Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
6.5 MB
2018-01-18 15:58:01
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
40
248
Rövid leírás | Teljes leírás (110.75 KB)

A Nagykanizsai M. Kir. Állami El. Népiskolák
három igazgatósági körzetének
értesítője az 1939-40. tanévről.
XLI. évfolyam.
Közlik: a körzeti igazgatók.
Nagykanizsa, 1940
Kiadták az áll. elemi népiskolák igazgatóságai
Nagykanizsán
13030

A következő szöveg a füzetből keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

A NAGYKANIZSAI M. KIR.
ÁLLAMI EL. NÉPISKOLÁK
HÁROM IGAZGATÓSÁGI KÖRZETÉNEK
ÉRTESÍTŐJE
ÁZ 1939—40. TÁNÉVRÖL.
XLI. ÉVFOLYAM
KÖZÜK: A KÖRZETI IGAZGATÓK
NAGYKANIZSA -1940
j§ Kiadták az áll. elemi népiskolák igazgatóságai
= Nagykanizsán
= 13030
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll^
A NAGYKANIZSAI M. KIR.
ÁLLAMI EL. NÉPISKOLÁK
HÁROM IGAZGATÓSÁGI KÖRZETÉNEK
ÉRTESÍTŐJE
AZ 1939—40. TANÉVRŐL.
XLI. ÉVFOLYAM
KÖZLIK: A KÖRZETI IGAZGATÓK
NAGYKANIZSA • 1940
Kiadták az áll. elemi népiskolák igazgatóságai Nagykanizsán 13030\\
¡fe»:


■ . ; - á IJ
.....
.IC;, ¡SAS,; i.V \' \' HCH

HÁflOiVi\' Üt.
..,.\'- .,,. ... ■ \'.A.; .-.-fi
a-;,: u \'\' a


felelős kiadó : Filó Ferenc igazgató

C-i-vv - .\'f, . . -
¡i , , , < • .
közgazdasági Rt. Nagykanizsa nyomdája A nyomdáért felel: Zalai Károly

JELENTÉS
AZ 1939—40. TANÉVRŐL.
Általános vonások. A vallás- és közoktatásügyi minisztérium 1899. évi december hó 20-án kelt 94.526/1899. számú rendelettel a város mindhárom körzetbeli államilag segélyezett községi iskoláját 1900. évi január 1-től államosította. Iskoláink, mint állami jellegű iskolák a íolyó tanévvel fennállásuknak negyvenegyedik esztendejét töltötték be.
Beiratások. A rendes beiratások 1939. junius 15., 16-án, a pót-beiratások szeptember 1-én és 2-án voltak. Veni Sancte és tanévnyitó ünnepély szeptember 3-án volt. Az órarend szerinti tanítások szeptember 4-én kezdődtek, kivéve az 1. körzetnél a VII. és Vili. osztályokban és a 111 körzetnél az V , VI. osztályokban és az ált. továbbképzőiskolában, ahol a tanitás október 1-én kezdődött.
Beiskolázás. Az 1939—40. tanévre beiratkozott:
A mindennapi iskolába: Az ált. továbbképző iskolába:
I. körzetben 474 fiu- és 354 leánytanuló; — fiu- és 121 leánytanuló.
II. „ 371 fiu- és 426 „ 26 fiu- és —
III. „ 882 fiu- és 353 _121 fiu- és 175
Összesen 1227 fiu-és 1133 leánytanuló; 147 fiu- és 296 leánytanuló.
A tankötelesek iskolábajárása rendes volt.
Személyi változások. Nyugdíjazások. A VKM. ur teljes szolgálati idő betöltésével nyugalomba helyezte Szebeni Dezső áll. tanítót (1939. augusztus 1-vel), Litvay Endre áll. tanítót (1940. május 1-vel). Tanítói hivatásuknak élő, értékes munkásságot kifejtő tanító nyugalombavonulásával érzékeny veszteség érte az iskolát és a tanítótestületet.
Áthelyezések. A folyó tanévben a VK. Minisztérium a saját kérelmére 1939. augusztus 1-i hatállyal Pécsre helyezte Bőczy Antal III. körzeti áll. tanítót. Nagykanizsára helyeztetett Padár Károly Molnáriból, Fricsovszky László Semjénházáról és Nagykanizsán nyert beosztást Németh Béla próbaszolgálatra bocsátott segélydijas .tanító.
Szolgálati beosztás. Kir. Tanfelügyelő úr Tomajy Károlyné sz. Anda Ilonát és Tomajy Károlyt a III. körzetből a II. körzethez, Tabányi Margitot a II. körzetből az I. körzethez, Padár Károlyt és Fricsovszky Lászlót a III. körzethez osztotta be szolgálattételre. Németh Béla segélydíjas tanító 1940. május 15-től a II. körzetnél kapott ideiglenes beosztást.
Az egyházi felettes hatóság Horváth Árp...