovácsné Csillag Ilona, a VI. kerületi I. leányosztály és ugyanott a kézimunka tanítónője.
Kovács Miklós, a VI. kerületi 1. fiúosztály tanítója.
Lisztner József, az I. fiúosztály tanítója.
Mantuano Janka, az Eötvös-téri I. leányosztály s ugyanott a kézimunka tanítónője.
Orbán István, a VII. ker. I. fiúosztály tanítója.
Páros Endre, a párh. III. fiúosztály tanítója.
Poredusné Szakonyi Irma, a VII. ker. I. leányosztály és a II., III. és IV. oszt. kézimunka tanítónője.
Poredus Antal, a párh. III., IV. leányosztály tanítója.
Bécsey György, a III. fiúosztály tanítója.
Szalay Sándor, a párh. IV. fiúosztály tanítója.
Szabó István, a VII. kerületi III., IV. fiúosztály tanítója.
Tóth István, a IV. fiúosztály tanítója.
— 5 —
T r o j k ó ri é B i b a Korné1ia, az 1. leányosztály s ugyanott a kézimunka tanitónője.
Ujváryné Gerócs Anna, a párh. II. leányosztály s Ugyanott a kézimunka...