Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
8.55 MB
2018-12-06 11:06:06
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
57
415
Rövid leírás | Teljes leírás (130.78 KB)

A Notre Dame Női Kanonok- és Tanítórend Nagykanizsai Nőnevelő Intézetének és Általános Iskolájának évkönyve
az 1946-47. iskolai évről.
(Az 1944-45. és 1945-46. tanév érdemjegyeivel.)
A Nőnevelő Intézet fennállásának 15. évében, az általános iskola fennállásának 2. évében.
Szerkeszette:
Dr. Molnár Antal a Nőnevelő Intézet igazgatója.
Biztos M. Margit az ált. isk. igazgatója.
Nagykanizsa, 1947.
Kiadta az iskola igazgatósága Nagykanizsa, Sugár-u. 9.

A következő szöveg a füzetből keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

&\\h*Llf
ftLLUMI FÖFELÜGYELETI HflTÓSáG. KATOLIKUS ISKOLAI FÖHHTÓSflG.
SZOMBATHELYI TANKERÜLET. DUNÁNTÚLI KERÜLET. INTERNÁTUS.
b notre dflme nöi kanonok- és tanitúrehd
nnc ymunizsiii
nűneyelű intézetének b általános iskolájának
ÉVKÖNYVE
AZ 1946—47. ISKOLAI ÉVRŐL.
(Az 1944—45. és 1945—46. lanóv érdemjegyeivel.)
| i JP/
A Nőnevelő Intézel fennállásának 15. évében, V ^ j az általános Iskola fennállásának 2. évében. ¿fo v
Szerkesztette:
Dr. MOLNÁR ANTAL BIZTOS M. MARGIT
a Nőnevelő Intézet igazgatója. az ált. isk. Igazgatója.
Nagykanizsa, 1947.
Kiadta az Iskola Igazgatósága Nagykanizsa, Sugár* u. 9.
REV 98
*** \' \' \'......1
[R£V B£
2974 Közgazdasági R.-T. Nagykanizsa nyomdája. A nyomdáért felel: Zalay Károly.
Felelős kiadó: dr. Molnár Antal igazgató.
uev "5S1

I.
Iskolánk az 1944—45. fanévben.
Szeptember 1.-én alakuló, 2.-án javító vizsgálat, 4—7. beírás, 8.-án Veni Sancte, 9.-én rendes tanítás, mely október 29.-ig tartott. E napon VKM. rendelet az összes iskolákat bezárta. November, december napjaiban még alkalmi tanítás sem volt. Az intézet német hadikórház lett. Január, február, március hónapokban csoportosan kaptak utasítást a városban maradt növendékek az internátus ebédlőjében.
Április hó 4.-én még a Rend is kénytelen volt elhagyni otthonát A kegyesrendiek nyújtottak otthont Rendnek, iskolának tanulóotthonuk második emeletén. Április 13.-án itt kezdődött meg a tanítás délutá-nonkint. Vidéki növendékeink is jelentkeztek, megnyílt az internátus is. Az intézet teljes egészében bolgár, majd orosz hadikórház volt.
A IV. lic. osztályvizsgálatai június 6—9-ig, az első liceális érettségi írásbeli része június 18—21., szóbeli része július 4—5.-én történt. A többi osztályok összefoglalói július 9—15. ig zajlottak le. Te Deum- ot. július 15.-én tartottunk, utána kiosztottuk a Tanulmányi Értesítőket.


II.
A tanulók érdemsorozata.
I. osztály.
Osztályfőnök: Kincses M. Johanna.
A tanuló neve Magaviselet Tantárgyak Ált. tan. eredm ! Rendszeretet
Hittan Magyar nyelv I Földrajz i Németnyelv Természetrajz Mennyiségtan Rajz Testnevelés Ének Kézimunka
Alpár Zsuzsanna ref. 1 1 3 2 2 1 2 2 1 1 1 2
Aradi Anna 1 1 3 2 3 3 2 2 1 2 1 3
Badacsonyi Éva ref. 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Berki Katalin 1 2 1 2 1 2 2 1 1 2 2
5 Boda Györgyi 1 1 2 1 1 1 2 3 1 2 1 2
Borsányi Éva 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 kit.
Bőjtös Klára 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 2
Dene Erzsébet 2 3 3 3 2 3 3 2 1 2 3 2
Dene Vilma 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 1
10 Fráhm Mária 1 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3
Gadányi Jolán 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1
Gallay Irén 1 2 2 3 3 2 2 2 1 1 2 3
Gombos Ilona 1 1 3 2 3 1 2 2 2 1 2 3
Grácz Éva 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 2
15 Gyimóthy Éva 1 1 1 2 2 1 2 2 1 1 1 2
Haám Anna 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 2
Horváth Mária 1 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2
Hóbor Mária 1 1 2 3 3 2 2 2 1 2 1 3
Hütter Magdolna 1 1 2 2 2 2 2 2 t 2 2 2
20 Koltai Mária 1 1 3 3 3 2 3 3 2 2 2 3
Koronczi Edith 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1
Krug Mária 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2
Lakner Magdolna 1 1 2 2 2 2 2 1 A 1 1 2
László Karola 1 1 2 1 2 1 2 2 Î 1 1 2
25 Mikó Éva 1 2 3 3 3 2 3 2 2 1 2 3
Németh Ilona \\ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 kit.
Nincsics Magda 1 1 2 1 2 3 2 2 2 2 2 2
Nyerky Magdolna 1 i 2 1 2 3 2 2 2 2 2 2
Pethö Ágota 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1
30 Sótony Piroska 1 1 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2
Szuromi Ilona 1 2 3 3 3 2 2 3 2 2 2 3
Tamás Margit 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1
Tamás Róza 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2
Timár Magdolna 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 kit.
35 Tóth Magdolna 1 1 2 2 2 1 1 2 2 2 1 2
Tóth Mária 1 1 2 2 2 1 2 2 1 1 2 2
Török Erzsébet 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2
Tuboly Róza 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1
Udvarlaky Györgyi 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 2
3
• A tanuló neve Magaviselet Tantárgyak Ált. tan. eredm. Rendszeretet
Hittan Magyarnyelv Földrajz Németnyelv Természetrajz Mennyiségtan \'Rajz Testnevelés Ének Kézimunka
40 Varga Blanka 1 1 2 1 2 2 2 2 1 1 1 2 1
Vámos Mária 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 kit. 1
Vida Magdolna 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Závár Klára 1 1 2 1 1 2 1 2 2 1 2 2 1
Magántanulók:
Búzás Edith - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
45 Jeszenszky Mária - 1 2 3 3 2 2 2 1 2 1 3 1
Varga Éva - 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Összesen: 46.
Vizsgálatlan maradt; Ambrózy Magdolna, Antalics Mária, Bérezés Irén, Derdák Éva, Dezső Edith, Dittmajer Klára, Czobor Teréz, Erős Éva, Gerencsér Ottila, Gerencsér Piroska, Kenyeres Éva, Kollarics Eleonora, Kósa Margit, Kránitz Ida, Miskovszky Éva, Németh Mária, Sasvári Mária, Skoda Margit, Steiner Klára, Szilvási Matild, Tompa Margit, Türk Veronika.
II. osztály. Osztályfőnök: Biztos M. Margit.
A tanuló neve Magaviselet Tantárgyak Ált. tan. eredm. Rendszeretet
Hittan Magyarnyelv Földrajz Németnyelv Természetrajz Mennyiségtan Rajz Testnevelés Ének Kézimunka
Apró Éva ref. 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1
Balogh Ibolya 1 1 3 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2
Bányai Emma 1 1 3 2 2 1 3 2 2 2 2 3 1
Cságoly Etel 1 1 2 3 2 2 2 1 1 1 1 2 1
5 Csetneki Zsuzsa 1 1 2 3 2 \'2 3 2 2 1 2 3 1
Farkas Éva 1 1 3 3 3 2 3 2 1 2 1 3 1
Farkas Margit 1 1 3 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2
Feszti Aranka 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 kit. 1
Fülöp Irén 1 1 2 2 2 1 1 2 1 2 1 2 1
10 Golenczki Éva 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Gombás Mária 1 1 2 2 2 1 1 2 1 1 1 2 1
Hübner Hedvig 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 kit. 1
Jordanics Mária 1 1 2 2 2 1 2 2 1 1 1 2 1
Kapoli Mária 1 1 2 1 3 1 2 2 1 2 1 2 1
15 Kopár Éva 1 1 3 1 3 2 3 2 2 1 1 3 2
Kosztelnik E. 1 1 1 2 2 1 1 2 1 2 1 2 1
Kun Anna 1 1 2 3 3 2 2 2 2 1 1 3 2 I
4
A tanuló neve | Magaviselet Tantárgyak Ált. tan. eredm. Rendszeretet
Hittan Magyarnyelv Földrajz Németnyelv Természetrajz Mennyiségtan Rajz Testnevelés Ének Kézimunka
Marton Éva 1 1 2 2 3 1 2 2 2 1 1 2 1
Nyerky Zsuzsa 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1
Papp Olga 1 1 2 2 3 1 1 1 1 1 1 2 1
Pálmai Matild 1 1 3 2 3 1 3 2 2 2 1 3 2
20 Rábai Teréz 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 kit. 1
Sikabonyi Teréz 2 2 3 3 3 3 3 3 2 1 2 3 2
Szablyás Mária 1 1 1 1 2 1 2 2 2 1 1 2 1
Szegedi Eva 1 1 2 1 2 1 1 l 1 1 1 2 1
Szittár Mária 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1
25 Vargyas Margit 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1
Vitkovics Katalin 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1
Összesen: 28.
Vizsgálatlan maradt: Ambrózi Erzsébet, Bálint Ilona, Bányai Gabriella, Berkenyés Valéria, Csentei Magdolna,\' Czimmerraan Erzsébet, Darabos Terézia, Farkas Mária, Farkas Erzsébet, Fiiszár Ilona, Frász Irénke, Fridrich Margit, Goron Katalin, Hajdinyák Adél, Holecz Teréz, líftsits Klára, Kaszli Zsuzsanna, Kovács Ilona, Lakatos Sarolta, Marton Anna, Nóvák Emma, Pálos Márta, Sonkoly Anna, Steiner Ibolya, Szalay Borbála, Vass Lenke, Wért Gizella, Wirth Zsuzsanna.
III. osztály.
Osztályfőnök: Atlasz Ilona.
A tanuló neve Magaviselet Tantárgyak Ált. tan. eredm. 1 Rendszeretet
Hittan Magyarnyelv Történelem Földrajz Latinnyelv Németnyelv Természettan Mennyiségtan Rajz Testnevelés | Ének Kézimunka
Balogh Piroska 1 1 2 2 3 3 2 3 3 3 2 2 2 3 2
Berényi Jolán 1 1 3 2 3 3 2 3 3 3 2 2 2 3 1
Cságoly Magda 1 2 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1
Egyed Mária 1 1 2 3 3 3 3 3 3 2 2 1 1 3 21
5 Erdélyi Teréz 1 1 2 2 2 3 2 3 2 2 1 1 1 3 1
Farkas Gizella 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 kit. 1
Farsang Mária 1 1 2 1 2 2 2 1 2 1 1 1 1 2 1
Ferenczy Edith 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 1 2 3 2
Gockler Lenke 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 kit. 1
10 Gombás Klára 1 2 3 3 3 3 3 3 3 2 1 1 2 3 1
Gombos Bernadette 1 1 1 1 3 2 2 3 3 2 2 1 1 3 1
Kelemen Judith 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 1 1
Kudlik Márta 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 2 2 1
Láng Éva 1 1 1 1 1 1 1 í 1 1 1 1 1 kit. 1
5
A tanuló neve Magaviselet Tantárgyak Ált. tan. eredm. Rendszeretet
Hittan Magyarnyelv Történelem Földrajz Latinnyelv Németnyelv Természettan Mennyiségtan Rajz Testnevelés Ének Kézimunka
15 Madarász Éva 1 1 1 2 2 2 2 2 1 2 1 1 1 2 1
Matics Rózsa 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 2 1 2 1
Molnár Zsuzsa j 1 2 3 3 3 3 3 2 2 2 1 1 1 3 1
Nagy Mária ev. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 kit. i;
Németh Magda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 kit. i
20 Oltárczv Mária 1 1 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 3 i
Paulovits Gabriella 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 i
Sallér Ágnes ev. 1 1 2 2 3 2 2 3 3 2 1 1 1 3 i
Schless Gertrúd 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 2 3 2 I
Szablyás Erzsébet 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 kit. 1
25 Szakái Katalin 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 l!
Szlavszkovszky Eva 1 1 3 2 2 2 3 3 3 2 2 1 1 3 i i
Tegzes Erzsébet 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 kit. i!
Tüttő Amália 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 1 3 2
Varga Mária .1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 kit. 1 1
ijf; . Összesen: 29.
Vizsgálatlan maradt: rezes Mária, Eagelleiter Éva, Dezső Mária, Gárdonyváry Gábriel t, Géczi Erzsébet, Gócza Margit, Horváth Ida, Horváth Marianna, Horváth Szilvia, Jáger Teréz, Molnár Sarolta, Papp Mária, id. Papp Mária, ifj. Sebestyén Edith, Snefl Júlia, Szabó Edith, Török Zsuzsanna, Vugrinesics Zvonka, Vuk Stefánia, Wágner Klára.
IV. osztály. Osztályfőnök : Fausthammer Ádámné
Stummer Magdolna.
A tanuló neve Magaviselet Tantárgyak Ált. tan. eredm. Rendszeretet
Hittan Magyarnyelv Történelem Latinnyelv ! Németnyelv Vegytan | Mennyiségtan Rajz | Testnevelés Egészségtan Kc zimunka
Apró Erzsébet reí. 1 1 2 2 3 1 1 2 2 1 2 1 2 2
Bakonyi Jolán 1 1 1 2 2 2 2 3 2 1 2 1 2 2
Bányai Irma 1 1 2 3 3 1 2 3 3 2 1 2 3 2
Deák Ilona 1 1 1 2 2 1 1 2 2 1 2 2 2 2
5 Gál Marianna 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1
Horváth Éva 1 1 3 3 3 2 3 3 3 1 2 2 3 2
Horváth Olga 1 1 2 2 2 2 2 3 2 1 2 1 2 2
lhárosi Ilona reí. 1 2 3 3 3 2 2 3 3 1 3 2 3 2
Kovács Gizella 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 kit. 1
10 Kovács Margit 1 1 3 3 3 3 2 2 2 2 2 1 3 2
Lenkovics Julia 1 1 3 3 3 3 2 3 3 1 2 2 3 2
6
A tanuló neve Magaviselet Tantárgyak Ált. tan. eredm. Rendszeretet
Hittan Magyarnyelv Történelem Latinnyelv Németnyelv Vegytan Mennyiségtan Rajz Testnevelés Egészségtan ! Kézimunka
Lontay Ivetta 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 2 2
Madarász Mária 1 1 2 2 3 2 2 2 2 1 2 1 2 1
Országh Katalin 1 2 2 3 3 3 2 3 3 1 1 1 3 2
15 Reisch Mária 1 1 1 2 2 1 2 1 2 1 1 1 2 1
Réti Eva 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 1
Siklósi Irén 1 1 3 3 3 3 3 3 3 2 2 1 3 2
Szollár Gizella 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Szőke Angella 1 2 3 3 3 3 3 3 3 1 1 1 3 2
20 Tihanyi Márta 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 1
Tordasi Magda 1 1 1 2 2 2 2 3 2 1 1 1 2 1
Tóth Mária 1 2 3 3 3 3 2 3 1 2 2 1 3 2
Összesen: 22.
