Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
5.44 MB
2017-05-02 13:31:24
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
86
506
Rövid leírás | Teljes leírás (85.71 KB)

A Nagykanizsa m. városi államilag segélyezett szakirányú fiú- és leány-iparostanonciskola értesítője az 1939-40. iskolai évről
Az iskola fennállásának 54. évében
Közzétette: Küronya István az iparostanonciskola igazgatója
Nagykanizsa, 1940.
Kiadta az iskola igazgatósága: Nagykanizsa, Rozgonyi-utca 25.

A következő szöveg a füzetből keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

8 ff „
í f á
I ^ H i f t t l l i d i l l i i i ^ illlllliillllhiilltllliiilllllMillllliiillilliinlllliiill|]4nl1íllliiitlllliilllllhiíllj^
JThury György Múzeuw
JBLi 32.
l m
A NAGYKANIZSA M. VÁROSI
ÁLLAMILAG S E G É L Y E Z E TT
SZAKIRÁNYÚ FIÚ- ÉS LEÁNYIPAROSTANONCISKOLA
rr E
AZ 1939—40. ISKOLAI ÉVRŐL
AZ ISKOLA FENNÁLLÁSÁNAK 54. ÉVÉBEN
K Ö Z Z É T E T T E :
K Ü R O N Y A ISTVÁN
AZ IPAROSTANONCISKOLA IGAZGATÓJA
NAGYKANIZSA, 1940.
Kiadta az iskola igazgatósága: Nagykanizsa, Rozgonyi-utca 25.
lj|||IUpHI||||l"l||||W||||HUp
A NAGYKANIZSA M. VÁROSI
ÁLLAMILAG S E G É L Y E Z E TT
SZAKIRÁNYÚ FIÚ- ÉS LEÁNYIPAROSTANONCISKOLA
ÉRTESÍTŐJE
AZ 1939—40. ISKOLAI ÉVRŐL
AZ ISKOLA FENNÁLLÁSÁNAK 54. ÉVÉBEN
K Ö Z Z É T E T T E :
K Ü R O N Y A ISTVÁN
AZ IPAROSTANONCISKOLA IGAZGATÓJA
NAGYKANIZSA, 1940.
Kiadta az iskola igazgatósága : Nagykanizsa, Rozgonyi-utca 25.
Iskolánk múltja.
Iskolánk eddigi főigazgatói:
Az iskola felállításakor főigazgató volt Jágócsy Péterffy József,
mint miniszteri biztos. Utána Bernáth István dr., Mártonffy Márton,
Magyar Endre, Förstner Tivadar voltak az iparoktatási királyi főigazgatók.
*
A V. K. M. 1935. tc.-e alapján létesült a szombathelyi tankerüfleti
királyi főigazgatóság, melynek hatáskörébe tartozik a mi iskolánk
is. E tankerület kir. főigazgatója Liber Béla dr.
Iskolánk eddigi igazgatói:
1886. Tóth István, 1897. Venczel Bezső, 1900. Poredus Antal,
1932. Brauner Lajos, 1933. Ortutay Gyula, 1937. Küronya István.
Hatóságok és tanítótestület.
1. Hatóságok.
Az iskola fenntartója : Nagykanizsa m. város.
Polgármester : Dr. Kratky István kormányfőtanácsos.
Városi főjegyző : Dr. Hegyi Lajos.
A fenntartó részéről illetékes hatóság az iparostanonciskola
felügyelőbizottsága. A jelenlegi felügyelőbizottság 1938. július hó
5-én tartotta alakuló gyűlését. A városi képviselőtestület részéről
kiküldött felügyelőbizottsági elnök : Samu Lajos ipartestületi elnök,
tagok : Bojtor József, Dedovátz Béla, Hoffmann Henrik, Kovács
Ferenc, Unger-Ullmann Elek. Az iparhatóságot dr. Hegyi Lajos
városi főjegyző képviseli, az ipartestületet Papp Oszkár és Gerő
Soma. A tankerületi királyi főigazgató képviselője Polónyi György
áll. polg. leányiskolái igazgató. A felügyelőbizottság előadója Küronya
István igazgató, jegyzője Csete Ferencné iparostanonciskolai
óraadó.
Tanulmányi tekintetben az iskola a vallás- és közoktatásügyi
miniszter vezetése alatt áll. Vallás- és közoktatásügyi miniszter I Ionian
Bálint dr. Az iparoktatási ügyosztály főnöke dr. Lotzka Alajos
tanügyi főtanácsos.
Ipari szempontból a m. kir. iparügyi miniszter szakfelügyelői,
utján gyakorolja a felügyeletet. Iparügyi miniszter Vargha József dr.
A szombathelyi tankerület királyi főigazgatója Liber Béla dr.
2. Tanítótestület.
1. Igazgató : Kiironya István, főhivatású, iparostanonciskolai
általános rajztanfolyamot végzell oki. felsőkereskedelmi iskolai tanár.
Tanította a kereskedő I—II. osztályban a földrajz, áruismeret,
a kereskedő III—IV. osztályban számtan, földrajz, áruismeret tantárgyakat
heti fi órában. Működési éveinek száma fi, három év óla
igazgató.
...