Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
4.48 MB
2019-01-03 15:53:20
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
69
403
Rövid leírás | Teljes leírás (52.02 KB)

A Nagy-Kanizsai Községi Nép és Felső Nép Iskolák növendékeinek név- és érdemsorozata
az 1881-82. tanévben.
Nagy-Kanizsán,
nyomtatott Wajdits József gyorssajtóján
1882.

A következő szöveg a füzetből keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

A
NAGY-KANIZSAI
KÖZSÉGI
NÉP É8 FELSŐ NÉP ISKOLÁK
NÖVENDÉKEINEK
NÉV- ÉIS
ÉRDEMSOROZATA
AZ
1881—82. TANÉVBEN.

n agy-kanizsán, J\\|vomatott <3V/ajdits ¡József (^-yorssajtóján
1882.
m
iJ3l
A
NAGY-KANIZSAI
KÖZSÉGI
NÉP É8 FELSÓ NÉP ISKOLÁK
•UJ-MIJ.M \' " •\'• t* \'¡íj-: n í}0o79ld2iy iíi\'jioy\'í.i
NÖVENDÉKEIBE K WÉV-ÉS
AZ
1881 — 82. TANÉVBEN.

NAGY-KANIZSÁN,
JsIyomatott ^Wajdits (József (^-yorssajtóján
1882.
Jegyek magyarázata.
Erkölcsi viseletből: d=dicséretes. j=jó. t=türhető.
Szorgalomból: erny==ernyedetlen. d=dicséretes. vált=válto2Ó. hany—hanyag.
Tantárgyakból: kit=kitünő. jel=jeles. j=jó. elégs=elégséges. elégt=el égte len.
Használt rövidítések: kit. kitűnő, jel. jeles, e. r. első rendű, m. r. másod rendű, b. t. beteg, v. m. vizsgálatlan maradt, t. v. tanodát változtatott, k. m. kimaradt, m. t. magán tanuló m. h. meghalt, ifj. ifjabb, közb. közbenső, id. idősb, ism. ismétlő.
><6 SEF
NÉPTANODAI HATÓSÁG.
Nagy-Kanizsa rend. tanácsú v. képviselő testületéből választott
„iskolaszék"
Az iskolaszék tagjai:
Elnök: Babóchay György.
Alelnök:
Nucsecz József.
uegyzo: Németh Ignác.
Gondnok: Knáusz Boldizsár.
Berényi József. Ebenspánger Lipót. Eichberg Adolf. Eperjesy Sándor. Faics Lajos. Haba József. Hegedűs László. Hertelendy Béla. Hoffmann Mór. Laky József. Lengyel Ignácz. Lengyel Lajos. Morgenbesser János. Pap János.
Plánder Károly. Plouszer Ignácz, Dr. Presspurger Jakab. Récsey György. Sanveber József. Dr. Schreier Lajos. Dr. Szukits Nándor. Tersánczky József. Tomsits József. Topolics József. Dr. Tubolyj Gyula. Vőneky Pál. Dr. Weisz Zsigmond. Wolheim Ernő.
A vallásfelekezetek képviselői:
Fassl H. B. izr. rabbi és hitoktató. Hütter Lajos evang. lelkész és hitoktató. Letlinger Kelemen, r. k. lelkész, városi h. plébános. Pavlekovits Method, g. kath. lelkész és hitoktató.
Tanítói testület.
Igazgató tanító:
Horváth Pál, az I. fiosztály tanítója.
Osztálytanítók:
Biba Kornélia, az I. leányosztály tanítónője. Berciin János, szt.-Ferencz-rendi áld. az összes oszt. hitoktatója Dömölki László, a Petőfi-utczai I. fioszt. tanítója. Hajgató Sándor, az I. és II. felső leányoszt. tanítója. Juhász Péter, a Teleky-utczai I. fioszt. és az ism. iskola tanítója. Kaán Irma. a párh. I. leányosztály és az I. s II. felső leányoszt. kézimunka tanítónője.
Lisztner Józsej, a III. leány oszt. tanítója. Német Ignácz, a III. fioszt. és az ism. isk. tanítója. Páros Endre, a IV. fiosztály és az ismétlő iskola tanítója. Récsey György, a II. fioszt. és az ismétlő iskola tanítója Rózsavölgyi Páulina, a Petőfi-utczai 1. leányosztály s a III. leányoszt. kézimunka tanítónője.
Rózsavölgyi AntalI. és II. felső leányosztály tanítója. Rózsavölgyi Ilona, a II. leányosztály tanítónője. Szalay Sándor, a Teleky-utczai I. leányoszt. tanítója. Seeligmann Darás Rózsa, a párh. II. leányosztály tanítónője. Tóth István a párhuzamos II. fiosztály tanítója. Váry Józsa, a magyar-utczai I. leányoszt. s a II. leányosztály kézimunka tanítónője.
Váry Józsej, a magyar-utczai I. fiosztály tanítója, Ventzel Rezső, a IV. leányosztály tanitója.
Szaktanítók és tanítónők:
Pfianczer Gábor, oki. rajztanár, az I. és II. felső leányos/.t. rajztanitója.
Pongrácz Adolf, a II. III. IV. fiosztály tornatanitója. Vágner Luiza, a IV. leányoszt. kézimunka tanítónője. Szeidl Lipót, népiskolai kertész.
II...