Vizsgálatlan maradt; Danit/ A * >uK.a, Elekes Vilma, Farkas Irén, Fider Emilia, Giczi Rozália, Halász b ibriella, Harangozó Éva, Keszli Borbála, Kurucz Jolán, Lálics Mária, , tsícs Bibianna, Molnár Irma, Salamon Éva, Szabó Ilona, Szente Katalin. Pálosi Erzsébet, Tóth Anna Mária, Tóth Magdolna, Vitális Mária.
Goron Izabella bombatámadás áldozata lett.
7
» \\
1. Uc. osztály.
Osztályfőnök: Kugler Sándomé Kovács Györgyi.
A tanuló neve 1 i Magaviselet Tantárgyak Ált. tan. eredm. i Rendszeretet
1 Hittan Magyarnyelv i Történelem Földrajz Németnyelv Természetrajz Mennyiségtan Gazd. gyak. Kézimunka Rajz |Ének Zene Testnevelés
Barabás Margit 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1
Bánfalvi Mária 1 1 2 2 2 3 1 9 La 1 1 2 2 2 2 2 2
Bedenek Erzsébet 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 2 1 2 2 2 2
Bogdán Edith 1 1 2 3 3 3 1 1 1 1 2 2 2 2 3 2
5 Bujdosó Klára 1 1 3 2 2 2 2 3 1 1 2 2 2 1 3 2
Cseh Stefánia 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1
Erőss Lotti 11 1 3 3 3 3 2 3 2 2 2 2 3 2 3 2
Herendi Mária 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 2 1 1 1 2 1
Imrei Mária 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
10 Jakab Katalin 1 1 3 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1
Köves Ida ev. ¡1 2 2 3 2 3 2 2 1 1 2 2 2 2 3 2
Kureucz Livia 1 1 1 3 3 2 2 2 2 1 1 3 1 1 2 3 2
j \' Musü Ilona i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1
Paragi Magda 1 1 1 2 2 2 2 1 2 1 1 3 2 1 2 2 2
15 Pető Magda 1 1 3 3 2 3 1 2 1 1 3 2 2 2 3 2
Seregélyes K. 1 1 2 2 3 2 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2
Szemes Anna 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1
Tegzes Mária 1 1 1 1 Íj 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2
Viola Zsuzsa 1 j 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1
Összesen: 19.
Vizsgálatlan maradt: Gerócs Anna, Grozinger Éva, Gulyás Erzsébet, Baláspataky Szilvia, Hollós Mária, Horváth Anna, Istványi Éva, Kálcsics Rozália, Kenyeres Margit, Kishegyi Anna, Ködmeneez Magdolna, Kövesdi Ilona, Landi Ilona, Lantay Lenke, Lukácsi Mária, Pfeiffer Gizella, Sifter Anna, Steffler Teréz, Szabó Irén, Szigeti Magdolna, Topiák Erzsébet, Vajdai Irén, Vig Erzsébet.
8
III. lic. osztály.
Osztályfőnök: Gesmay M. Carnela
A tanuló neve | Magaviselet Tantárgyak Ált. tan. eredm. Rendszeretet
Hittan Magyarnyelv Történelem Földrajz Németnyelv Természetrajz 1 ■ - Mennyiségtan Ember teste 1 Gazd. gyak. Kézimunka Rajz | Ének Zene I Testnevelés
Czifra Magda 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 1 2 2 3 2 2 1
Hausz Anna 1 1 2 3 3 2 2 2 1 1 2 2 3 2 2 3 2
Herzsenyák Róza 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Horváth Kornélia 1 2 3 3 3 3 1 3 1 2 1 2 1 2 1 3 1
5 Horváth Olga 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 3 2 2 1
Ifi Teréz 1 1 2 2 2 2 1 2 1 1 1 2 2 3 1 2 1
Kaczenbach Eszter ref. 1 2 3 2 3 2 1 2 1 1 1 3 3 2 2 3 2
Kollár Amália ev. 1 2 3 3 3 3 2 3 2 2 1 3 3 3 1 3 2
Kovács Éva 1 1 3 2 2 3 2 2 2 1 1 2 3 3 1 3 1
10 Kovács Róza 1 1 2 2 2 2 1 2 1 1 1 2 2 2 1 2 1
Kucsera Valéria 1 1 3 3 3 3 3 3 2 2 1 3 3 2 1 3 1
Major Erzsébet 1 2 3 3 3 3 2 2 2 2 1 2 2 1 1 3 1
Németh Zsuzsa 1 1 2 1 2 2 1 3 1 2 1 2 2 2 1 2 1
Ratalics Márta 1 1 3 3 3 3 2 3 2 2 1 3 3 2 1 3 1
15Rácz Vilma 2 3 2 3 2 2 3 2 2 1 1 2 2 1 3 1
Scheller Klára 1 1 3 2 2 2 1 2 1 1 1 1 3 3 1 3 1
Seregélyes Irma 1 1 2 2 2 3 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 1
Sermann Mária 1 \\ 1 1 1 2 1 1 2 2 1 2 2 1 1 2 1
Sényi Klára 1 1 3 2 3 2 3 3 2 1 3 3 2 2 2 3 2
20 Somogyi Ottilia 1 1 2 3 3 3 2 3 2 2 2 3 2 3 1 3 1
Szablyás Ilona 2 3 2 2 1 1 3 1 1 1 2 2 2 2 3 1
Szabó Mária 1 2 3 3 3 2 3 3 3 2 1 3 2 3 2 3 1
Szepesi Valéria 1 1 2 2 2 2 2 3 2 2 1 2 2 2 1 2 1
Trajer Ilona 1 1 2 2 2 2 2 3 2 2 1 2 2 2 1 2 1
25 Tüttő Ilona 1 2 2 2 3 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 1
Összesen: 25.
Vizsgálatlan maradt: Csaplár Katalin, Deák Irén, Deli Erzsébet, Fehér Gabriella, Fehér Ilona, Győry Mária, Horváth Mária, Kovács Márta, Kövi Anna, Marton Irén, Nyári Mária, Rassi Ilona, Saskőy Elida, Sümegh Klára, Somfay Irén, Szentmiklósy Mária, Szikora Erika, Szita Margit, Wirth Mária.
9
III. lic. osztály.
Osztályfőnök: Nyáry Rudolfné Várközi Róna.
1 Tantárgyak Ált. tan. eredm. |i 1
A tanuló neve 1 Magaviselet Hittan Magyarnyelv Történelem Németnyelv Vegytan Mennyiségtan Lélektan Háztartástan Kézimunka Rajz Ének Zene 1 Testnevelés Rendszeretet
Balassa Irén 1 1 3 3 3 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 3
Balogh Ilona 1 1 2 2 2 2 3 2 2 1 2 2 2 1 2 1
Bánhegyi Magda 1 1 2 2 3 2 2 2 1 1 2 3 2 2 3 2
Berghold E. 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1
5 Buckmajer Gabriella 1 1 2 2 2 2 3 2 1 2 2 1 3 1 3 1
Cseh Gabriella 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 2 1 1 2 1
Cserpes Irma 1 1 3 2 2 2 3 2 2 1 2 3 2 2 3 1
Gulyás Irén 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 2 2 1 1 2 1
Hetesi Magda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 í 1 1 1 1 kit. 1
10 Imrei Ilona 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1
Keserű Ilona 1 3 3 2 2 2 3 3 2 3 3 2 2 3 1
Kiss Gabriella 1 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1
Kun Mária 1 3 2 2 2 3 2 1 1 2 2 3 1 3 ll
Mecsek Margit 1 2 1 1 2 2 1 2 1 1 1 2 .1 2 1
15 Mihalik Ilona 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 1 2 !
Mihalik Magda 1 2 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 1
Nyitray Margit 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 3 2 2 1
Pádár Ilona 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 kit. 1
Péli Erzsébet 1 1 3 3 3 2 3 3 2 1 3 3 3 2 3 1
20 Sneff Erzsébet 1 1 2 1 2 2 3 2 1 1 2 2 2 2 2 1
Tóth Anna 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 kit. 1
Völgyi Margit 1 2 2 2 r 2 3 2 1 2 2 1 3 1 3 1
Összesen: 22
Vizsgálatlan maradt: Baumgarten Éva, Farkasházy Mária, Fisch-hach Anna, Héjjá Klára, Kosaras Ottila, Litvay Piroska, Magas Margit, Nagy Ibolya, Ónody Mária, Pálffy Terézia, Rády Mária, Schmidt Magdolna, Sebestyén Xénia.
10
III. lic. osztály.
Osztályfőnök: Gyánty Erzsébet.
A tanuló neve Magaviselet Tantárgyak Ált. tan. eredm. I Rendszeretet
Hittan Magyarnyelv Történelem i ; Németnyelv 1 ermészetian Mennyiségtan Neveléstan Háztartástan Kézimunka Rajz Ének Zene ! Testnevelés
Buday Erzsébet 1 1 2 2 3 3 3 2 2 1 1 2 2 1 3 1\\[
Ferenczi Ida 1 2 3 3 3 3 3 3 3 1 2 3 3 2 3 2
Gyergyák Róza 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1
Hegyi Erzsébet 1 1 1 1 1 1 1 1 1 t 1 1 1 1 kit. 1
5 Magyar Ilona 1 1 2 1 3 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 1
Medgyesy Márta 1 1 3 3 2 2 3 3 3 1 2 3 3 2 3 2
Németh M. Magda 1 3 3 3 2 1 3 1 1 2 2 2 2 3 1
Papp Zsófia ^ 1 3 3 3 3 3 3 1 1 2 2 2 1 3 1
Pásztor Gizella 1 1 3 2 3 3 3 2 2 1 2 2 3 2 3 1
110 Szépudvary P. 1 1 2 2 3 2 2 2 2 1 1 2 2 1 2 1
II Takács Ida 1 í 3 2 3 3 3 2 2 1 1 2 2 2 3 1|
i Tóth Magda 1 1 3 3 3 3 2 3 1 1 1 2 2 2 3 2
Varjú Krisztina 1 1 3 3 3 3 3 2 3 1 2 2 3 1 3 11
Zábráki Anna 1 1 3 3 3 3 3 2 2 1 2 2 3 2 ! 3 l1!
Összesen: 14.
Vizsgálatlan maradt: Balla Erzsébet, Fonyódi Mária, Godán Éva, Horváth Klára, Ifftsits Erzsébet, Illovszky Mária, L. Kovács Mária, Kulics Zsuzsanna, Lengyel Éva, Miszer Etelka, Muzikár Márta, Rózsa Erzsébet, Simon Katalin, Szily Eszter, Temesváry Gizella, Vincze Erzsébet.
III.
Magántanulók.
Gimnázium II. o.: kitűnő Búzás Edith, 1934. rk.
jeles Varga Éva, 1934. rk. elégséges Jeszenszky Mária, 1934. rk.
11
IV.
• Érettségi vizsgálatok..
A július havi teljes érettségi vizsgálatokra jelentkezett 14 tanuló. Az írásbeli vizsgálatok június hó 18., 19., 20. és 21. napján zajlottak le.
Tételek: 1. Magyar nyelvből:
a) Magyar fájdalom a szabadságharc utáni lirában.
b) A magyar jobbágyság 1848-ig.
c) A fűtés fizikai alapelvei.
Mind a 14 jelölt az irodalmi tételt választotta. Eredmény: 1 jeles, 4 jó, 7 elégséges, 2 elégtelen.
2. Mennyiségi ismeretekből:
a) Egy borkereskedő 720 P-ért bort vásárol. 6 hl-t magának tartott meg, a többit pedig hl-ként 20 P-vel drágábban adta el s ekkor épen annyi pénzt kapott, mint amennyit a borért fizetett. Hány hl-t vett és mennyibe került egy hl. ?
b) A virágágy alakja szabályos tizenkétszög. Egyik oldala 16 m. Mekkora a területe?
Eredmény: 2 jeles, 8 jó, 2 elégséges, 2 elégtelen.
3. Nevelési ismeretekből:
a) Gyakorlatok az akaratnevelés iskolájában.
b) A kisgyermekkor lelki képe.
c) A vitaminokról.
A tanulók közül 5 a lélektani, 9 az egészségtani tételt választotta. Eredmény: 4 jeles, 4 jó, 6 elégséges.
4. Német nyelvből:
A szegény asszony kivánságai. (Magyar szöveg németre fordítása.) Német nyelvből két tanuló tett kiegészítő érettségi vizsgálatot. Eredmény: 1 jó, 1 elégtelen.
Szóbeli érettségi vizsgálatra bocsáttatott mind a 14 tanuló. A július hó 4.-én és 5.-én megtartott szóbeli érettségi vizsgálatokon Szomolányi József nagykanizsai kegyesrendi gimn. tanár elnökölt, a kormányt pedig dr. Törnár Ede áll. gimn. igazgató (Szombathely) képviselte.
Az érettségi vizsgálatok eredménye: Kitüntetéssel érett: 1, jól érett: 6, érett: 7.
Kitüntetéssel érett :• Hegyi Erzsébet.
Jól érett: Buday Erzsébet, Gyergyák Rózsa, Magyar Ilona, Szép-udvary Piroska, Takács Ida, Varjú Krisztina.
Érett: Ferenczi Ida, Medgyesi Márta, Németh Mária Magdolna, Papp Zsófia, Pásztor Gizella, Tóth Magdolna, Zábráki Anna.
1. Iskolánk az 1945—46. tanévben.
Elmaradt növendékeknek 1945. július 17.—-aug. 31.-ig tanfolyamot tartott a tanári kar.
Augusztus 25.-én az intézet udvari szárnyának egyik része ismét rendelkezésünkre jutott. Aug. 26.-án történt az átköltözés. A fenntartó Rend nevében is hálával és köszönettel adózunk Zimanyi Gyula kegyesrendi rendfőnök urnák, aki atyai szeretettel adott otthont Rendnek is, tanulóknak is.
Az 1945—46. tanévet így részben saját épületünkben nyithattuk meg. Az iskola életében lényeges átalakulást hozott az ált. isk. V. osztályának megnyitása. Az udvari szárny emeleti részén a szertártermekben kapott elhelyezést az internátus, földszinten az éléstár, konyha, mely a növendékek ebédlője is volt. Az istentiszteletet a tornateremben tartottuk. Az ugyanazon udvarban levő iparostanonc-iskolában történt a tanítás 4 tanteremben délután és délelőtt. Az iparostanonciskola emeleti részén nyert lakást a Rend is. Mindkét épület ablakait deszkával, papírral, üveggel helyrehoztuk, hogy a hűvösebb időben is taníthassunk.
Szept. 3.-án alakuló értekezletet tartottunk. Javító vizsgálat szept. 3—4., beírás 6—7., Veni Sancte 8,-án volt, szept. 9.-én rendes tanítás kezdete, mely egész éven át a rendtartás szerint folyt. Tüzelőanyag miatt sem kellett kényszerű szünetet tartanunk.
Szept. 10—12. írásbeli, 13—14. szóbeli érettségi vizsgálatot tettek az augusztusi tanfolyam résztvevői.
Október 1—4. szentgyakorlatok.
Okt. 6. Aradi vértanúk emlékére gyászünnepély a Városi Színházban.
Okt. 10. I. módszeres értekezlet.
Nov. 19. Szent Erzsébet-ünnepély, I. ellenőrző értekezlet.
Dec. 21—jan. 6. karácsonyi szünet.
Jan 28. félévi osztályozó értekezlet. Jan. 31. kiosztottuk a félévi értesítőket. Febr. 1—3. szünet.
Február 17. I. szülői értekezlet.
Márc. 6. hamvazószerda.
Márc. 15.-nek szokásos ünnepe.
Márc. 23. II. módszeres értekezlet.
Ápr. 4. felszabadulási ünnep, kivonulás a Petőfi-szoborlioz.
Apr. 17. II. ellenőrző értekezlet.
Május 1. a munka ünnepe.
Május 14. oszt. értekezlet a lic. IV. oszt.
