Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
4.24 MB
2018-03-01 11:27:23
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
156
416
Rövid leírás | Teljes leírás (80.56 KB)

A nagykanizsai m. kir.
állami el. népiskolák
három igazgatósági körzetének
értesítője
az 1941-42. tanévről.
XLIII. évfolyam
Közlik:
a körzeti igazgatók.
Nagykanizsa - 1942.
Kiadták az áll. elemi népiskolák igazgatóságai Nagykanizsán


A következő szöveg a füzetből keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

A NAGYKANIZSAI M. KIR.
ÁLLAMI EL. NÉPISKOLÁK
HÁROM IGAZGATÓSÁGI KÖRZETÉNEK
AZ 1941-42. TANÉVRŐL.
XL1II. ÉVFOLYAM
KÖZLIK.
A KÖRZETI IGAZGATÓK
NAGYKANIZSA - 1942.
Kiadták az áll. elemi népiskolák igazgatóságai Nagykanizsán
ÉRTESÍTŐJE
A NAGYKANIZSAI M. KIR.
ÁLLAMI EL. NÉPISKOLÁK
HÁROM IGAZGATÓSÁGI KÖRZETÉNEK
ÉRTESÍTŐJE
AZ 1941-42. TANÉVRŐL.
XLIII. ÉVFOLYAM
I f
v
\\
KÖZLIK:
A KÖRZETI IGAZGATÓK
NAGYKANIZSA - 1942.
Kiadták az áll. elemi népiskolák Igazgatóságai Nagykanizsán
■■ <
89498 Közgazdasági R.-T. Nagykanizsa nyomdája Felelős kiadó: vitéz Filó Ferenc igazgató
A nyomdáért felel: Zalai Károly,

\\
Jelentés
az 1941—42. tanévről.
A hála és szeretet szava szálljon a messze idegenben küzdő hős honvédeinkhez, akik életükkel és vérükkel védik édes hazánkat, otthonunkat. A Mindenható áldása kísérje hős küzdelmüket, segítse őket a harcban és engedje meg, hogy mihamarább győzedelmesen hazatérhessenek.
Iskoláink — mint állami jellegű iskolák — a folyó tanévvel fennállásuknak 43. esztendejét töltötték be.
Beíratások. A rendes beíratások 1941. június 13-án és 14-én, a pótbeíratások szeptember 1-én és 2-án voltak. Veni Sancte és tanévnyitó ünnepély szeptember 3-án volt. A tanítások szeptember 4-én kezdődtek, kivéve a VII-VIII. osztályokban, ahol az I-II. körzetben október 1-én, a III. körzetnél az V-VI. oszt.-ban szeptember 20-án, a VII-VI1I. oszt.-ban október 16-án, az ált. továbbképző iskolában pedig október 21-én kezdődött.
Beiskolázás. Az 1941—42. tanévre beiratkozott:
A mindennapi iskolába: Az ált. továbbképző iskolába:
I. körzetben 497 fiu- és 301 leánytanuló; — fiu- és — leánytanuló.
II. „ 381 „ „ 555 „ — „ „ 10
III. „ 475 „ „ 419 „ 34 „ „ 44
Összen: 1353 fiú- és 1275 leánytanúló. 34 fiú- és 54 leánytanuló.
A tankötelesek — kevés kivétellel — rendesen jártak iskolába.
Az Iskola lelső tagozata. Az I. körzetnél as 1938—39. tanévben indultak először az életbe a VIII. osztályt végzett fiútanulók. A II. és III. körzetben a folyó tanévben épült ki az iskola teljes VIII. osztályúvá. Ebben a tanévben hagyták el először a Vili-osztályt végzettek az iskolát. Minden remény meg van arra, hogy a felső tagozatban szerzett értékes gyakorlati ismeretekkel az életbe lépő tanulók hasznos tagjai lesznek a társadalomnak.
Személyi változások. Nyugdíjazás. A VKM úr Erdélyi Jánosné Ábrahám Katalin II. körz. áll. tanítónőt saját kérelmére 1942. február l.-ével nyugalomba helyezte, aki négyévtizedes értékes tanítói munkát végzett. Távozásával az iskola szorgalmas és lelkiismeretes oktatót és nevelőt, a tanítótestület pedig szerető kartársat veszített.
Áthelyezések. A VKM úr 1941 augusztus 1-i hatállyal saját kérelmükre Bőczy Antalné Német Jolán áll. tanítónőt Pécsre; Fricsovszky László áll. tanítót Kaposvárra; Dr. Vásárhelyiné Fogarasy Erzsébet áll. tanítónőt Nagykárolyra; Asbóth Ilona kübekházai, — Csernochné Martin Leontin diósgyőri, — Fedorcsák Vladimír harcosi, — Koronczy Rudolf kaposvári, — Vandra Jenő rozsnyói és Versényi Ilona kóspallagi áll. tanítókat Nagykanizsára helyezte. A tanker. kir. főigazgató úr Cseténé Müller Erzsébet oki. tanítónőt ideiglenes beteghelyettesítéssel bízta meg.
4
Rendesi Kálmán I. körz. kisegítő szolga a csabrendeki áll. iskolához, Fésűs István II. oszt. altiszt Nagytétényről az I. körzeti áll. iskolához lett...