Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
5.45 MB
2018-02-15 14:15:12
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
52
395
Rövid leírás | Teljes leírás (92.22 KB)

A Nagykanizsa M. Városi Államilag Segélyezett Szakirányú Fiú- és Leány- Iparostanonciskola értesítője
az 1938-1939. tanévről.
Az iskola fennállásának 53. évében
Közzétette: Küronya István
az Iparostanonciskola igazgatója
Nagykanizsa, 1939.
Kiadta az iskola igazgatósága: Nagykanizsa, Rozgonyi-utca 25.

A következő szöveg a füzetből keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

M P-
2467Ü
A NAGYKANIZSA M. VÁROSI- -
ÁLLAMILAG SEGÉLYEZETT
SZAKIRÁNYÚ FIÚ- ÉS LEÁNYIPAROSTANONCISKOLA
ÉRTESÍTŐJE
AZ 1938—39. ISKOLAI ÉVRŐL
AZ ISKOLA FENNÁLLÁSÁNAK 53. ÉVÉBEN
KÖZZÉTETTE:
KÜRONYA ISTVÁN
AZ IPAROSTANONCISKOLA IGAZGATÓJA
NAGYKANIZSA, 1939;
sjr
W
\\
Kiadta az iskola igazgatósága: Nagykanizsa, Rozgonyi-utca 25.


24671)
A NAGYKANIZSA M. VÁROSI
ÁLLAMILAG SEGÉLYEZETT
SZAKIRÁNYÚ FIÚ- ÉS LEÁNYIPAROSTANONCISKOLA
AZ 1938—39. ISKOLAI ÉVRŐL
AZ ISKOLA FENNÁLLÁSÁNAK 53. ÉVÉBEN
KÖZZÉTETTE:
KÜRONYA ISTVÁN
AZ IPAROSTANONCISKOLA IGAZGATÓJA
NAGYKANIZSA, 1939,
Kiadta az iskola igazgatósága: Nagykanizsa, Rozgonyi-utca 25.
[JgEV 98
Felelős kiadó: Kiironya István igazgató.
Közgazdasági rt. Nagykanizsa nyomdája A nyomdáért felel: Zalai Károly.
Iskolánk múltja.
Iskolánk eddigi főigazgatói:
Az iskola felállításakor főigazgató volt Jágócsy Péterffy József, mint miniszteri biztos. Utána Bernáth István űr., Mártonffy Márton, Magyar Endre, Förstner Tivadar voltak az iparoktatási királyi főigazgatók.
A V. K. M. 1935. tc.-e alapján létesült a szombathelyi tankerületi királyi főigazgatóság, melynek hatáskörébe tartozik a mi iskolánk is. E tankerület királyi főigazgatója Liber Béla dr.
Iskolánk eddigi igazgatói:
1886. Tóth István, 1897. Venczel Rezső, 1900. Poredus Antal, 1932. Brauner Lajos, 1933. Ortutay Gyula, 1937. Küronya István.
Hatóságok és tanítótestület.
1. Hatóságok.
Az iskola fenntartója: Nagykanizsa m. város.
Polgármester: dr. Krátky István kormányfőtanácsos.
Városi főjegyző: dr. Hegyi Lajos.
A fenntartó részéről illetékes hatóság az iparostanonciskola felügyelőbizottsága. A jelenlegi felügyelőbizottság 1938. július hó 5-én tartotta alakuló gyűlését. A városi képviselőtestület részéről kiküldött felügyelőbizottsági elnök: Samu Lajos ipartestületi elnök, tagok: Bojtor József, Dedovátz Béla, Hoffmann Henrik, Kováts Ferenc, Unger-Ullmann Elek. Az iparhatóságot dr. Hegyi Lajos városi főjegyző képviseli, az ipartestületet Papp Oszkár és Gerő Soma. A tankerületi királyi főigazgató képviselője Bittera Béla nyugalmazott polgári iskolai igazgató. A felügyelőbizottság előadója Küronya István igazgató, jegyzője Németh Jenő iparostanonciskolai óraadó.
4
Tanulmányi tekintetben az iskola a vallás- és közoktatásügyi miniszter vezetése alatt áll. Vallás- és közoktatásügyi miniszter Hóman Bálint dr. Az iparoktatási ügyosztály főnöke dr. Damjanovich Lajos miniszteri tanácsos.
Ipari szempontból a m. kir. iparügyi miniszter szakfelügyelői utjáD gyakorolja a felügyeletet. Iparügyi miniszter Kunder Antal.
A szombathelyi tankerület királyi főigazgatója Liber Béla dr.
2. Tanítótestület.
1. Igazgató: Küronya István, főhivatású, iparostanonciskolai általános rajztanfolyamot végzett oki. felsőkereskedelmi iskolai tanár. Tanította a III/A. osztályban a technológiát, polgári jog- és közgazdaságtant heti 2, a IV. osztályban a közismereti tárgyakat heti 4, a rajzpótló osztály I. és II. csoportját heti 3—3, összesen heti 12 órában. Működési éveinek száma 5, két év óta igazgató.
2. Andris István, óraadó, cipészipari továbbképző tanfolyamot végzett cipészmester, tanította a bőripari szakrajzot 2 csoportban, összesen heti 6 órában. Működési éveinek száma 1.
3. Arató ...