Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
4.67 MB
2018-04-12 15:34:40
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
53
258
Rövid leírás | Teljes leírás (80.58 KB)

A Nagykanizsai M. Kir.
Állami El. Népiskolák
három igazgatósági körzetének
értesítője
az 1940-41. tanévről
XLII. évfolyam
Közlik: a körzeti igazgatók
Nagykanizsa - 1941
Kiadták az áll. elemi népiskolák igazgatóságai Nagykanizsán


A következő szöveg a füzetből keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

A NAG
ÁLLAMI I
HÁROM IGAZGATÓSÁGI KÖRZETÉNEK
ÉRTESÍTŐJE
NAGYKANIZSA - 1941.
Kiadták az áll. elemi népiskol,ák tgazgatóságai Nagykanizsán
XLII. ÉVFOLYAM
KÖZLIK :
A KÖRZETI IGAZGATÓK
AZ 1940-41. TANÉVRŐL
246/
A NAGYKANIZSAI M. KIR.
ÁLLAMI EL. NÉPISKOLÁK
HÁROM IGAZGATÓSÁGI KÖRZETÉNEK
ÉRTESÍTŐJE
AZ 1940-41. TANÉVRŐL.
XLII. ÉVFOLYAM
NAGYKANIZSA - 1941.
Kiadták az áll. elemi népiskolák iga Nagykanizsán
/
atóságai
85921 Közgazdasági R.-T. Nagykanizsa nyomdája A nyomdáért felel: Zalai Károlj^"^
FeletőB kiajKnZsigmond József igazgató
Jelentés
az 1940—41. tanévről.
I
Ez évi jelentésünket hálaadó szavakkal kezdjük meg. 22 éven át nem hiába hangzott el a sok gyermeki ajkon nemzeti imádságunk, Isten meghallgatott bennünket s a Trianon megtépázta szent Haza egyes területeit újra a magunkénak mondhatjuk. Visszatért a Felvidék, vissza Erdély fele. A mienk újra Bácska, a baranyai háromszög, reméljük Muraköz is és hisszük, hogy a jövő évi értesítőbe már azt írhatjuk: Mienk újra egész Magyarország. Adassék hála Istennek,, amiért véráldozat nélkül megengedte ezt érnünk s azzal a kéréssel zárjuk
az idei tanévet, hogy váltsa valóra mielőbb legszentebb álmainkat!
*
Iskoláink —\'mint állami jellegű iskolák — a folyó tanévvel fennállásuknak 42. esztendejét töltötték be.
Beíratások. A rendes beíratások 1940. június 14., 15.-én, a pót-beíratások szeptember 2.-án és 3.-án voltak. Veni Sancte és tanévnyitó ünnepély szept. 4.-én volt. Az órarendszerinti tanítások szept. 5.-én kezdődtek, kivéve a VII. és VIII. osztályokban és a III. körzetnél az V., VI., oszt.-ban, valamint az ált. továbbképző iskolában, ahol a tanítás okt. 1.-én, illetve szept. 19.-én kezdődött.
Beiskolázás. Az 1940—41. tanévre beiratkozott:
A mindennapi iskolába: Az ált. továbbképző iskolába:
I. körzetben 509 fiú- és 351 leánytanuló; 4 fiú- és — leánytanuló.
II. „ 383 „ „ 488 „ — „ „ 36 „
III. „ 432 „ „ 390 „ 64 „ „ 98
Összesen: 1324 fiú- és 1229leánytanuló. 68 fiú- és 134 leánytanuló.
A tankötelesek iskolába rendesen jártak.
Személyi változások. Nyugdíjazások. A VKM úr saját kérelmükre nyugalomba helyezte: Béresné Ferenczy Idát 1940. július hó 1-el, özv. Hprváthné Koller Terézt 1940. okt. 1-el és Faludiné Meszarits Annát 1941. május 1-el. Mindhárom tanítónő értékes oktatói és nevelői munkát végzett hosszú éveken át. Távozásukat kartársak és növendékek egyaránt fájlalják és legjobb kívánságaikkal kisérik őket további utjukon.
Áthelyezések. A VKM úr 1940. aug. 1-i hatállyal saját kérelmükre Csépányi Gyula és Csépányi Gyuláné áll. el. isk. tanítókat Pécsre; Kraft Lajosné sümegi, dr. Vásárhelyiné Fogarasi Erzsébet csikériai, Tóth Ferenc makó-bogárzói, dr. Tardosné Klacskó Erna eleki és Pálfy József kiscsehi áll. tanítókat Nagykanizsára helyezte.
Szolgálati beosztás. Kir. Tanfelügyelő úr Iványi János, Megla Teréz és Schmidt Rezső III. körzeti áll. el. isk. tanítókat a II, körzeti
4
iskolához; Kraft Lajosné, Klacskó Erna, Tóth Ferenc és Pálfy József áll. el. iskolai tanítókat pedig a III. körzeti iskolához osztotta be szolgálattételre.
Szabadságolások. A tanév folyamán hosszabb ideig tartó szabadságon voltak az I. körz. iskolától: Faludiné Meszarits Anna, a II. körz. iskolától: özv. Horváthné Koller Teréz, a III. körz. iskolától dr. Vásárhelyiné Fogarasi Erzsébet és Kerkápolyi Ferenc áll. ...