Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
5.21 MB
2018-02-15 13:44:16
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
57
353
Rövid leírás | Teljes leírás (91.03 KB)

A Nagykanizsa M. Városi Államilag Segélyezett Szakirányú Fiú- és Leány Iparostanonciskola értesítője
az 1937-1938. tanévről.
Az iskola fennállásának 52. évében
Közzétette: Küronya István
az Iparostanonciskola igazgatója
Nagykanizsa, 1938.
Kiadta az iskola igazgatósága: Nagykanizsa, Rozgonyi-utca 25.

A következő szöveg a füzetből keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

fc tó ^ 24
JlhdlIlli.lllllimllllliiilllllnillllliiillllli.illlllMilllllinllllhulllllnillllli iilllllMilllllMnlllliiillllhiillllluilllliuillllliullllliillilMlNiJ liiilllÜ
A NAGYKANIZSA M. VÁROSI
ÁLLAMILAG SEGÉLYEZETT
SZAKIRÁNYÚ FIÚ- ÉS LEÁNY IPAROSTANONCISKOLA
rr
AZ 1937—38. ISKOL^HÉVROL
t
AZ ISKOLA FENNÁLLÁSÁNAK 52. ÉVÉBEN
KÖZZÉTETTE : \'
KÜRONYA ISTVÁN /tsJ
r \' J ■ f. A
AZ IPAROSTANONCISKOLA IGAZGATÓJA NAGYKANIZSA, 1938.
Kiadta az iskola igazgatósága: Nagykanizsa, Rozgonyi-utca 25.
ÍÍM\'

24670
A NAGYKANIZSA M. VÁROSI
ÁLLAMILAG SEGÉLYEZETT
SZAKIRÁNYÚ FIÚ- ÉS LEÁNY IPAROSTANONCISKOLA
ÉRTESÍTŐJE
AZ 1937—38. ISKOLAI ÉVRŐL
AZ ISKOLA FENNÁLLÁSÁNAK 52. ÉVÉBEN
KÖZZÉTETTE:
KÜRONYA ISTVÁN
AZ IPAROSTANONCISKOLA IGAZGATÓJA
NAGYKANIZSA, 1938.
Kiadta az iskola igazgatósága : Nagykanizsa, Rozgonyi-utca 25.
FEV ÍH
név 2010
JL f
Perlaki István.
Értesítőnknek első lapja újra csak a gyászé, a fájdalmas búcsuzásé és visszaemlékezésé. A mult években Littván Sándor iparoktatási igazgató és Förstner Tivadar tanügyi tanácsos halála töltött el minden iparostanonciskolai tanítót és tanulót fájdalommal, az idén pedig szűkebb körünket érte a veszteség, amikor 1938. május hó 4-én Perlaki István I. körzeti áll. ell. isk. tanító, iparostanonciskolai óraadó, a IV. b. osztálynak az osztályfőnöke tért meg közülünk örök nyugovóra.
Becsületes, szorgalmas munkában eltöltött életének minden mozzanatát a szeretet fűtötte át, a szeretet sugározta be. Szerette a tanulóit, az iparostanulókat csak úgy, mint a kis elemistákat, szerette a szegény elhagyatott kicsinyeket és nagyokat, a természetet, a virágokat és szerette régi működési helyét — ahová még betegségében is visszavágyott — Muraközt. Baján született 1881-ben, mint tanító Magyar-egregyen. Perlakon, majd a jugoszláv megszállás után Nagykanizsán tanított. A mi iskolánknál 1923 óta működött, ápolta, nemesítette a vezetése alá kerülteket olyan szorgalommal, szeretettel és türelemmel, mint ahogyan a rózsáit ápolgatta. Éppen úgy nem tudta elviselni tanulói között a gyomot, lelkükön a vadhajtásokat, mint ahogyan a virágait, fáit féltette azoktól. Őt sem kímélte meg a sors a gondterhes napoktól, szomorúságtól, de minden baját kedves, derűs természete és lelkiismeretes munkája mögé tudta rejteni s a saját baja sohasem vonta el a figyelmét mások szenvedéséről. Mi munkatársai elszoruló szívvel gondolunk rá s ti, akik tanítványai voltatok, ti is őrizzétek meg emlékezetét olyan szeretettel,- mint amilyen szeretettel ő tanított titeket.
Iskolánk múltja.
Iskolánk eddigi főigazgatói:
Az iskola felállításakor főigazgató volt Jágócsy Péterffy József, mint miniszteri biztos. Utána Bernáth István dr., Mártonffy Márton, Magyar Endre, Förstner Tivadar voltak az iparoktatási királyi főigazgatók.
A V. K. M. 1935. tc.-e alapján létesült a szombathelyi tankerületi királyi főigazgatóság, melynek hatáskörébe tartozik a nagykanizsai iparostanonciskola is. E tankerület királyi főigazgatója Liber Béla dr.
Iskolánk eddigi igazgatói:
1886. Tóth István, 1897. Venczel Rezső, 1900. Poredus Antal, 1932. Brauner Lajos, 1933. Ortutay Gyula, 1937. Küronya István.
Hatóságok és tanítótestület.
1. Hatóságok.
Az iskola fenntartója: Nagykanizsa m. város.
Polgármester: dr. Krátky István.
Városi főjegyz...