Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
4.46 MB
2019-04-30 15:44:12
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
52
331
Rövid leírás | Teljes leírás (83.64 KB)

A nagykanizsai Dr. Mező Ferenc Gimnázium és Ipari Szakközépiskola évkönyve
az 1970-71-es iskolai évről
A tantestület tagjainak közreműködésével összeállította:
Debreczeni Attiláné igazgató

A következő szöveg a füzetből keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

A NAGYKANIZSAI DR. MEZŐ FERENC GIMNÁZIUM
ÉS IPARI SZAKKÖZÉPISKOLA
ÉVKÖNYVE
AZ 1970/71-ES ISKOLAI ÉVRŐL
A TANTESTÜLET TAGJAINAK KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL ÖSSZEÁLLÍTOTTA:
DEBRECZENI ATTILÁNÉ
IGAZGATÓ
A NAGYKANIZSAI DR. MEZŐ FERENC GIMNÁZIUM
ÉS IPARI SZAKKÖZÉPISKOLA
ÉVKÖNYVE
AZ 1970/71-ES ISKOLAI ÉVRŐL
A TANTESTÜLET TAGJAINAK KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL ÖSSZEÁLLÍTOTTA:
DEBRECZENI ATTILÁNÉ
IGAZGATÓ
AZ ÉVKÖNYV ANYAGÁNAK ÖSSZEÁLLÍTÁSÁBAN KÖZREMŰKÖDTEK:
Sorosi Miklós, igazgatóhelyettes Cseke Ferenc, Gyenesei Attila, Kovács Lászláné, Navracsics Ilona, dr. Ördög Ferencné, Straub Boldizsár, Szalay István és Szántó Zoltán tanárok
AZ ÉV TÖRTÉNETE
A tanévzáró értekezletünk iskolánk hetedik munkaévének befejezését jelentette. Az elmúlt esztendő eseményeit összegező krónika, melyet az olvasó kezébe vesz, sok küzdelemről, munkáról és sikerteli időszakról vall.
Az 1969/70-es tanévben intézetünkben megindult finommechanikai és műszeripari új típusú szakközépiskolai képzés eredményesen folyt tovább az idén már két évfolyamon, ugyancsak évről évre bővülőén folyik a biológiai tagozatos oktatás is. A tanév végén 610 tanulót osztályoztunk le, 133 tanuló jelentkezett érettségi vizsgára, ezek közül a 37 szakközépiskolás IV -esünk az érettségi bizonyítvánnyal együtt szakmunkás képesítést is nyert. A főiskolákra és egyetemekre szép számmal jelentkező végzett tanulóink sikerrel állták meg a helyüket az egyáltalán nem könnyű felvételi vizsgákon, bizonyítja ezt a felvettek arányszáma is.
A tanulmányi versenyeken sok tehetséges diákunk szerepelt sikerrel, megyei és dunántúli helyezések, dicsérő oklevelek, jutalmak fémjelzik munkájukat. Nagy élmény volt, és szép sikert hozott tanulóinknak a Helikoni ünnepségeken való részvétel is. Annak érdekében, hogy a fizikai dolgozó szülők gyermekei is jól felkészülhettek a felvételikre és a tanulmányi versenyekre, sokat tett az iskolavezetés és a tanári kar. Szakkörök, előkészítő foglalkozások és egyéni segítségadások keretén belül nagy figyelmet fordítottunk a tehetségekre.
Intézetünk tanulóinak háromnegyed része részesült már e tanévben honvédelmi ismeretek oktatásában, az anyagot jól elsajátították, és erről a bemutató foglalkozásokon tanúbizonyságot is tettek.
A tanév sokszínűségét, sok munkájú összhangzatát még színesebbé, jobban súlypontozattá tették azok az ünnepélyek és rendezvények, amelyek nagy nemzeti évfordulóinkhoz kötődnek. A rájuk való készülődés, az iskola és a KISZ-szervezet munkája meghozta gyümölcsét, sikerült az évfordulókat tartalmason és esztétikailag is maradandóan megünnepelni. A felkészülési munkát az iskola szervesen bele tudta il\'leszteni politikai nevelő tevékenységébe. Tartalmasabbá, elevenebbé tette intézetünk mozgalmi életét és a nevelő munkát az is, hogy gondosan figyelemmel kísértük az MSZMP X. kongresszusának eseményeit, utána pedig két tantestületi értekezleten megbeszéltük, elemeztük a ránk háruló feladatokat. Ugyancsak külön nevelési értekezleten vitattuk meg a KB Ifjúságpolitikai Irányelveit, és jelöltük meg az elvégzendő feladatokat.
Kulturális és sportkapcsolatainkat hagyományainkhoz híven most is ápoltuk. Találkoztunk a varazsdi gimnázium tanáraival és tanulóival, sportversenyeket bonyolítottunk le velük, melyek során szép eredmények és baráti kapcsolatok születtek.
1. A tanítás menete: 1970. augusztus 27-én tartottuk a javítóvizsgákat és a pótbeírást, augusztus 28-án a tanévnyitó értkezletet. Ekkor alakítottuk ki a tanév rendjét, határoztuk meg a tanév fő feladatait, megtörtént a tantárgyfelosztás ismertetése és az iskol...