Május 15—17. érettségi írásbeli, június 3—6. szóbeli vizsgálatok.
Jún. 14. II. osztályozó értekezlet, összefoglalások.
Jún. 23. Te Deum, záróünnepély, tanulmányi értesítők kiosztása. 24. záróértekezlet.
\\
13
2. Személyi változások.
A VKM. 49.869/1945. IV. ü. o. 1945. évi december hó 15-én kelt rendeletével Enge Jánost áll. liceumi r. szakoktatóvá nevezte ki és szolgálatra a Nagykanizsai Notre Dame líceumhoz osztotta be, özv. Horváth Lászlóné Hajas Júlia német-francia szakos középiskolai tanárt pedig saját kérelmére 51.189/1946. V. ü. o. 1946. május hó 15-én kelt rendeletével a mátyásföldi „Corvin Mátyás" egyesületi gimnáziumtól az intézethez helyezte át. Ugyancsak intézetünkhöz nyert beosztást Pintér Éva áll. középiskolai rajztanár. A vonatkozó rendelet 1945. okt. hó 5.-én 49.869/1945. IV. ü. o. sz. alatt kelt.
3. Ifjúsági egyesületek.
Az Önképzőkör és a Mária" Kongregáció működött. Mindkettő vezetője: Gesmay M. Carmela tanár. A fenti egyesületek alkalmilag gyűléseket tartottak és ünnepélyeket rendeztek. Megalakult az ifjúsági Vöröskereszt és a Diákkaptár, de a mostoha körülmények miatt működésüket kevésbbé tudták kifejteni.
4. Érdemjegyek
a liceum IV. osztályának 1945. augusztus hóban megtartott
vizsgálatán.
■ A tanuló neve A Magaviselet T a n t á r g y a k Ált. tan. eredm. Rendszeretet
Hittan Magyarnyelv Történelem Németnyelv Természettan Mennyiségtan Neveléstan Háztartástan Kézimunka Rajz Ének Zene Testnevelés
Balla Erzsébet ref. 1 2 1 2 2 2 2 1 2 2 3 3 1 3 1
Godán Éva 1 3 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 2 1
Ifftsits Erzsébet I 1 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 3 2 2 1
lllovszky Mária 1 3 3 2 2 3 3 2 1 2 2 2 2 3 1
5 L. Kovács Mária 1 1 2 1 1 3 3 1 1 1 1 2 2 1 3 1
Lengyel Éva 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 2 3 1 2 1
Muzikár Márta 1 1 3 3 2 3 2 2 1 1 3 3 2 2 3 .1
\' Simon Katalin 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 2 2 3 2 2 1
Szily Eszter 1 1 3 3 2 2 3 8 2 2 3 3 3 2 3 1
10 Vincze Erzsébet 1 1 2 2 2 3 3 1 1 1 2 2 3 2 3 1
Összesen: 10.
14
5. Érettségi vizsgálatok.
(1945. szeptember hó.)
A szeptember havi teljes érettségi vizsgálatokra jelentkezett 10 tanuló.
Az írásbeli érettségi vizsgálatok szeptember hó 10., 11. és 12. napján folytak le.
Tételek: 1. Magyar nyelvből:
a) Ady Endre költészetének gyökere.
b) Korszakalkotó reformok a XIX. században.
c) Hőtani ismeretemet hogyan hasznosítom a háztartásban.
A tanulók közül 7 az irodalmi, 3 a történelmi tételt dolgozta ki.
Eredmény: 2 jeles, 3 jó, 4 elégséges, 1 elégtelen.
2. Mennyiségi ismeretekből:
I. a) Egy apának 3 gyermeke van, 24, 26 és 28 évesek. Az első születésekor 20.000 pengőt helyezett el. Most meglévő pénzét a gyermekek közt életkoruk arányában elosztja. Mennyi jut egyre-egyre?
b) Mennyibe kerül 2 hordó olaj, melynek teljes súlya 1420 kg., ha a bruttósúly 12%, a pótsúly 2J/o és egy kg. olaj ára 135 P.?
II. a) Egy torony árnyéka 65 m. hosszú, mikor a nap a horizont felett 43° 18\'-nyi szöggel van, milyen magas a torony?
b) Derékszögű, trapézalakú kertünket gyümölcsfákkal ültetjük be. A kert két párhuzamos oldala: a —50 m., b 73 m. A magassága nem mérhető, ellenben megmérhetjük a hosszabbik átlót: d = 95 m. Hány gyümölcsfát ültethetünk a kertbe, ha egy fára 1.5 G-m. területet számítunk?
A tanulók a tételek közül választottak egy számtani és egy mértani tételt.
Eredmény: 3 jeles, 3 jó, 4 elégséges.
3. Neveléstani ismeretekből:
a) Hogyan büntessük a gyermeket?
b) Az iskola hatása a gyermeki lélekre.
c) A helyes és egészséges sport.
A tanulók közül 3 a neveléstani, 7 a lélektani tételt választotta.
Eredmény: 1 jeles, 6 jó, 2 elégséges, 1 elégtelen.
A szóbeli érettségi vizsgálatokat szeptember hó 13. és 14. napján tartottuk meg. Szóbeli érettségi vizsgálatokra bocsájtatolt mind a 10 jelölt. A vizsgálatoknak a KTF. által kijelölt elnöke Szomolányi József nagykanizsai kegyesrendi gimn. tanár, kormányképviselője: a szombathelyi tanker. főigazgató által kiküldött dr. Borsa Béla nagykanizsai kereskedelmi iskolai igazgató.
Az érettségi vizsgálatok eredménye: Jelesen érett 1, jól érett 4, érett 5.
Jelesen érett: Godán Éva.
Jól érett: Balla Erzsébet, Ifftsits Erzsébet, Lengyel Éva, Simon Katalin.
Érett: Illovszky Mária, L. Kovács Mária, Muzikár Márta, Szily Eszter, Vincze Erzsébet.
6. A tanulók érdemsorozata.
Általános iskola.
V. osztály.
Osztályfőnök: Biztos M. Margit.
Tantárgyak Ált. tan. eredm.
A tanuló neve Magaviselet Hittan Magyarnyelv Földrajz Természettan Mennyiségtan Rajz Testnevelés Ének Kézimunka Németnyelv Rendszeretet
Bakonyi Etelka 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 2 2 1
Baráth Jolán 1 2 1 í ■i 1 2 2 1 1 1 1 2 1
Bertók Anna 1 3 3 3 3 3 3 2 1 1 3 3 2
Borvári Ágota 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 3 2 2
5 Brasai Franciska 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1
Czethofíer Katalin 1 3 2 3 3 2 l 2 2 3 3 2
Czigány Judith 1 1 1 1 1 1 l 1 1 1 2 kit. 1
Darabos Gabriella 1 1 2 3 2 1 l 2 1 1 2 2 1
Fitos Irén 1 2 1 2 2 2 l 1 1 1 2 2 1
10 Geiger Klára 1 1 1 1 1 2 l 1 1 1 2 2 1
Hajdú Ilona 1 3 1 2 2 2 l 1 1 1 2 2 1
Harasztos Anna 1 1 8 3 3 3 2 1 2 1 2 3 2
Id. Horváth Anna 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 3 2 2
Ifj. Horváth Anna 1 ,2 1 2 2 2 1 2 1 1 2 2 1
15 Horváth Irén 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 2 2 1
Illés Ilona 1 l 1 1 1 2 1 2 2 1 3 2 1
Jerausek Éva 2 2 3 3 3 3 2 1 1 3 3 2
Karafiáth Margit 1 3 2 2 1 2 1 2 1 1 2 2 1
Keszler Anna 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1
20 Kiss Mária 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1
Kohn Mária 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1
Kovács Emőke ev. 1 2 1 1 1 2 1 1 2 2 2 2 2
Kovács Ildikó ev. 1 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 3 2
Köteles Mária 1 2 2 o O 2 3 2 2 2 2 3 3 2
25 Kőfalvi Erika 1 2 1 2 2 3 1 1 1 1 2 2 1
Lampert Márta 1 1 2 2 2 1 1 1 2 1 2 2 1
Magyar Éva 1 1 .1 1 1 2 2 1 2 1 2 2 1 i
Márton Ilona 1 2 2 3 3 3 2 1 1 1 3 3 1
Móger Magdolna 1 2 9 Lu 2 2 2 1 2 1 1 3 2 Íj
30 Muczer Marianna 1 1 2 2 2 1 2 2 1 1 3 2 1
Németh Mária ev. 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 3 2 1
Nyerky Ágnes \' 1 2 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 2
Orbán Erzsébet 1 1 1 1 1 1 1 1 Ï 1 1 kit. 1
Pál Éva 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 kit. 1
35 Peistingel Mária 1 1 1. 1 2 1 2 2 2 1 2 2 1
Pinke Mária 1 2 1 2 2 2 1 2 1 1 3 2 1
Puha Ágnes 1 1 2 2 1 2 1 2 1 1 1 2 1
Pulai Klára 1 2 3 3 2 3 3 2 2 1 3 3 2
Ráchel Ilona 1 3 3 3 3 3 1 1 1 2 3 3 2
16
[ I Tantárgyak Ált. tan. eredm. 3
- •■ A A tanuló neve Magaviselet Hittan Magyarnyelv Földrajz Természetrajz Mennyiségtan Rajz Testnevelés Ének Kézimunka Németnyelv Rendszeretet
40 Salamon Zsuzsa 1 2 2 2 2 2 1 2 2 1 3 2 1
Sallai Ilona Î 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 2 1
Schless Mária 1 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2 2 1
Schüller Anna 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 kit. 1
Septei Gizella 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1
45 Szűcs Judith 1 2 2 1 1 3 2 1 1 1 2 2 2
Thury Veronika 1 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2
Tibolt Márta 1 2 1 2 2 2 1 1 2 1 2 2 i ;
Tillinger Éva 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 i
Tóth Ágnes 1 1 1 2 1 2 2 2 1 1 3 2 2 1
50 Tóth Éva 1 2 2 «■) UJ 2 2 2 2 1 1 3 2 1 1
Tóth Zsuzsanna 1 3 1 2 2 2 1 1 1 1 2 2 1
Varga Rózsa 1 1 1 2 2 1 2 2 2 1 2 2 1
Vaszi Klára 1 1 2 2 1 2 2 2 1 1 2 2 2
Vecsera Mária 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 kit. 1
55 Vodinák Anna 1 1 2 3 1 2 1 1 2 1 3 3 1 (
Vuk Ida 1 1 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 1
Vuscher Anna 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1
Wirth Irén . 1 1 1 2 2 2 1 1 2 1 3 2 1
Zsifkovics Ágnes 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 1
i! 1945—46. tanév elején a
leánygimnázium I.-ső osz-
\\ tályáról vizsgáztak;
60 Antalics Márta ! 1 3 3 3 3 3 1 2 1 2 3 3 2
Bérezés Irén 1 1 2 2 2 3 2 2 2 1 2 3 2
Czobor Teréz ll 1 2 2 3 1 2 2 1 1 3 3 2
Derdák Éva 11 1 1 1 1 2 1 2 2 1 2 2 1
Dittmajjer Klára 1 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 3 1
65 Eröss Éva Ii 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Kósa Mária 1 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 2
Németh Mária ev. 1 2 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 2
Steiner Klára 1 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2
Tompa Margit 1 1 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2
Magántanulók:
70 Ambrózy Magdolna 1 2 3 2 3 2 1 2 2 1 3 1
Janda Klára 1 1 2 2 2 1 2 2 1 2 2 1
Kiss Gizella 1 2 2 3 3 2 2 2 1 3 3 1
Nagy Mária 1 1 2 2 2 2 2 2 2 3 2 1
összesen: 73.
17
Gimn. II. osztály.
Osztályfőnök: Kincses M. Johanna.
\\ Tantárgyak Ált. tan. eredm.
A tanuló neve Magaviselet Hittan Magyarnyelv Főid és népr. Németnyelv i ermészetr. Mennyiségi. Raíz Testnevelés Ének Kézimunka 1 Rendszeretet
Aipár Zsuzsanna ev. 1 1 1 2 2 2 2 2 1 2 1 2 1
Antalics Mária 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1
Aradi Anna 1 1 1 2 2 2 3 2 1 1 2 2 1
Badacsonyi Éva reí. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 Berki Katalin 1 1 2 O Cd 2 2 2 2 1 1 2 2 1
Bérces Irén 1 1 1 2 3 .2 2 2 1 1 2 2 1
Boda Györgyike 1 1 1 1 2 1 2 2 1 2 2 2 1
Borsányi Éva 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Bőjtös Klára 1 1 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 1
10 Dene Erzsébet 1 2 3 3 3 3 3 2 2 1 2 3 1
Dene Vilma 1 2 1 3 3 3 3 2 2 2 2 3 2
Derdák Éva 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1
Dezső Edith ev. 1 1 1 2 2 1 3 2 1 1 1 2 1
Dittmayer Klárq, 1 1 1 2 2 2 2 1 1 2 1 2 1
15 Fodor Ibolya 1 1 2 2 3 2 2 2 2 1 1 2 1
Fráhm Mária 1 2 2 2 3 2 3 1 1 1 1 3 2
Gadányi Jolán 1 1 1 1 2 2 2 1 lm 1 1 2 1
Gallay Irén 1 1 2 3 3 3 3 2 l 2 2 3 1
Gombos Ilona 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 2 1
j! 20 Grácz Éva, 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1
Gyimóthy Éva 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 2 1
Haám Anna 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Horváth Mária 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1
Hóbor Mária 1 1 1 3 3 2 2 1 2 2 2 3 1
25 Hütter Magdolna 1 1 1 3 2 2 2 2 1 1 2 2 1
Kenyeres Éva 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1
Kollarics Elleonora 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 1
Koltai Mária 1 2 2 3 3 2 3 2 2 2 1 3 2
Koronczy Edith 1 1 1 2 2 2 2 1 2 2 1 2 1
30 Kovács Erzsébet 1 1 1 3 3 2 3 2 2 2 1 3 1
Kósa Mária 1 2 2 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2
Krajcsovics Márta 1 2 1 1 2 1 2 2 1 1 1 2 1
Krug Mária 1 1 2 1 2 2 2 2 1 2 1 2 1
Lakner Magdolna 1 2 1 2 1 2 2 1 1 2 1 2 1
35 László Karolin 1 1 1 2 2 1 2 2 1 1 2 2 1
Mikó Éva 1 2 2 3 3 2 3 2 1 1 2 3 2
Németh Ilona 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1
Németh Mária ref. 1 1 2 3 3 2 3 2 2 1 1 3 2
Nincsics Magdolna 1 2 1 3 2 3 3 2 1 1 2 3 2
40 Nyerky Magdolna 1 1 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 1
Pethö Ágota 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Seres Erzsébet 1 1 3 2 3 2 3 3 2 1 1 2 2
Skoda Margit 1 1 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2
18
1 Ta n> tárgyak Ált. tan. eredm. li
A tanuló neve Magaviselet Hittan Magyarnyelv ! Föld. és népr. ! Németnyelv | Természetrajz Mennyiségtan ! Rajz Testnevelés Ének Kézimunka \' S Rendszeretet
Sótonyi Piroska 1 j 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1
45 Steiner Klára 1 1 2 3 3 3 3 2 2 2 1 3 1
Szomi Klára 1 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 3 2
Szuromi liona 1 1 2 2 3 3 3 2 2 2 2 3 2
Tamás Margit 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1
Tamás Róza 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1
50 Tánezos Julianna 2 1 2 2 2 2 2 1 1 1 2 1
Tímár Mária 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 1 2 1
Tompa Margit 1 2 2 3 3 2 3 2 2 2 2 3 2
Tóth Magdolna 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Tóth Mária 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 2 1
55 Török Erzsébet 1 1 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1,
Tuboly Rózsa reí. 1 1 1 1 1 1 1 í 1 1 1 1 1
Udvari aki Györgyi 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Varga Blanka 1 1 2 2 2 2 3 2 1 1 1 3 1
Varga Éva 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 2 1
60 Vámos Mária 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Vida Magdolna 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 1
Völgyi irén 1 1 3 3 3 2 9 <> t> 1 2 2 3 1
Závár Klára 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1
Az 1945-48 tanév elején vizsgázlak:
Bálint Ilona 3 2 3 2 3 3 2 1 1 2 O 1
65 Farkas Mária 1 3 3 3 3 3 3 2 9 w 2 3 3 2
Holecz Terézia 1 3 3 3 3 3 3 2 1 3 3 3 3
Kaszly Zsuzsanna 1 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2 1
Kovács Ilona 1 2 2 2 1 2 1 1 1 1 2 1
Marton Anna 1 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2
70 Steiner Ibolya 1 3 2 2 2 3 3 3 3 1 3 3 3
Szalay Borbála 1 3 3 3 3 2 2 2 1 3 2 3 1
Vass Lenke 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 n ö 3
Vért Gizella 1 3 3 3 3 3 3 2 2 1 3 3 2
Wirt Zsuzsana 1 3 3 3 2 3 3 2 2 1 2 3 2
Magántanulók:
75 Ambrózy Erzsébet 1 1 3 1 2 3 1 1 2 2 3! 1
Berentés Enikő 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1
Czobor, Terézia 1 2 2 3 3 3 1 2 3 2 3 1
Erőss Éva 1 2 2 2 1 1 2 2 1 2 1
Gerencsér Ottilia 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1
80 Kiss Ilona 1 2 3 3 3 2 1 2 1 1 3 1
Neczli Teréz 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1
Németh Anna 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Wernigg Katalin 1 1 2 2 3 2 1 1 1 2 2 1
összesen: 83 „
19
Gimn. III. osztály. Osztályfőnök: Gesmay M. Carmela.
