Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
4 MB
2019-04-30 16:00:57
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
45
323
Rövid leírás | Teljes leírás (72.97 KB)

A nagykanizsai Dr. Mező Ferenc Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola, Gépíró és Gyorsíró Szakiskola
jubileumi évkönyve
1989-90
1964-1989
Közzétette az iskola igazgatója az intézet fennállásának 25. évfordulóján

A következő szöveg a füzetből keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

a nagykanizsai dr. mező ferenc gimnázium és
közgazdasági szakközépiskola,
gépíró és gyorsíró szakiskola
JUBILEUMI ÉVKÖNYVE
1989—90
1964—1989
közzétette az iskola igazgatója az intézet fennállásának 25. évfordulóján
tartalom
MAYER FERENC: Köszöntő 1
Dr. HORVÁTH GYÖRGY: A 25 év története 3
Dr. CSANÁDI ÁRPÁD: Dr. Mező Ferenc életútja 9 Dr. RÖZSÁNÉ
Dr. LENDVAI ANNA: Emlékképek diákkoromból 16
Dr. VÁNDOR LÁSZLÓ: Hogyan lettem régész? 20
Az iskola volt és jelenlegi nevelői 22
Az 1989/90. tanév nappali tagozatos tanulói 24
MAYER FERENC: Az iskolában folyó nevelő-oktató munka
rendszere és szervezete 36
Részlet BIRKNER ZOLTÁN OKTV győztes dolgozatából 38
Kiadja: A nagykanizsai Dr. Mező Ferenc Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola, Gépíró és Gyorsíró Szakiskola Felelős kiadó: Mayer Ferenc Zalai Nyomda, Nagykanizsa 89 1706 Felelős vezető: Vastag Béla
G-t r« A\'iW^
:--OC&Lzö-nJtH
25 évvel ezelőtt városunk és környékének demográfiai helyzete, a pályaválasztás előtt álló tanulók választási lehetőségeinek bővítése hívta életre az iskolát.
Az eltelt negyedszázad nem történelmi mértékű idő, az iskola életében mégis jelentős esemény a múlt felidézése, mert lehetőség arra, hogy erősítse az Alma Materhez tartozás érzését mindazokban, akik valamilyen módon az iskolához tartoztak vagy tartoznak.
< \'-í
A 25 év magyar oktatásügyének átgondolt, kevésbé szerencsés vagy éppen rossz szárnypróbálgatásainak sok-sok formáját „szenvedte el" az iskola. A többféle funkciónak megfelelés, a gyakori változtatások a mindenkori iskolai közösség megújulási képességét erősítették.
Fokozatosan kristályosodott ki az iskola sajátos jellege, nevelési rendszere, több ezer tanuló kapott érettségi bizonyítványt, felvértezve őket a továbbtanulás vagy a munkába állás képességével. Negyedszázados tisztességes nevelő-oktató munkával/ a városban egyedi szakképzési funkciójával az iskola kivívta magának helyét városunk közoktatási rendszerében.
A Dr. Mező Ferenc Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola, Gépíró és Gyorsíró Szakiskola vezetése nevében az intézmény 25 éves jubileuma alkalmából köszöntöm az iskola volt és jelenlegi nevelőit, dolgozóit és tanulóit, kegyelettel emlékezvén azokra, akik már nem lehetnek közöttünk.
Mayer Ferenc
igazgató
A 25 ÉY TÖRTÉNETE
1964. augusztus 30-án, 10 órakor szólalt meg az első hivatalos csengőszó az akkori Nagykanizsai 2. sz. Gimnáziumban. A város fejlődése, iskolás korú népességének gyarapodása, az általános iskolát végzett tanulók választási lehetőségeinek bővítése hívta életre az intézményt. Az újonnan épült iskola avatására, ünnepélyes átadására tehát 1964. augusztus 30-án került sor. Debreczeni Atti-láné, az iskola első igazgatója ekkor vázolta az intézmény céljait, feladatait, amelyek alapot jelentettek a további munkához, az iskola sajátos arculatának kialakításához.
A napi nevelő-oktató munka tárgyi feltételei kezdetben adottak voltak, a típusterv nem építészeti „csodát" hozott létre, az iskola egyre bővülő speciális feladatainak ellátásához már kezdetben sem biztosította a megfelelő feltételeket. Ezért 1965-től ún. iskolakerttel gyarapodott az iskola, 1966-tól pedig a gimnáziumi biológiakémia tagozat zavartalan működéséhez két laboratóriumi gyakorlóterem kialakítására került sor. A tanulólétszám emelkedése miatt 1971-ben az épületkomplexum öt tanteremmel és egy könyvtárhelyiséggel bővült a keleti szárnyon. 1984-re a hely ismét szűknek bizonyult, m...