Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
5.65 MB
2018-02-12 15:10:12
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
62
352
Rövid leírás | Teljes leírás (108.73 KB)

A Nagykanizsai Államilag Segélyezett
Községi Iparostanoncz-iskola értesítője
az 1907-1908. tanévről.
XXII. évfolyam.
Közli: Poredus Antal igazgató.
Nagykanizsa, 1908.
Nyomtatott Krausz és Farkas Könyvnyomdájában
22011

A következő szöveg a füzetből keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

í k oLf
A NAGYKANIZSAI
ÁLLAMILAG SEGÉLYEZETT
KÖZSÉGI IPAROSTANONC-ISKOLA
ÉRTESÍTŐJE
AZ
1907—1908. TANÉVRŐL. XXII. ÉVFOLYAM.
KÖZLI:
POREDUS ANTAL
IGAZGATÓ.

NAGYKANIZSA, 1908.
NYOMATOTT KRAUSZ ÉS FARKAS KÖNYVNYOMDÁJÁBAN.
22011
V \' - * V
A NAGYKANIZSAI
ÁLLAMILAG SEGÉLYEZETT
KÖZSÉGI IPAROSTANONC-ISKOLA
ÉRTESÍTŐJE
AZ
1907 - 1908. TANÉVRŐL. XXII. ÉVFOLYAM.
KÖZLI:
POREDUS ANTAL
IGAZGATÓ.

NAGYKANIZSA, 1908.
NYOMATOTT KRAUSZ ÉS FARKAS KÖNYVNYOMDÁJÁBAN.
SSOI 1


REV 98
RRV 201«
TARTALOMJEGYZÉK.
Oldal
I. A jövő tanévre* vonatkozó tudnivalók ....... 3
II. Jelentés az 1907—8. tanévről.........4
III. Felügyelet............10
IV. Tanítótestület ...........11
V. Elvégzett tananyag . . . . . . . . . .13
VI. Az 1907—1908. tanévi órarend........18
VII. Minősítő osztályzat és rövidítések magyarázata.....20
VIII. A tanulók névsora és osztályzata........21
IX. Statisztikai kimutatás a tanulók előképzettségéről, a tanitás eredményéről
és az évi mulasztásokról osztályonkint.....38
X. Statisztikai kimutatás a tanoncok száma, kora, vallása, nemzetisége és
születési helye szerint. . . . . .... 39 XI. Statisztikai kimutatás a tanoncok foglalkozása szerint . . . .40 XII. Az iparostanonciskola 1907—1908. évi költségvetése . . . .41
i\'sT
I93i
— 3 —
I.
A jövő tanévre vonatkozó tudnivalók.
Az 1908 — 1909. tanévre a tanoncok beirása az egész évi tanfolyamban szeptember 1—12-ig, az öt hónapos téli tanfolyamban pedig október 15—18-ig eszközöltetnek a központi áll. elemi népiskola III. fiúosztályában, köznapokon esti 6—8-ig, vasár- és ünnepnapokon d. e. 9—H-ig, d. u. 2—4-ig.
Ezen kitűzött időben köteles minden iparosmester a tanoncát még azon esetben is beiratni, ha az illető még csak próbaszolgálatban van, vagy vidéken dolgozik.
Azon iparosmesterek, kiknek több tanoncuk van, saját érdeküknek tesznek eleget, ha összes tanoncaikat egyszerre Íratják be s ezáltal lehetővé teszik azoknak oly módon leendő beosztását, hogy lehetőleg ne egy napon vonassanak el a műhelyből.
Aki tanoncát a beírásra kitűzött időn tul iratja be, vagy tanoncát nem küldi pontosan az iskolába s ezen mulasztását nem tudja kellően igazolni, az az 1884. évi XVII. t. c. 62. §-ába ütköző iparkihágást követ el s vele szemben az 1884. évt XVII. t. c. 157. §-ában megállapított 40 koronától 400 koronáig terjedhető pénzbírság fog alkalmaztatni. A később felfogadott tanoncok a felfogadás napján aznnnal beirandók, mert különben ezek mestereivel szemben is a fenti szakasz fog alkalmaztatni; kivételt képeznek az április hó 15-én tul felvett tanoncok, kik a következő tanév első napjaiban Írandók be.
A beírásról való elkésés, vagy a tanításon való meg nem jelenés, csak a következő okokkal menthető ki:
1. Ha a tanonc komoly betegségbe esik, vagy ha azzal egy lakáson levő családtagok valamelyike ragályos betegségben van. Ezen körülmény azonban az igazgatónál azonnal bejelentendő és az első megjelenés alkalmával ugy a betegség neme, valamint tartama, orvosi bizonyítvánnyal igazolandó.
2. Ha a mester vagy tanonc családi körében haláleset fordul elő.
3. Ha a tanonc bizonyos időre vidéken dolgozik, vagy országos vásárra megy s ezt az igazgatónál vagy osztályfőnöknél előre bejelenti.
4. Ha a tanonc elhagyja helyét s ezt a mester az...