Tantárgyak Ált. tan. eredm.
A tanuló neve Magaviselet Hittan Magyarnyelv | Történelem Föld. és népr. Latinnyelv Németnyelv Természettan Mennyiségtan Rajz Testnevelés Ének Kézimunka 1 Rendszeretet
Apró Éva ev. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Balogh Ibolya 1 3 3 1 3 3 3 3 3 2 2 2 1 3 2
Bálint Ilonád 1 1 2 1 2 2 2 1 2 1 1 1 1 2 2
Bányai Cabriella 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 1 1 2 1
5 Berkenyés Valéria 1 1 3 2 2 3 3 3 3 2 2 1 1 3 2
Czapáry Klára 1 2 3 1 3 3 2 2 2 1 2 1 1 3 1
Cságoly Etelka 1 1 "2 1 1 3 2 1 2 1 1 1 1 2 1
Csentei Magdolna 1 1 2 1 2 3 2 2 2 2 2 1 1 2 1
Csetneki Zsuzsa 1 3 2 2 3 3 2 3 3 2 1 1 1 3 2
10 Darabos Teréz 1 1 2 1 3 3 3 2 3 2 2 1 1 3 2
Farkas Éva ■i JL 3 3 3 4 3 3 3 3 2 1 2 1 4 2
Farkas Margit 1 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 1 3 2
Fülöp Irén 1 2 3 2 3 3 1 2 2 1 1 2 1 3 2
Golenszky Éva 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
15 .Gombás Mária 1 2 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 1
Holecz Terézia 1 2 3 3 3 4 2 2 2 2 1 1 2 4 3
Hübner Hedvig 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Ifi Erzsébet 1 1 2 2 2 2 2 1 2 1 1 1 1 2 1
Ifi Mária 1 1 2 2 2 2 2 1 2 1 1 1 1 2 1
20 Jordanics Mária 1 2 3 2 2 3 3 2 2 2 2 1 1 3 21
Kapoli Mária 1 3 2 2 3 3 2 2 2 2 2 1 1 3 2
Kaszly Borbála 1 2 1 1 2 3 2 1 2 2 2 1 1 2 1
Kopár Éva 1 2 2 2 2 3 3 3 3 2 1 1 1 3 1
Kosztelnik Erzsi 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1
25 Künn Anna 1 1 1 2 1 2 3 2 2 2 2 3 1 2 2
L. Kovács Ilona 1 1 2 1 3 3 2 2 1 1 1 1 1 3 1
Lakatos Sarolta 1 1 2 1 2 2 1 2 2 2 2 1 1 2 1
Marton Anna 1 1 3 2 3 3 3 3 3 2 2 1 1 3 2
Marton Éva 1 1 2 2 2 3 3 3 3 2 2 1 1 3 2
30 Molnár Livia 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1
Nyerky Zsuzsa 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 1
Papp Olga 1 1 2 2 2 3 3 3 3 2 1 1 1 3 2
Pálmai Matild 1 2 3 2 3 3 3 3 3 2 2 2 1 3 2
Pálos Márta 1 1 2 1 3 3 3 2 3 2 2 2 1 3 2
35 Rábai Teréz 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Sikabonyi Teréz 2 3 4 3 4 4 3 3 4 3 3 2 2 4 3
Sonkoly Anna 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2
Steiner Ibolya 1 1 2 3 2 3 3 2 3 2 2 2 1 3 1
Szablyás Mária 1 2 2 1 2 3 2 2 2 2 1 1 1 2 1
40 Szittár Mária í ±1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 3 1
Szűcs Margit 2 2 2 2 3 3 2 3 2 1 1 1 3 2
Vargyas Margit 1 1 2 1 2 3 2 2 2 2 1 1 1 2 1
Vérth Gizella 1 2 3 2 3 3 2 2 3 2 1 2 1 3 21
Gimn. Ül. osztály.
Osztályfőnök: Gesmay M. Carmela.
A tanuló neve t Magaviselet Tantárgyak Ált. tan. eredm. \\ Rendszeretet
Hittan Magyarnyelv Történelem j Föld. és népr. Latinnyelv : Németnyelv Természettan Mennyiségtan Rajz Testnevelés Ének Kézimunka ------—r—
Wirth Zsuzsa 1 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2 1 3 2
Az 1945-46. tanév elején vizsgáztak •
Engelleiter Éva 1 3 3 3 3 3 2 3 3 2 1 1 3 3 2
Horváth Ida 1 3 3 3 3 3 3 3 3 2 1 2 3 3 1
Horváth Szilvia 1 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 1 2 3 1
Molnár Sarolta 1 2 3 2 3 3 3 3 3 2 2 1 3 3 1
Papp Mária 1 1 S 3 3 3 1 2 2 1 2 3 2 3 2
50 Wagner K. Mária 1 2 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 2
Magántanulók:
Farkas Erzsébet 1 3 3 3 1 1 2 3 2 2 3 2 3 2II
Neupor Hilda 2 3 3 2 3 3 2 3 2 2 2 2 3 2!\'
Polyánszky Éva 1 2 3 2 3 3 2 2 1 2 2 1 3 1
Szakács Györgyi 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1
összesen: 54.
Kimaradt: Bányai Emma, Farkas Mária, Szegedy Éva.
Gimn. IV. osztály.
Osztályfőnök: Atlasz Ilona.
1 Tantárgyak Ált. tan. eredm.
A tanuló neve Magaviselet Hittan Magyarnyelv Történelem Gaztí. ás társ. ism. Latin Németnyelv Vegytan Mennyiségtan Rajz Testnevelés Egészségtan Ének Kézimunka 1 Rendszeretet
Balog Piroska 1 2 2 3 2 3 1 3 3 3 2 3 2 1 3 1
Bánik Irén ref. 1 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 1 1 3 2
Berényi Jolán 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 1 3 2
Bérces Mária 1 1 2 2 2 3 2 2 3 1 1 2 1 1 2 1
5 Cságoly Magda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Dezső Márta ev. 1 1 2 1 1 2 2 1 2 2 1 2 1 1 2 1
Egyed Mária 1 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 1 1 3 1
Engelleiter Éva 1 1 2 2 3 3 2 2 2 2 1 1 2 1 3 1
Erdélyi Teréz 1 1 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1 1 1 2 1
10 Farkas Gizella 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Ferenczi Edith 1 3 3 3 3 3 3 3 4 2 2 3 2 1 4 1
Gárdonyvári Gizella 1 1 2 2 3 3 2 2 3 2 2 3 1 1 3 1
Gockler Lenke ev. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Gócza Margit 1 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2
15 Gombás Klára 1 2 3 2 3 3 3 2 3 2 2 3 1 1 3 1
Gombos Bernadette 1 1 1 2 1 2 1 2 2 1 2 1 1 1 2 1
Horváth Ida 1 2 2 3 3 3 3 2 3 2 1 2 2 1 3 1
Horváth Marianna 1 1 2 2 2 3 2 2 2 9 2 2 1 1 2 1
Horváth Silvia 1 1 2 1 1 2 2 1 2 2 1 1 2 1 2 1
20 Huszti Mária 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Jáger Teréz 1 3 3 3 3 3 3 2 3 2 1 2 2 1 3 2
Kelemen Edith 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 2 1
Kudlik Márta 1 1 2 2 2 2 2 2 3 1 1 2 1 1 2 1
Madarász Éva 1 1 1 2 2 2 2 1 2 1 2 2 1 1 2 1
25 Matics Rózsa 1 1 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 2 1
Molnár Sarolta 1 1 1 2 2 2 2 2 3 2 2 2 1 1 2 1
Molnár Zsuzsa Nagy Mária ev. 1 2 2 2 3 3 2 2 2 2 1 2 1 1 3 1
1 1 í 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Németh Magda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
30 id. Papp Mária 1 1 2 2 2 1 1 2 3 1 1 1 1 1 2 1
if. Papp Mária 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Paulovits Gabriella 1 1 2 2 2 3 2 2 2 1 1 2 2 1 2 1
Sallér Ágnes ev. 1 1 1 2 2 2 1 2 2 l 1 1 1 1 2 1
Schless Gertrúd 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 1 1 3 1
35 Sneff Júlia 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 1 3 2
Szablyás Erzsi 1 1 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1 1 2 1
Szabó Edith 1 2 3 3 3 3 3 3 4 2 2 3 2 1 3 2
Szabó Éva 1 2 2 2 2 3 2 2 2 1 2 1 2 1 2 1
Szakái Katalin 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
40 Szlavszkovszky Éva 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 1
Tegzes Erzsébet 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Török Zsuzsa 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 1
Tüttő Amália 1 2 2 3 2 3 3 2 3 2 3 1 1 1 3 2
22
A tanuló neve _____ Magaviselet Tantárgyak Ált. tan. eredm. Rendszeretet
Hittan Magyarnyelv Történelem Gazd. és társ. ism. Latin Németnyelv Vegytan Mennyiségtan Rajz Testnevelés Egészségtan Ének Kézimunka
i Vargha Mária 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
45 Wagner Klára 1 1 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 1 1 2 1
i Az 1945-46 tanév eleién vizsgáztak:
Farkas Irén 1 3 3 3 3 3 3 ;í 3 2 2 2 3 3 2
i Kaszly Mária 1 2 2 3 3 3 2 3 1 2 2 1 1 3 2
Kurucz Jolán 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2
Tálos Erzsébet 1 3 3 3 3 3 3 3 3 <_> O 3 2 3 3 |2
Magántanuló:
50 Kiss Mária 1 2 3 3 3 2 2 1 1 2 2 1 1 3 1
Összesen * 50
Kimaradt: Herboly Márta, Lakó Vera, Láng Éva.
I. lic. osztály. Osztályfőnök: özv. Fausthammer Ádámné
Stummer Magdolna.
A tanuló neve Magaviselet T a n t á r g y a k Ált. tan. eredm. Rendszeretet
Hittan Magyarnyelv Történelem Földrajz Németnyelv Természetraj. Mennyiségtan Kézimunka Rajz Ének Zene Testnevelés Karének
Baj Éva í 1 3 3 3 3 3 2 1 2 2 3 2 2 3 1
Bogdán Júlia 1 1 2 1 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1
Bogdán Margit 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1
Danitz Aranka 1 3 3 2 3 2 *2 1 2 1 2 2 2 3 1
5 Durgó Ilona 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 2 1
Farkas Irén 1 2 2 3 3 3 3 3 1 2 2 2 2 1 3 1
Hatvágner Mária 1 2 2 3 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 1
Herczog Klára 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1
Horváth Magda 1 1 2 2 2 2 3 3 1 2 1 1 2 1 3 1
10 Ifi Magda 1 2 2 3 3 3 3 3 2 2 1 1 1 1 3 1
Imrei Mária 1 1 1 1 2 2 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1
Kaszl Borbála 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 3 3 2 3 1
Kemenessy Anna 1 1 2 1 2 2 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1
Kishegyi Anna 1 1 2 3 3 2 3 2 1 1 1 2 1 1 3 1
15 Kosztelaik Anna 1 1 2 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1
Kovács Edith 1 2 2 3 3 2 2 3 1 2 2 2 2 1 3 1
Kukor Erzsébet 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 1 2 1
Kurcz Jolán 1 2 2 3 3 3 3 3 1 2 2 2 2 1 3 1
Németh Ilona 1 1 2 3 3 3 2 3 1 2 2 2 2 1 3 1
20 Pintér Stefánia 1 1 2 2 2 3 2 3 1 2 2 2 2 1 3 1
Siklósi Irén 1 2 3 3 3 3 3 3 1 2 1 3 1 1 3 2
Szollár Gizella 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Tóth Ilona 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Tóth Magdolna 1 2 2 1 2 2 3 2 1 2 1 2 2 1 2 1
25 Varjas Erzsébet 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 1 2 1
Vellálc Erzsébet 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1
Viola Magda 1 1 1 2 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1
Vojkovits Klára 1 2 3 3 3 3 3 3 1 2 2 3 1 2 3 2
h 1945-46 tanév eleién vizsgáztak:
Csatári Lenke 1 1 1 3 2 2 1 2 1 2 1 1 2 2 1
30 Hollós Mária 1 1 3 1 2 3 3 2 1 2 2 3 2 3 2
Istványi Éva 1 1 2 3 2 1 1 1 1 2 2 1 2 2 2
Kálcsics Rozália 1 1 3 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2
Ködmenicz Magda 1 1 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 2
Landi Ilona 1 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 2 3 2
35 Lukácsi Mária 1 1 2 2 2 3 2 3 1 3 2 3 2 3 2
if. Pfeiffer Gizi 1 2 3 2 3 2 1 2 1 2 2 2 2 3 2!
id. Pfeiffer Gizi 1 2 3 3 3 2 1 2 1 3 2 2 2 3 1
Sifter Anna 1 1 2 2 3 3 3 3 1 2 3 3 2 3 2
Szabó Irén 1 1 2 3 2 2 1 2 1 2 2 1 1 2 1
40 Topiák Erzsébet 1 2 3 3 2 2 2 2 1 2 3 3 2 3 2
Vajdai Irén ¡1 1 3 3 3 2 2 3 1 2 2 2 2 3 2
Vig Erzsébet || 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 2 1!
Polgári Leányiskolát végzett: 32. Leánygimnáziumból jött: 10. Összesen: 42.
24
Lic. II. osztály. Osztályfőnök: Kugler Sándorné Kovács Györgyi
A tanuló neve ! Magaviselet Tantárgyak Ált. tan. eredm. j Rendszeretet
Hittan Magyarnyelv Történelem Föld és npr. Németnyelv Természetrajz : Mennyiségi. Neveléstan Kézimunka Rajz Ének Zene Testnevelés Karének Angol nyelv
Barabás Margit 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1
Bedenek Erzsébet 1 1 2 2 2 2 2 ? 1 1 1 2 2 2 1 1 2 1
Bogdán Edith 1 2 3 2 3 3 3 1 3 1 2 2 2 1 1 3 1
Csatári Lenke 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1
5 Cseh Stefánia 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1
Erőss Lotti 1 2 3 3 3 3 3 3 3 1 2 3 3 2 2 3 1
Frantz Mária 1 1 2 3 2 2 2 3 1 1 2 2 3 1 1 2 1
Herendi Mária 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 í 1 1 1 2 1
Hollós Mária 1 1 2 3 2 2 3 2 2 1 1 2 2 1 2 3 1
10 Imrei Mária 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Istványi Éva 1 1 2 2 2 3 3 2 2 1 2 2 3 1 1 3 1
Jakab Katalin 1 1 2 2 2 2 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 2 1
Kálcsics Rozália 1 1 1 2 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1
Kenyeres Margit 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
15 Ködmenicz Magda 1 1 2 3 2 2 3 3 2 1 3 3 2 2 1 3 1
Köves Ida ev. 1 2 2 3 2 2 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 3 2
Kurcz Livia 1 1 2 2 2 2 1 2 2 1 1 1 1 2 1 2 1
Landi Ilona 1 1 3 3 3 3 3 3 2 1 2 2 2 2 1 3 1
Lukácsi Mária 1 2 3 3 3 3 3 3 3 1 1 2 3 2 2 3 1
20 Musil Ilona 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1
Pál Klára 1 1 2 3 2 3 3 3 2 1 2 2 2 2 2 3 1
Paragi Magda 1 1 2 2 1 2 2 2 2 1 2 1 1 2 1 1 2 1
Pető Magda 1 1 2 2 2 2 2 3 1 1 2 2 2 1 2 2 1
id. Pfeiffer G. ev. 1 1 2 2 2 2 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1
25 if. Pfeiffer G. ev. 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2 1 1 2 1
Seregélyes Kata 1 1 2 2 2 2 3 3 2 1 1 1 2 2 1 3 1
Sifter Anna 1 1 2 3 2 2 3 3 2 1 2 2 2 2 2 3 1
Szabó Irén 1 2 2 3 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 1 2 1
Tarr Etelka 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 1 2 2 1
30 Tegzes Mária 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1
Topiák Erzsébet 1 2 3 3 3 2 3 2 1 2 2 2 2 2 3 1
Vajdai Irén 1 1 2 1 2 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 1 2 1
Vig Erzsébet 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1
Viola Zsuzsa 1 1 1 2 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1
flz 1945-46 tanév elején vizsg.:
35 Deli Erzsébet 1 1 1 3 3 2 2 2 1 1 3 3 3 2 3 1
Fehér Gabriella 1 1 1 3 3 2 2 2 1 1 3 3 3 2 3 1
Győri Mária 1 1 3 1 2 3 2 2 1 1 1 3 2 1 3 2
Marton Irén 1 1 3 3 3 3 3 2 3 1 3 1 2 2 3 2
Saskői Elida 1 1 3 3 3 3 2 3 3 1 3 2 1 2 3 2
40 Somfai irén 1 1 2 2 2 2 2 3 2 1 2 2 1 1 2 1
Szentmiklósi Mária 1 1 3 3 3 2 2 2 3 1 2 3 3 2 3 2
Szita Margit 1 2 2 2 2 1 2 1 1 2 2 3 1 2 1
Wirth Mária 1 3 3 3 2 1 3 2 1 2 2 2 2 3 1
Összesen: 43-
25
Líceum III. osztály.
Osztályfőnök: Perjés Istvánné Hámori Vilma.
A tanuló neve ■ Magaviselet Tantárgyak Ált. tan. eredm. l Rendszeretet
Hittan Magyarnyelv Történelem Németnyelv Term. és npr. Mennyiségtan Neveléstan Term.ésgazd. Kézimunka Rajz : Ének Zene Testnevelés Karének
i Czifra Magda 1 1 2 1 2 1 2 2 1 1 1 2 2 2 1 2 1
Deli Erzsébet 1 1 2 2 2 1 3 2 1 1 2 2 3 2 3 2
Fehér Gabrielle 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1
Győri Mária 1 1 3 3 3 3 3 2 1 1 1 1 1 1 1 3 2
5 Hausz Anna 1 1 2 1 1 2 3 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2
Herzsenyák Róza 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 j
Horváth Kornélia 2 2 3 2 2 2 3 3 1 1 2 1 2 1 1 3 21
Horváth Olga 1 1 3 2 2 3 2 3 1 1 2 3 3 9 j
Ifi Teréz 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 í 1 1 1 1 í í
10 Kaczenbach Eszter ref. 2 2 3 2 2 2 2 3 1 1 1 2 2 2 2 3 2
Kollár Amália 2 2 3 3 3 3 3 3 1 1 2 2 2 1 2 3 2!
Kovács Éva 2 2 3 3 3 2 3 2 1 1 2 1 2 1 1 3 2:
Kovács Róza 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 2 1 2 1 1 2 2
Kacséra Valéria 1 1 2 1 2 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2!
15 Major Erzsébet 1 2 3 2 2 3 3 2 1 í 2 2 2 1 3 2i
Németh Zsuzsa 2 1 2 1 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 1 2 9
Ónodi Mária 2 1 2 2 1 3 3 2 1 1 1 1 1 1 1 3 2
Rácz Vilma 2 2 2 3 2 3 3 2 .1 1 2 2 2 2 2 2 2Í
Saskői Elida 1 2 3 3 3 3 3 3 2 1 2 2 2 2 3 2
20 Scheller Klára 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2
Seregélyes Irma 2 2 3 2 2 3 3 3 1 1 2 1 2 2 1 3 2
Sermann Mária 1 1 2 1 2 2 1 2 1 1 1 2 2 1 2 2
Sényi Klára 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2
Somfai Irén 1 1 2 2 2 2 3 3 1 1 1 1 1 1 1 2 1
25 Somogyi Ottilia 2 2 3 3 3 3 3 3 1 1 2 2 2 1 2 3 2
Szablyás Ilona 2 1 2 2 1 2 3 3 1 1 2 1 1 1 1 2 1
Szentmiklósi Mária 2 2 2 2 2 3 3 2 1 1 2 2 3\' 1 3 2
Szepesi Valéria 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 1 2 2
Szita Margit 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 Jr 1
30 Trajer Ilona 2 2 3 3 2 3 2 1 1 2 1 2 1 1 3 2
Tüttő Ilona 2 1 2 3 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1
Wirth Mária 1 1 2 3 2 2 2 2 1 1 1 1 1 .2 1 2 1
: Az 1945-46 tanév elején vizsgáztak:
Baumgarten Irén 1 1 3 3 3 3 2 3 2 1 1 1 2 2 3 2
Farkas házi Teréz 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 1 3 2
35 Litvay Piroska 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1
Rády Mária 1 1 3 2 3 1 1 2 1 1 1 2 2 1 2 1
Sebestyén Xénia 1 2 3 2 2 2 2 3 2 1 2 3 2 1 3 2
Vörös Mária 1 1 3 3 3 3 3 3 1 1 2 2 3 2 3 2
Kimaradt: Ratalics Márta.
összesen: 38.
26
Líceum IV. osztály.
Osztályfőnök: Gyánty Erzsébet
A tanuló neve | Magaviselet Tantárgyak Ált. tan. eredm. Rendszeretet
Hittan J Magyarnyelv | Történelem ! Németnyelv 1 Természettan Mennyiségtan Neveléstan Termr. Gazd. Kézimunka Rajz Ének Zene Testnevelés Karének
Balassa Irén 1 1 3 3 3 2 3 3 2 1 1 1 3 2 1 3 1
Balogh Ilona 1 1 3 2 2 2 3 3 3 1 2 2 2 1 I\'m. 3 1
Baumgarten Éva 1 1 3 3 3 2 2 2 3 1 2 1 2 1 1 3 1
Bánhegyi Magda 1 1 3 3 3 2 2 3 2 1 2 2 3 2 1 3 1
5 Berghold Erzsébet 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 ím. 1 1
Cseh Gabriella 1 1 3 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 1 fm 2 1
Cserpes Irma 1,1 3 3 2 2 2 3 2 1 2 2 2 2 ím. 3 1
Farkasházi Teréz 1 1 3 3 3 3 3 3 3 1 2 1 3 1 1 3 2
Fejérváry Mária 1 1 3 3 3 2 2 2 2 1 2 2 2 1 1 3 1
10 Gulyás Irén ev. 1 1 3 2 2 2 3 2 2 1 2 1 1 2 1 3 1
Hetesi Magda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 kit 1
Héjjá Klára 1 1 3 3 3 3 3 3 2 1 2 2 3 2 1 3 1
Imrei Ilona 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2
Keserű Ilona 1 1 3 3 2 2 2 1 1 2 2 2 2 fm. 3 1
15 Kiss Gabriella 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1
Koletár Erzsébet 1 1 2 3 3 3 2 2 3 1 1 2 3 2 2 3 1
Kun Mária 1 1 2 2 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1
Litvay Piroska 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 kit 1
Magas Margit 1 1 3 3 2 2 2 3 2 1 2 2 2 2 fm. 3 1
20 Mecsek Margit 1 1 2 3 1 2 2 2 2 1 1 1 2 1 1 2 1
Mihalik Ilona 1 1 3 3 2 1 1 2 2 1 2 2 2 1 1 3 1
Mihalik Magda 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 2 2 2 1 2 1
Nagy Ibolya ref. 1 1 3 3 3 3 3 3 3 1 1 2 1 2 1 3 2
Nyitray Margit 1 1 2 2 2 2 3 2 2 1 1 2 2 1 fm. 2 1
15 Pádár Ilona 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 kit 1
! Rády Mária 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 kit 1
Sebestyén Rozália 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1
Sneff Erzsébet 1 1 3 2 2 2 2 2 1 1 2 1 2 2 1 2 1
Tóth Anna 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 kit 1
30 Völgyi Margit 1 1 2 1 2 ,2 2 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1
Összesen: 30.
Kimaradt; Horváth Klára, Péli Erzsébet.
27
Magántanulók.
Általános i. V. o.
Jó rendűek: Janda Klára róm. kat. 1935.
Nagy Mária róm. kat. 1934. Elégséges rendűek: Ambrózy Magdolna róm. kat. 1934.
Kiss Gizella róm. kat. 1934.
Gimnázium II. o.
Kitűnő rendűek: Berentés Enikő róm. kat 1934.
Gerencsér Ottilia róm kat. 1934. Németh Anna róm kat. 1931. Jó rendűek: Erős Éva róm. kat. 1934.
Neczli Teréz róm. kat. 1931. Wernigg Katalin róm. kat. 1932, Elégséges rendűek: Ambrózy Erzsébet róm. kat. 1933.
Czobor Teréz róm. kat. 1933. Kiss Ilona róm. kat. 1933.
Gimnázium III. o.
Jeles rendű: Szakács Györgyi róm. kat. 1931.
Elégséges rendűek: Farkas Erzsébet róm. kat. 1933.
Polyánszky Éva róm. kat. 1932. Tulnym. elégséges: Neupor Hilda róm. kat. 1931.
Gimnázium IV. o. Elégséges rendű: Kiss Katalin róm. kat. 1931. összesen: 18. *
Érettségi vizsgálatok.
(1946. Június hó.)
Június havi teljes érettségi vizsgálatra 32 tanuló jelentkezett. Érettségi vizsgálatot tett 29 tanuló. Az Írásbeli érettségi vizsgálatok május hó 15., 16. és 17. napján folytak le.
Tételek:
1. Magyar nyelvből: a) Vörösmarty Mihály hazafias lirája. b) Miért nagy Kossuth a magyar nép szemében ? cl A hangszerek természeti titka.
A tanulók közül 18 irodalmi, 7 történelmi, 4 természettani tételt választott. Eredmény: 5 jeles, 6 jó, 11 elégséges, 7 elégtelen.
2. Mennyiségtani ismeretekből; I. a) Hány éves az, akinél 3 évvel idősebb bátyja és egy évvel fiatalabb öccse életéveinek szorzatához hozzáadva 4 évvel és 2 évvel fiatalabb húgai életkorának szorza-
28
tát, eredményül 803-at nyerünk? b) Egy 16 cm. átmérőjű tojássütőn 4 gömbsüveg alakú mélyedés van. Egy gömbsüveg alapjának átmérője 6 cm., magassága 1.5 cm. Mekkora a tojjássütő felszíne ? II. a) Milyen finomságú öntvény keletkezik 659.3 g. 900 ezredrész fínomságú,;43.5 g. 800 ezredrész finomságú ezüstötvözet, 10 g. színeziist és 18 g. réz összeolvasztásával ? b) Valamely 390 m. magas hegycsúcsról a közelében lévő folyó két partja 60 fok 42 ív, illetve 41 fok 24 ív depreszió-szög alatt látszik. Milyen széles a folyó?
A tanulók közül 28 az 1. a) tételt, 1 a II. a) tételt dolgozta ki. Eredmény: 3 jeles, 6 jó, 18 elégséges, 2 elégtelen.
3. Neveléstani ismeretekből: a) A tanulás lélektani alapja. ty Ajő édesanya szerepe a felserdült leány életében, c) A környezet hatása egészségünkre.
A tanulók közül 25 a neveléstani, 1 a lélektani, 3 az egészségtani tételt dolgozta ki. Eredmény: 6 jeles, 7 jó, 12 elégséges, 4 elégtelen.
Szóbeli érettségi vizsgálatra bocsáttatott 29 tanuló. A június hó 3., 4., 5. és 6.-án megtartott szóbeli érettségi vizsgálatokon Lukács József, a nagykanizsai kegyesrendi gimnázium igazgatója, elnökölt, a kormányt pedig dr. Tóth Ferenc igazgató, szakelőadó képviselte.
Az érettségi vizsgálatok eredménye: Kitüntetéssel érett 2, jelesen érett 4, jól érett 11, érett 12.
Kitüntetéssel érett: Hetesi Magdolna Pádár Ilona.
Jelesen érett: Berghold Erzsébet, Litvay Piroska, Ráclyj Mária, Tóth Anna.
Jól érett: Baumgaríen Éva, Cseh Gabriella, Gulyás Irén, Imrei Ilona, Kiss Gabriella, Kun Mária, Mecsek Margit, Mihalik Magdolna, Nyitrai Margit, Sebestyén Rozália Xénia, Völgyi Margit
Érett: Balassa Irén, Balogh Ilona, Bánhegyi Magdolna, Cserpes Irma, Farkasházi Terézia, Fejérváry Mária Sára, Héjjá Klára, Keserű Ilona, Magas Margit, Mihalik Ilona, Nagy Ibolyka, Sneff Erzsébet.
29
1947. május 4. Napsütéses szép májusi vasárnap. A természet még a szokottnál it ünnepélyesebb, pompásabb. A harangok csengése is elárulja, hogy nemcsak a természet, hanem a lelkünk is ünnepel, mert a Szentatya, dicsőségesen uralkodó XII. Pius pápánk, most ott térdel a Szent Péter templomban, egy egyszerű, feketeruhás apáca képe előtt és felhangzik az Egyház könyörgése; Beata Alexia, ora pro nobis!
„A buzgó nevelés az én hivatásom" — hangzott Le Clerc Alexia ajkán, közel 350 éve. Azóta eszméi, egyénisége ma is újszerűen hatnak reánk. 1576, február 2-án született a franciaországi Remiremontban. A szép és körülrajongott leány lelkét nem elégíti ki a világ ragyogó pompája és szórakozása, neki a mindenek Alkotója, Isten kell. Egyre világosabban látja hivatását és érlelődik meg lelkében, hogy életét feláldozza egy új szerzetben Isten dicséretére és az addig teljesen elhanyagolt nép gyermekeinek nevelésére. A kezdet nehézségeiben a Szűzanya bátorítja, mikor a Rend leendő ruhájában megjelenik s a kis Jézuskát adja neki ezekkel a szavakkal: „Tedd, hogy növekedjék!" Alexia megérti a szót és buzgó munkája nyomán egymásután nyílnak meg az iskolák. — Alexia elfárad a sok munkában, az áldozat elég s 46 éves korában, 1622. január 9-én örökre megpihen Abban, Aki már a földön is Mindene volt. Azóta az idő vasfoga népeket és nemzeteket őrölt fel, de Alexia neve ragyogó csillagként világít messze századoknak
„............s nöttön-nö tiszta fénye,
Amint időben, térben távozik; Melyhez tekint fel az utód erénye: óhajt, remél, hisz és imádkozik."
(Arany János)
Gesmay M. Carmela tanár.
30
1. Iskoláink 194847. f^évben
a) Nőnevelö intézet.
Szeptember: 1. alakuló, 2—3. javító- és magánvizsgálatok, 6—7. beírás, 8. Veni Sancte, 9. rendes tanítás, 24. Szent Gellért halálának 900. évfordulóján szentmise beszéddel, szünet, 30. közös szentgyónás.
Október: 4. lic. III. o. résztvett a Vöröskereszt utcai gyűjtésében, 6. aradi vértanuk emlékünnepe, 9—11. pedagógus értekezlet szakította meg a tanítást, 14. első módszeres értekezlet, 19. Szent Margit ereklyéjének fogadása az Eötvös-téren d. u. fél négykor, 20. d. e. fél 10-kor visszahozták a szent ereklyét Kiskanizsáról, körmenetileg kísértük a Jézus Szive Templomhoz, hol a szabadban szentmisét és szentbeszédet mondott Bánáss László dr. apostoli kormányzó. 21. pedagógusok nagygyűlése. Szünet, növendékeink megtisztították hősihalottaink sírját, 22. Bánáss László apostoli kormányzó meglátogatta az intézetet, 25. első gázfűtéses nap.
November: 1-4. szünet, 5. d. u. Karitász-napon vezényelte az énekkart Enge János tanár, Tüttő Ilona lic. IV. o. tanuló melodrámát szavalt, zongorán kisérte Enge János tanár, 9. d. u. 4-kor a MAORT énekversenyén énekkarunkat vezényelte Enge János tanár, 10. szentmise után a tornateremben Kenyeres Margit lic. III. o. tanuló Szent Imre misztériuma c. művét adták elő a lic. Iil. o. tanulói, 11. első nevelési értekezlet, 17. az énekkar résztvett a Ferences-templom énekversenyén Enge János tanár vezényletével 19. Szent Erzsébet napján „Jelenetek Szent Erzsébet életéből" c. művet előadták az internátus növendékei, szünet. 22. Tardos László dr. hatósági orvos szemvizsgálata, 26. első ellenőrző értekezlet.
December: 1. Te Deum a Jézus Szíve templomban Bánáss László dr. megyéspüspök felszentelésekor, d. u. karácsonyi vásárt tartottak növendékeink, 8. Jézus Szíve Templomban kongregációs tagfelvétel, tartotta az intézet igazgatója, 18. d. u. 6-kor Székács Sándor dr. hatósági orvos az első szülői értekezleten előadást tartott a ragályos betegségekről és a szükséges óvintézkedésekről, 21-től jan. 7-ig karácsonyi szünet.
Január: 19. „Madonna üzenete" c. művet előadták az internátus növendékei, a rendi főnöknő névnapján, 26. résztvettünk Rassovszky Gyula kegyesrendi tanár temetésén, 27. első osztályozó értekezlet, 31. kiosztottuk a félévi értesítőket.
Február: 1. a köztarsaság életbeléptetésének évfordulója, ünnepély, 11. a lourdesi nyolcad befejező napján az énekkar énekelt a Ferences templomban Engs János vezénylésével, 19. szentmise, harnva-zás, szünet, 24. második módszeres értekezlet. 28. szülői értekezlet a lic. IV. o. részére.
81
Március : 9. államfő névnapja, szünet, 15: szentmise, ünnepély, a városi ünnepélyen az énekkart vezette Enge János tanár, 12— 22. lelkigyakorlatok, Felső osztályoknak Ther József, alsó osztályoknak Petrák Mihály dr. hittanárok tartották, 21. Kat. Szülők Szövetsége jött össze a fakultatív hitoktatás kérdésében, 23. „Madonna üzenete" c. művet Kiskanizsán mutatták be az internátus növendékei, 25. diákkaptár-vásár, 30-tól április 8-ig húsvéti szünet.
Április: 10. második ellenőrző értekezlet lic. IV. o.-ban. 14—16. M. Szegedi Janka, a veszprémi angolkisasszonyok tanítónőképző intézetének igazgatónője főigazgatói látogatása, 22. főigazgatói látogatás szünete, 24. második ellenőrző értekezlet.
Május: 1. munka ünnepe, szünet, 10. második nevelési értekezlet. 12—14. Tóth Ferenc dr. igazgató szakelőadó főfelügyeleti jogszerinti látogatása a lieeumban 12. B. Alexia rendalapitó boldoggá avatása alkalmából az udvaron segédletes szentmise, melyen a szülők is résztvettek. A szentmisét, szentbeszédet tartotta az intézet igazgatója. Szentmise után megáldotta a Mária kongregáció új zászlóját. Este 7-kor a kegyesrendi tornateremben műsoros est keretében ünnepeltük B. Alexiát, kinek életéből jeleneteket mutattak be a növendékek Gesmay M. Carmela tanár összeállításában. 14. lic. IV. o. második osztályozó értekezlete, 16—20. írásbeli érettségi 22. Beöthy Istváu dr. prelátus-kanonok, hitoktatási főfelügyelő látogatása.
Június: 4, 5, 6, 8. a kegyesrendiek tornatermében Enge János tanár hangszerelésével és betanításával növendékeink előadták Harsány—Demény: „Diadalmas halál" kisoperáját, Zenét a MAORT zenekar nyújtotta, önzetlen szereplésükért fogadják a zenekari tagok hálás köszönetünket. 11—14. szóbeli érettségi, Dobosy Elek tanügyi főtanácsos elnöklésével, a kormányt képviselte Inotai László dr. tanügyi s. titkár, 16. hittanvizsgálatok Vajay József prépost-plébános, püspöki biztos elnöklete mellett, 16—21. évvégi összefoglalások, 20. második osztályozó értekezlet, 21—22. évvégi közös szentgyónás, 25. Te Deum ünnepély keretében, tanulmányi értesítők kiosztása, záróértekezlet, 26-27. előzetes beírás.
b) Általános iskola.
A V. K. M. 37.000/1947. sz. rendeletére az 1945/46. iskolai évben a Notre Dame Rend felállította az általános iskola V. osztályát, majd az 1946/47. tanévben az ált. iskola I—VI. osztályát. Az ált. V. o.-ban a szülők kívánságára 24 latint, 44 német nyelvet tanult. Az általános iskola igazgatója: M. Margit főnöknő. A polg. isk. rendtartás szerint a módszeres ellenőrző és szülői értekezletek megtörténtek.
Hivatalosan látogatott Nóvák Frigyes tanulmányi felügyelő, 1946. nov. 16. és 1947. ápr. 22.-én. Meglátogatta az iskolát Angyal János min. osztályfőnök Karácsony Imre tanfelügyelő kíséretében 1947. január 29.-én.
A KIT részéről M. Szegedi Janka dr., a veszprémi angolkisasszonyok tanítónőképző intézetének igazgatónője, tanulmányi felügyelő, 1947. ápr. 14—16 végezte főigazgatói látogatását.
Dr. Beöthy István prelátus-kanonok, hitoktatási főfelügyelő 1947. május 22.-én ellenőrizte a hittanórákat.
32
0
Bár az ált. iskola különálló iskola, intézeti ünnepélyeink lehetőleg közösek voltak a líceummal, hogy a liceumi növendékek, mint leendő tanítónők, gyámolíthassák és vezethessék a kisleánykákat. A liceum III—IV. o. tanulói óralátogatásokat is végeztek az alsó fokon, tízperces szünetekben az udvaron elvegyültek az aprók közé és kellő ellenőrzés mellett bővítették nevelési ismereteiket tapasztalati úton is.
Az 1946/47. tanév egyik kiemelkedő eseménye az egész intézetnek gázfűtéses berendezése. A fenntartó Rend áldozatkész törekvését elősegítette a város közönsége azzal, hogy a gázcsöveket ingyen bocsátotta az intézet rendelkezésére. A beszerelési költségekhez hozzájárult a MAORT igazgatósága 1500. frt ajándékával, a Nemzeti Bank nagykanizsai fiókja 240.—frt utalványozásával, Nyerky László OTI titkár úr fáradhatatlan gyűjtésével, kinek gyűjtőívein a helybeli Bankok ós magáuosok 637.— forinttal járultak a beszerelési költségekhez. Meg kell említenünk még növendékeink buzgóságát is, kik osztályonkint egy-egy gázégőre, egy-egy csapra, iparkodtak forintjaikat az igazgatói irodában leadni. Fogadják jótevőink tanítványaink nevében is hálás köszönetünket.
Hatóságok mindkét intézet részére.
A két intézet fenntartója: Notre Dame női kanonok- és tanítórend. Főnöknő: Biztos M. Margit.
Katolikus Iskolai Főhatóság elnöke: Mindszenty József, bíboros hercegprímás, esztergomi érsek.
A hitoktatás püspöki biztosa: Vajay József prépost-plébános.
Katolikus Tanügyi Főhatóság elnöksége: Kürti Menyhért dr. elnökfőigazgató, c. tanker. főigazgató. Papp Elemér alelnök-főigazgató.
A dunántuli kerület főigazgatója: Szopek Lóránd dr.
Állami főfelügyeleti főhatóség: Vallás- és Közoktatásügyi Minisz-- térium. Miniszter: Ortutay Gyula dr.
ás
A tanári testület névjegyzéke és iskolai munkaköre.
a) Általános Iskola.
! Sorszám A tanár neve, alkalmazásának minősége, képesítése Szolgálati évek száma Mely tárgyakat, mely 1 osztályokban és heti hány órában tanított? Heti óraszáma Osztályfőnök 1 Jegyzet
összesen ennél az intézetnél
1 Blxtos M. Margit szerzetesnövér, igazgató polg. isit , mennyiségtan, termr. csoport 42 2 i Mennyiségtan V. 3, VI 3 Besz. VI. 1 7 VI. Rendi főnöknő Gimn.-ban heti 3 óra
2 Atlasz Ilona világi áll. gmn. tanár, óraadó, latin, francia, német 6 2 1 Magyar VI. 6 6 ■i- Gimn. heti • óra
3 Eíige János Világi áll. lic. szakoktató, óraadó, ének, zene 8 H/2 Ének V. 2, VI. 2 4 — Líceumban és gímn.-ban heti 16 óra
4 Fentős Foreria szerzetesnővér, polg. isk. összevont kézimunka, óraadó 1 1 Háztart. gyakorlatok V.2, VI. 2 4 — Líceumban és gimn.-ban heti 10 óra
5 6 Gesmay M. Carmela Bzerzetesnfivér, r tanár, magyar, latin, pedagógia 14 2 Magyar V. S Latin V. 4 Besz. V. 1 11 V. Líceumban heti 6 óra
özv. Horváth Lászlóné Hajas Júlia világi-áll. gimn. tanár,, óraadó, \' német, francia 5 1 Német V. 4, VI. 3 Termr. V. 2, VI. 2 11 — Líceumban és gimn.-ban heti 8 óra
7 Molnár Ágostonná Kiss Irén világi gimn. tanár, óraadó, testnevelés 5 2 Testnevelés V. 2. VI. 2 4 — Líceumban és gimn.-ban heti 15 óra
\'9 Nyári Rudolfné Várlcözi Ilona világi lic. tanár, óraadó, történelem, földrajz 61/2 2 Tört. V. 2, VI. 2 Földr. V. 3, VI. 3 10 — » Líceumban heti 9 óra
Pintér Éva világi áll. gimn. tanár, óraadó, rajz 2 2 Rajz II. 2, III—IV. 2, V. 2, VI. 2 8 — Líceumban és gimn.-ban heti 12 óra
101 Csizmadia Ferencné Pálfalvl Etelka világi r. tanító 1 1 11. 18 18 II. Értekezleti jegyzó
11 ; Kertész M. Tarzicia szerzetes nővér, r. tanító 1 1 1. 19 19 I.
12 13 14 H\' 16 Pintér Eleonóra világi r. tanító 1 1 III—IV. 22—23 22-23 III-IV.
Dörnyey József egyh. pap. óraadó, hittan 7 1 Hittan III—IV. 2 - Áll. isk. önálló hitoktató
Petrák Mihály dr egyh. pap, óraadó, hittan 8 1 Hittan V. 2 2 — Szívgárda vezetője Áll. isk. önálló hitoktató
Puska Ferenc egyh. pap, óraadó, hittan 9 1 Hittan I. 2, II. 2 4 — Szívgárda vezetője Áll. isk. önálló hitoktató
Ther József egyh. pap, óraadó, hittan 10 2 Hittan VI. 2 2 — Szívgárda vezetője Káplán

34
b) Nőnevelő-intézet.
Sorszám ||j || A tanár neve, alkalmazásának minősége, képesítése Szolgálati 1 évek száma Mely tárgyakat, mely osztályokban, heti hány órában tanitott? Heti órák I száma ! Osztályfőnök j
összesen ennél az intézetnél Jegyzet
i 1 j Dr. Molnár Antal egyházra. pap, igazgató, történelem, latin, görög 34 i 5 Tört. gimn. III. 3. Magyar gimn. V. 4. 7 — Ifjúsági szónok
2 Atlasz Ilona világi, áll. gimn. tanár, latin, francia, német 6 5 Latin, gimn. III. 3. Kémet, gimn. III. 3. Besz., gimn. III. 1. Német, lie. I. 2 9 gimn III. Értekezleti jegyző, óraadó ált. isk. heti fi óra
3 Biztos M. Margit szerzetes nővér, óraadó, polg. isk. mennyiségtan, termt. csoport 42 14 Mennyiségtan gimn. III. 2 3 — Rendi főnöknő, ált isk. igazgató, heti 8 óra
4 Gnge János világi, áll. lic. szakoktató, ének, zene 8 H/2 Ének, lie. I.I., 11.1, IH.2.,IV.2. Zene, lie. I-IV. l-l Karének, lie. I—IV. 1—1. Ének, gimn. III—V. 1—1. 16 V Énekkar vezetője, énekszertár őre, óraadó ált. isk., heti 4 óra
5 özv. Fausthammer Ádáinné Stummer Magdolna világi, liceumi tanár, magyar, német 61/2 21/2 Magyar, gimn. III. 4. Kézimunka, gimn 11J. 2. Magyar, lie. I.3., II. 3 . III. 3. Német, lie. 11. 2. Besz , lie. II. 1., II! 1. 19 lie.\' II.
6 Fentős M. Foreria szerzetes nővér, óraadó, polg. isk. összevont kézimunka 1 1 Kézimunka, lie. I-JV. 2-2., gimn. IV. 2. 10 Kézimunka szertár őre, óraadó ált. isk., heti 4 óra
7 Gesinay M. Carmela szerzeteB nővér, óraadó, magyar, latin, pedagógia 14 10 Lélektan, üc. Ill 3. Magyar, lie. IV. 3. 6 — Önképzőkör és Mária Congr verttője, tanári és ifj. könyvtár őre, internátusi felügyelő. Rendes, a?, ált. isk. heti 11 óra
8 Gyánti Erzsébet világi, áll. gimn. tsnár, tört., tuldrujz, latin 171/2 11 Latin, gimn. IV. 3. Gazd. ism., gimn. IV. 1. Földr., lie. I 3., lie. III. 2. Tört., lie I. 3., Ile. III. 2. Gazd. ism., lie. III. 3. Besz., lie. I. 1. 18 lie. I. Történelmi szertárőri\', diákkaptár vezetője
9 özv. Horváth Lásalóné Hajas Júlia világi, áll. gimn. tanár, német, francia 5 11/2 Német. gimn. IV. 3., lie. III. 2.. lic. IV. 2. Beméig. gimn. IV. 1. 8 gimn IV. Óraadó ált. isk, heti 11 óra
10 Kugler Sándorné Kovács Györgyi világi, liceumi tanár, mennyiségtan, természettan 16 16 Mennyiségtan, gimn. IV. 3., lie. I. 3 , 11. 3., III. 2., IV. 2. Természettan, lie. IV. 4 , gimn. III. 2. 19 lic. III. 1 Természettani szertár i\'re
11 Molnár Ágostonné Kiss Irén világi, gimn. tanár, testnevelés 5 5 Testnevelés, gimn. IV. 2., gimn. IV. 2 , lie. I- 1.. 2-2. Egészségtan, gimn. IV. 1. Testtan, lie. 11. 2. 19 — Tornaszertár őre. Sportkör vezetője, óraadó az ált. isk., heti 4 óra
12 Nyári Rudoifné Várközi Ilona világi, líceumi tanár, történelem, földrajz 61/2 1 61/2 Földrajz, gimn. III. 2. Történelem, gimn. Ív". 3.. lie. II. 2.. lie. IV. 2. 9 — Földrajzi szertár őre, óraadó az ált. isk.. heti 10 óra
13 Perjés Istvánná Hámori Vilma világi, liceumi tanár, természetrajz, vegytan 15 15 Vegytan, gimn. I»\'. 2., lie. III. 3 Termr., lie. I. 4., lic. 11. 4. Nevcléstau, lie. IV. 3. Gazd. ism , lie. IV. 2. \\ Beszélg.. lie. IV. 1. 19 lic IV Termr. szertár őre, Ifj. Vöröskereszt vezetője
14 Pintér Éva világi, áll. gimn. tanár, rajz 2 , 2 Rajz, gimn. 1II-1V. 2-2., lic. I. 2., II. 2., III. !., IV. 2. 12 — Rajzszertár őre, óraadó ált. isk.. heti 8 óra
15 Ther József egyb. pap, óraadó, hittan ; 10 i 2 Hittan, gimn. III—IV. 2—2., lic. I. 2., II. 2., 111. 2., IV. 2. 12 — Mária Congr. pre;-7 eso. ; Káplán, óraadó ált. 1 isk., heti 2 óra.
A nem katolikus vallású tanulók hitoktatói: Horváth Olivér ág. ev. lelkész, Pomóthy Dezső ref. lelkész.
37
Könyvtárak, szertárak.
A tanári könyvtár 25 százaléka elpusztult. Mai áliomány 1200 kötet. Ebben az évben a V. K. M. néhány ajándékkötetével és 5 drb. vételével gyarapodott.
Ifjúsági könyvtár. Állománya 950, Mária Kongregáció könyvtára 200 kötet; ez utóbbi 6 dt-b. vételével gyarapodott. Pusztulás\'mindkettőnél 25 százalék.
Szertáraink teljesen elpusztultak. Ezidei beszerzésünk 2 drb. térkép. Lukács József kegyesrendi igazgató úr Zala m. és Észak-Európa hegy- és vízrajzi térképét ajándékozta.
Ének- és zeneszertár Harsányi-Demény Diadalmas halál c. kisoperájával gyarapodott, Enge János tanár hangszerelésében.
IQnsági egyesietek.
a) Az önképzőkör tagjai a líceum tanulói. Ezévi munkánk célja volt a magyar nép lelkének tüzetes megismerése. Ezért gyűléseink tárgya nagyobbrészt a magyar népi zene, ének, tánc ismertetése volt, érdekes bemutatóval. Különös figyelmet fordítottunk a helyes és magyaros beszédre. Díszgyűlés keretében emlékeztünk meg Pázmány Péter, Prohászka Ottokár és Kosztolányi Dezső munkásságáról.
Az önképzőkör elnöke: Szita Margit, iic. IV. o. t.
Az önképzőkör vezetőtanára: Gesmay Mária Carmela.
b) Mária Kongregáció. A Mk külső munkája a szakosztályokban folyt. A szoc. sz. o. nagyszabású karácsonyi vásárt rendezett, melynek 1500.— fíos tiszta bevételét intézetünk szegénysorsú tanulóinak felsegitésére fordította. A missz. sz. o. a missziók számára értékes staniol- és bélyeg gyűjtést végzett. A hitbuzgalmi és világnézeti szakosztályban véleményünket cseréltük ki és korszerű problémákat vitattunk meg. Kétévi kemény munkánk eredménye a most felszentelt zászló. Ther József, hittanár
c) A Diákkaptár ebben az évben szeptember hónapban alakult újra. Az egyesület vezetőségét és az egyes fiókok tisztikarát megválasztottuk. Tagjai: a gimn. III—IV. osztályának s a liceum I—III. osztályának tanulói, tehát 5 fiók működik. A meglakult munkacsoportok közül legintenzívebb munkát fejt ki a kézimunka- és játékkészitők és az állattenyésztők csoportja. Március 25-én húsvéti kiállítást és vásárt rendeztünk.
Vezető tanár: Gyánti Erzsébet.
d) Az Ifjúsági Vöröskereszt csoport iskolánkban évek óta működött. A háború alatt elsősegély felszerelése és munkaeszközei elpusztultak, ezeknek újonnan való beszerzésére még a mai napig sem jutott pénz. Összejöveteleinken az Ifjúsági Vöröskereszt eredetét, célját és munkakörét ismertettük. Tervbevettük az intenzív kapcsolatok felvételét más ifjúsági csoportokkal, külföldiekkel is.
Vezetőtanár: Perjés istvánné, Hámori Vilma.
36
Intézetünk sportköre 1946. okt hó első felében tartotta újra alakuló tisztújító közgyűlését. Torna, atlétika, játék szakosztályokat állítottunk fel. Résztvevő tagok száma 70. A növendékek heti 2 órá ban gyakorolnak.
1947. február 6-án tréfás versenyt rendeztünk. 1947. márc. 30-án résztvettünk a jelvényszerző tornaversenyen. Volt egy osztályok közötti zsínórlabda körmérkőzés, továbbá atétikai verseny.
Szertári gyarapodás: 2 pár gyűrű, 3 drb. mászókötél, 1 drb. kosárlabda.
Molnárné Kiss Irén testnev. tanár.
37
I tanulók érdemsorozata
Általános iskola.
I. Osztály. Osztályfőnök: Kertész M. Tarzicia.
Íj | Tan tárgy ak Ált." tan. eredm. í
A tanuló neve Magaviselet Hittan i i Beszélgetés írás-olvasás Szám. és mér. Enek i Testnevelés Rendszeretet
Alagi Ágnes 1 1 2 2 imJ 2 2 2 ! 9 2
Bedő Margit 1 1 2 3 3 2 2 2 0
Bogdán Ildikó 1 1 1 1 1 1 ! 1 1
Éoros Ilona ; 1 1 3 3 2 2 3 2
5 Büki Márta l 1 2 1 1 1 1 1 ;
Csomós Katalin Í l 2 2 3 2 2 2 2
Dene Györgyi ref. l 2 2 2 2 2 2 1
Domonkos Jolán 1 ; i 1 2 9 Ami 1 1 2 2 .
Dobri Mária 11 1 1 1 1 1 1 1
10 Egyed Márta i 1 9 1 1 2 1
Fekete Eszter i 1 1 1 1 ! i 1
Fenyves Irén * i 2 2 2 1 2 2 2
Fodor Rózái ia 11 1 1 1 1 1 1 1
Forgács Jolán i i 2 1 1 1 1 1 1
15 Garzó Ágnes 1 ; i 2 2 2 2 1 2 1
Harasztos Erzsébet 1 i 1 2 2 2 Lm! 1 2 2!
Horváth Aranka 1 i * 2 3 3 2 2 3 í 2,
Horváth Éva 1 11 2 2 2 2 2 2 2 í
Horváth Sarolta 1 ! 1 1 1 1 1 l 1
20 Kardos Katalin ! i 9 2 1 1 2 2 3
Krassói Kornélia 1 1 l 1 1 1 1 1 1
Lampert Gabriella, 1 ! 1 1 2 1 1 1 1
Lenk Livia 1 1 1 1 2 1 1 1 1
« Márkus Ilona 1 ! 1 Q o 3 2 2 3 ; 2
25 Mátyás Katalin 2 1 2 3 3 2 2 3 2
Molnár Zsuzsanna 1 1 1 1 1 1 I 1 : 1
Myers Mária 2 3 3 3 2 2 3 2
Paizs Mária 1 1 1 1 1 1 1 1
Pataky Zsuzsanna 1 2 3 3 1 2 3 i :
30 Pappert Éva 1 1 9 t-i 1 1 1 1 1 ! i
Mattogó Marietta 1 1 1 1 1 1 1 i ; 1 ;
Pecsics Drzsébet l 1 1 1 1 1 1 i i 1 i;
Peti Anna 3 3 3 4 4 2 1 4 1 2
Eiechel Mária 1 1 1 1 1 1 1 1 1
35 Sánta Magdolna 2 1 1 1 2 1 2 2 2
Sulyok Margit 1 1 1 2 i : 1 1 1 1 1!
Szabó Olga ref. 1 2 2 2 2 1 1 2 1 !
Szemek Márta 1 1 1 2 2 2 1 2 1
Szénás Sarolta 1 1 i 1 1 1 1 1 1 i;
40 Takács Anna 1 1 1 1 1 1 1 1 1 i ii
Összesen: 48.
II. osztály. Osztályfőnök: Csizmadia Ferencné.
Tan tárgyak Ált. tan. eredm.
1 1 A tanuló neve 1 ... •\' í ■ -.,.\'•, j Magaviselet Hit- és erktan Beszélgetés : Olvasás írás fogalmazás j Szára.esmér. Rajz ! Ének Testnevelés ! Rendszeretet
I Andris Györgyi ■ 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 i 1 —| 2
Balassa Róza 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2
Balog Zsuzsánna 2 2 2 2 3 3 2 2 3 \'> 1 ím! t
Benezík Mária. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 Bertók Mária 1 1 2 2 3 1 3 2 1 2 3 1 |
Bodnár ibolya 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 í
Deményi Erika 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 \'1
Dömötör Ilona 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Egyed Kornélia j! 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1
10 Gegeri Kiss Zsuzsána 1 2 2 2 2 2 2 1 1 2 1
Gerlei Anna 1 3 1 2 3 2 1 1 3 2 2
Gréger Erzsébet 1 1 1 2 2 3 2 3 3 1 1 2
Hegyi Anna 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Hetyei Erailia 1 1 1 1 2 2 3 2 1 1 2 1
15 Koffer Piroska 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Kalocsai Margit 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Kreít Piroska 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1
Kőhalmi Mária 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 2 1
Kugler Györgyi 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
20 Lampert Erzsébet 1 1 2 1 1 2 2 2 1 2 2 1
Lehoczky Gizella 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 2
Mantiánó Mária 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1
Mohácsi Erzsébet 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1
I • ■ Tantárgyak l Ált. tan. eredm. n
v ,.„. . A tanuló neve ............... ,.. . Magaviselet Hittan Beszélgetés írás-olvasás | Szám. és mér. Ének Testnevelés ! Rendszeretet
Takács Klára Takács Márta Tóth Anna Vargha I dlkó 45 Varga Mária Vargyas Éva Vári Éva Zadravecz Magdolna 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 4 1 1 3 1 2 2 1 4 1 1 2 1 1 2 1 Í 1 2 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 2 1 4 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2
30
1 II Tantárgyak Alt. tan. eredm | II
1 A tanuló neve 1 : Magaviselet ! Hit-és erktan Beszélgetés Olvasás írás Fogalmazás Szám. és mér. Rajz Ének Testnevelés I Rendszeretet
l H • Németh I. Erzsébet 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1
25 Németh U. Erzsébet 1 2 2 1 2 1 1 1 2 1 1
Németh III. Erzsébet <-} O 3 3 3 4 3 2 3 4 3
Nagy (Göde) Anna 1 1 1 2 2 1 0 Ut 1 1 1 .2 2
Pataki Hona 1 2 1 1 1 2 2 1 2 1 2 2
Perendy Éva 1 1 1 1 í 1 1 1 1 1 1 :
80 Pergel Mária 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Reiter Éva 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 l
Sáíár Anna 1 1 1 1 3 2 3 3 1 1 3 2
Stampfel Aliz 1 1 1 1 3 1 2 3 2 2 3 2
Stampfel Szilvia 1 3 2 3 3 4 3 3 2 4 3
35 Szabó Anna 1 i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Szepesi Erzsébet Takács Anna 1 1 2 1 o 2 2 2 2 1 2 1
1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 2 1
Takács Margit, 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1
Tanay Ildikó Éva 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
40 Tomasüs Mária 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 !
Vellák Magdolna 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 2 1
Völgyi Magdolna 1 2 3 3 3 3 4 3 2 2 4 3
Összesen: 42.
III. osztály.
Osztályfőnök: Pintér Eleonóra.
A tanuló neve - Magaviselet Tantárgyak Ált. tan. eredm.
Rendszeretet Hit-és erkö cs. Beszélgetés Olvasás írás Fogalmazás Nyelvi ism. Szám. és mér. Rajzolás Ének Testnevelés
. .. Bognár Mária 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2
Császár Rózsa 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2
Dene Edit 1 1 2 1 2 3 2 2 2 2 1 li 2
Farkas Magda 1 1 1 1 2 2 2 9 1 1 1 1 2
5 Fridii Éva 2 3 3 3 3 3 3 Q o 3 3 2 2 3
Gerő Éva 1 2 2 2 1 3 2 3 3 2 2 A- 3
Hadi Magda 2 2 2 2 2 3 1 2 2 2 2 2 2
Hátin Éva 2 2 1 í 2 3 2 1 2 2 2 1 2
Hofer Viktória 2 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3
10 Horváth Mária 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2
Kiss Éva 1 1 1 1 2 2 2 2 1 2 1 1 2 !
Kozics Éva 1 A 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3
Lendvai Ibolya 1 1 1 2 1 2 2 2 2 2 1 1 2
Németh Aranka 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1
15 Nóvák Borbála 1 1 2 1 1 2 2 2 3 2 1 1 2
Papp Magda 2 2 2 3 2 2 3 3 2 2 2 2 O, O
Sasvári Ilona 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 |
Szabó Erzsébet 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 ,
Szever Edit 1 1 2 2 2 2 1 2 2 1 1 1 2
20 Tarabó Katalin 1 1 1 2 1 2 1 2 3 1 1 1 2
Tóth Magda 2 1 2 3 2 2 2 3 3 1 9 1 3
Varga Piroska 2 9 2 2 9 2 2 3 3 1 2 2 3
0. sszesí ín 22.
IV. osztály. Osztályfőnök: Pintér Eleonóra.
/ A tanuló neve | Magaviselet Tantárgyak Ált tan. eredm. :
1 Rendszeretet Hit- és erkölcs. ! Beszélgetés Olvasás írás : Fogalmazás ! Nyelvi ism. Szám. és mér. Rajzolás Ének Testnevelés
Borgidái Zsuzsanna 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Fehér Erzsébet 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 2
Frühvirth Mária 1 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 1
Harasztos Mária 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 3
5 Hetyei Mária 1 1 1 2 2 1 2 2 2 2 1 1 2
Kerma Eszter 1 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2
Kudlik Herta 1 1 1 1 1 1 1 1 1 í 1 1 1
Lacky Mária 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1
László Magda 2 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 2
41
Tantárgyak -1« Ált. tan. eredm. ;|
A tanuló neve Magaviselet Rendszeretet Hit és erkölcs. Beszélgetés Olvasás írás Fogalmazás Nyelvi ismer. Szám. és mér. Rajzolás Ének Testnevelés
10 Lukács Erzsébet 1 1 1 1 1 1 1 j 1 1 1 1 1
Major Mária 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 2
Mátyás Erzsébet 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nagy Mária 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Perjés Zsuzsa 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
15 Polay Ibolya 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1
Rákos Mária 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1
Szakonyi Hedvig y 1 1 2 2 1\' 1 2 2 2 1 1 2
Szokol Márta 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2
Tóth Mária Ii 2 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 3
20 Vidéki Teréz 2: 2 3 3 2 3 2 3 3 2 1 11 3
Vimmer Méria 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Összesen : 21
A III. és IV. osztály egy teremben. V. Osztály. Osztályfőnök: Gesmay Mária Carmcla.
A tanuló neve ! Magaviselet Tantárgyak Ált. tanul. ered. Rendszeretet í
Hit-és erkölcs. Magyar nyelv. Történelem ! Földésnépr. Természeti\'. Mennyiségtan Rajz és miialk. Testnevelés Ének Háztar. gyak. j Latin nyelv Német nyelv
Almási Mária 1 1 1 2 2 1 2 2 2 2 1 1 2 2
Badacsonyi Margit ref. 1 1 2 3 3 1 2 1 1 2 1 3 3 2
Bárdos Gabriella 1 1 2 2 3 1 3 1 1 1 1 3 3 9
Bencsik Mária 2 2 2 3 3 2 3 3 2 1 2 3 3 2
5 Bérezés Gabriella 1 1 2 2 2 1 2 2 1 2 1 2 2 2
Bojtor Magdolna 1 1 2 2 2 1 3 2 2 1 1 3 2 2
Bolf Anna 1 1 3 í 2 1 3 1 1 1 2 2 3 2
Boros Piroska 2 1 3 3 3 3 3 2 1 1 2 4 3 2
Dézsi Éva ref. 2 1 3 2 3 2 3 1 1 1 2 3 3 2
10 Ferencz Rozália 1 2 4 3 3 3 3 2 2 1 1 4 ■4 2
Fényi Magdolna 1 1 2 2 3 1 2 1 1 1 1 3 2 2
Garami Anna 1 1 2 2 3 2 3 2 2 1 1 3 3 1
Gombor Magdolna 1 2 3 3 3 2 3 2 2 1 1 3 3 3
Gyergyák Éva 2 1 3 3 3 2 3 2 2 2 1 3 3 2
15 Hajdú Mária 2 1 3 3 3 1 3 2 1 1 2 3 3 2
Hegyi Mária, 2 2 4 3 3 2 3 2 2 2 2 3 4 2
id. Horváth Margit 1 1 2 2 3 2 2 1 1 1 1 3 2 2
iíj. Horváth Margit 1 1 3 3 3 1 3 3 2 1 1 3 3 2
42
II . 1 Tantárgyak Alt. tanul. ered.
1 1 A tanuló neve Magaviselet Hit- és erkölcs. : Magyar nyelv : Történelem Föld-és népr. | Természeti\'. Mennyiségtan ; Rajz ésműalk. Testnevelés Ének Háztar. gyak. Latin nyelv | Német nyelv 1 Rendszeretet
1 Horváth Mária 1 1 1 2 9 Là 1 2 2 1 2 i 3 2 1
20 Izsák Márta 1 1 2 3 3 2 3 2 1 2 2 2 3 2
Kánnár Terézia 1 1 2 2 2 2 1 1 2 2 1 3 2 2
Kollár Erzsébet 1 2 3 3 3 2- 2 1 2 1 1 4 3 2
Korentsy Márta 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1
Koroncz Erzsébet i. 1 1 2 2 3 1 3 2 2 1 1 2 3 2
25 Kovács Ilona 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Lakner Irma 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
László Ilona 1 1 2 2 3 1 1 2 2 1 1 2 2 2
Lutz Magdolna 1 2 3 3 3 1 3 2 1 1 2 4 3 2
Márton Erzsébete d. Íj 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
30 Menyhárt Mária ll 1 3 3 3 1 1 2 1 2 1 3 3 2
Miczók Piroska 2< 1 3 3 3 2 2 2 1 1 2 3 3 2
Mohácsi Éva 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 Q 2 1
Molnár Ilona 1 1 2 .1 1 1 2 2 2 2 1 : 9 r 2 2
Molnár Mária i. 1 1 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 ■ 2
35 Mustos Márta 1 1 1 .1 2 1 1 1 2 1 1 9 1 111
Nagy Ibolya 2 1 1 2 2 1 3 2 1 1 2 2 2 2
Németh Edit 2 2 3 3 3 3 2 2 1 1 1 4 3 2
Német Magdolna 2 2 3 3 3 3 3 2 1 1 2 4 3 2
Nyakó Katalin ref. 1 1 3 3 3 2 2 2 2 1 2 3 3 2j
40 Nyitrai Mária 1 2 3 3 3 2 3 2 2 1 2 4 3 2
Pózvári Éva 1 1 2 2 2 2 1 1 2 1 1 3 2 2
Puchmann Mária i. 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 2 2!
Puskás Mária 2 2 3 3 3 3 3 3 2 1 3 4 3 2
Rády Éva 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
45 Salamon Ilona 1 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 4 3 2
Schmiedt Edit 1 1 3 3 3 3 3 3 2 2 1 3 3 2
Schweitzer Jolán 1 1 3 2 3 3 2 3 1 2 1 3 3 2
Simon Gizella i. 1 1 2 3 3 1 2 2 2 2 1 3 3 2
Sótonvi Etelka i. 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1
50 Szabó Margit 1 1 3 3 3 13 3 2 2 1 3 3 2
Szekeres Katalin ;i 2 3 3 3 3 3 3 2 1 2 4 3 2
Szente Zsuzsanna Ii 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2
Szerecz Magdolna i 1 3 3 3 1 1 2 2 2 2 3 3 2
Szívós Györgyi ii 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 2
55 Szőcs Magdolna i. ¡i 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 2
Takács Ilona i. Ii 1 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 1
Tislér Anna i 1 3 2 3 1 1 1 2 1 1 3 3 2
Tolnai Mária i 1 1 í 2 1 1 1 1 2 1 3 1 1
Tompa Mária i. i 1 2 2 2 1 2 2 1 2 1 3 o 1
60 Tóth Ibolya ref. i 2 4 3 4 3 3 2 1 1 1 4 4 2
Tóth Márta i 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1
Tühert Ágnes i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2
43
Kimaradt: Horváth Ilona.
Összesen: 68.
VI. osztály. Osztályfőnök: Biztos Mária Margit.
1 Tantárgyak ; Ált. tan. eredm. =
A tnnuló neve Magaviselet 1 Hittan ; Magyarnyelv Történelem Föld és npr. Természetrajzi Mennyiségi. Rajz Ének Testnevelés Háztart. gyak, Németnyelv | Rendszeretet
Ambrózy Magdolna 1 i 1 2 1 2 1 2 2 1 2 2 1
Bakonyi Etelka 1 1 1 2 2 1 1 í 1 2 1 2 2 1
Balassa Ilona 1 2 3 3 3 3 3 1 1 1 1 3 3 1
Bazsai Ilona 1 1 1 2 2 1 1 2 1 2 1 2 2 1
5 Bertók Anna 1 3 3 3 3 3 3 2 2 2 1 4 3 2
Borvári Ágota 2 2 2 3 2 2 3 1 2 2 1 3 3 2
Bölcz Gizella 1 2 3 3 2 2 1 1 1 2 1 3 3 2
Brassay Franciska i. 1 1 1 2 2 1 2 2 1 1 1 1 2 2
Csák Etel 2 2 2 3 2 3 3 2 1 2 1 3 3 1
10 Czetthoífer Katalin 2 2 3 3 3 3 3 2 1 2 1 4 3 2
Cigány Judit i. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1
Czotter Edit 1 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2
Darabos Gabriella i. 1 1 1 2 2 1 2 1 1 2 1 2 2 2
Fehér Mária 3 3 3 4 4 3 4 3 1 2 1 4 4 2
15 Fenyvesi Irma i. 1 1 3 3 3 2 3 2 1 2 1 3 3 2
Geiger Klára i. 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1
Hajdú Ilona 3 2 2 3 2 2 3 2 2 1 1 3 3 1
Harasztos Anna 1 1 2 3 3 2 3 2 2 2 1 3 3 2
id. Horváth Anna 1 1 2 3 2 2 2 2 1 2 1 3 2 2
20 iíj. Horváth Anna 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2
Horváth Irén 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 3 2 1
Horváth Katalin 1 1 2 3 3 2 3 1 2 1 1 3 3 1
Horváth Malvin i. 1 1 3 3 3 2 3 2 2 1 1 3 3 2
> . -----1 . ^ " --\'\' "l\'!1 ""■"■, " \' ...... • Tantárgyak Ált. tanul, ered- j II
A tanuló neve Magaviselet Hit-és erkölcs. Magyar nyelv. | Történelem Föld. és népr. Természetr. Mennyiségtan Rajz és miialk. Testnevelés Ének I Háztart. gyak- Latin nyelv Német nyelv Rendszeretet
Varga B. Gizella 1 2 3 3 3 2 3 2 2 2 2 3 3 2
Varga Györgyi 2 2 4 3 3 3 3 3 1 1 2 3 4 2
65 Varga Margit 2 1 2 2 2 1 2 1 1 2 1 2 2 1
Varga Rozália 1 1 3 3 |y 1 2 2 2 2 1 2 3 2
Vámosi Piroska 1 1 1 2 3 1 1 2 1 1 1 2 2 1
Várhalmy Anna 2 2 4 3 3 3 3 2 1 2 1 3 4 3
44
1 Tantárgyak Ált. tan. eredm.
A tanuló neve í •■ - ! _____________ Magaviselet Hittan Magyarnyelv : Történelem Föld. és népr. Természetrajz i Mennyiségtan Rajz Ének Testnevelés Háztart. gyak. Németnyelv Rendszeretet
Illés Ilona - ! 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 2 t.d 2 11
25 Janda piára t 1 1 2 2 1 2 1 1 2 1 2 2 1
«ierausek Éva 3 3 4 4 3 4 1 1 1 2 4 4 2
Karafiáth Margit \' o 2 2 3 2 2 3 2 1 1 1 3 3 1
Keszler Anna 1 ¡1 1 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 1
Kiss Mária 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 2 2 ¡1
30 Kovács Edit 1 1 2 2 2 1 2 2 1 2 1 2 2 1
Kovács Emő ev. 2 Q t> 3 2 2 2 1 1 1 1 3 3 2
Kovács Ildikó ev. 2 3 f\\ Ö 3 2 3 1 2 1 1 3 3 2
Köteles Mária 1 1 2 3 3 2 3 3 2 1 1 3 ! 3 1
Kőfalvi Erika ») 1 ú 3 3 3 3 1 1 1 2 3 3 1
35 Kőszegi Mária , 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 3 2 1
Kukor Gizella 1 2 2 2 1 3 2 2 2 2 3 2 1
Lampert Márta 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 3 2 1
Magyar Éva 6) 1 2 3 2 2 3 2 1 1 2 3 3 1
Marcin Mária q 1 2 3 3 o i-t 3 2 1 2 3 3 1
40 Márton Ilona 9 2 3 3 3 3 4 3 1 2 T 3 3 1
Móger Magdolna $ í 1 2 3 3 2 3 1 2 2 2 3 3 1
Muczer Marianna i. 1 1 1 1 2 1 1 1 í 1 1 2 1 1
Németh Mária ev. 2 2 3 3 2 2 2 1 2 1 3 3 2
Nyerky Ágnes l 2 2 3 3 í 3 2 imJ 2 2 1 3 3 2
45 Orbán Erzsébet l 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1
Papp Lujza 2 3 3 3 2 3 2 2 1 1 3 3 2
Peinstingl Mária 1 1 I 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1
Pinke Mária 1 1 1 2 3 1 3 1 1 1 1 3 3 1
Puha Ágnes 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 2 2 1
50 Pulai Klára 1 3 3 3 2 3 2 2 2 1 3 3 2
Ráchel Ilona 3 4 3 3 3 3 1 í 1 2 4 4 3
Salamon Zsuzsanna i. 1 1 4 2 2 2 3 1 2 2 1 3 4 2
Schless Mária 1 2 3 3 2 3 1 1 1 1 3 3 2
Sehiiller Anna i. 1 í 1 1 1 1 1 1 * 1 2 1 1
55 Sebestyén Ilona 2 2 2 3 3 2 3 1 2 1 2 3 3 2
Septei Gizella 1 1 1 1 1 1 2 1 1 í 1 1 1
Szalay Irén 2 2 3 2 2 2 1 2 2 1 3 2 2
Szűcs Judit i. 1 1 2 3 2 3 3 9 1 1 1 3 3 2
! Thurv Vera 2 3 3 3 2 4 3 2 3 2 4 4 2
60 Tibolt Márta 2 1 3 3 2 2 1 2 1 2 3 3 2
Tillinger Éva 1 1 2 2 1 2 1 2 2 1 1.1 2 1
Tóth Ágnes 1 2 2 2 1 2 2 2 1 1 1 2 1
Tóth Éva 2 3 3 3 2 2 2 2 2 1 4 3 2
| Tóth Zsuzsanna 3 3 3 2 2 3 1 1 1 1 3 3 1
65 Varga Rózsa 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1, 1 1
Vecsera Mária 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 -1
Vodinák Anna 1 1 1 3 3 2 3 1 1 2 2 3 3 1
*• Felmentve.
A tanuló neve Magaviselet Tantárgyak -----—■— Alt. tan. eredni. ! -.....-.....- — J ! Rendszeretet
Hittan Magyarnyelv Történelem Föld. és népr. Természetrajz Mennyiségtan Rajz Ének ; Testnevelés 1 Háztart. gyak. Németnyelv ,
Vörös Rozália 1 3 3 3 3 2 3 2 2 1 2 4 3 2
Vuk Ida 1 1 3 2 1 3 2 2 2 2 3 3 2
70 Vuscher Anna 1 í 1 2 3 2 2 2 1 1 1 3 2 2
Wirth Irén t 1 1 2 2 1 2 1 1 2 1 2 2 1
Zsivkovits Ágnes 1 2 2 2 2 1 3 2 1 2 1 2 2 1
Magántanuló:
Kiss Gizella - 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3| 3 3
Kimaradt; Mátés Anna, Pál Éva. Összesen : 73.
46
bi Gimnázium.
III. osztály. Osztályfőnök: Atlasz Ilona.
! 1 A tanuló neve ■ Magaviselet Tantárgyak Alt. tan. eredm.
! Hittan Magyarnyelv j Történelem Föld. és népr. Latin Németnyelv Természettan Mennyiségtan Rajz í Testnevelés Ének Kézimunka Rendszeretet
Alpár Zsuzsánna ref. 1 1 2 1 2 3 2 1 2 2 2 1 1 2 2
Ambrózy Erzsébet 1 1 2 1 2 1 1 3 1 1 1 1 1 2 1
Antalics Márta 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1
Arati Anna 1 2 3 3 2 3 3 1 3 1 1 2 1 3 1
5 Badacsonyi Éva ref. 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Berentés Enikő ö. d. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1
Berki Katalin i. 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1
Bérces Irén 1 1 3 3 2 4 3 2 2 2 2 2 1 4 1
Boda Györgyi 2 2 2 9 ImJ 2 2 2 2 2 1 2 1 2 1
10 Borsónyi Éva í 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1
Bojtos Klára 1 2 2 3 3 3 3 2 3 2 2 2 1 3 1
Czimmennan Erzsébet 3 3 3 3 4 3 3 3 2 1 2 2 4 1
Czobor Teréz 1 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 1
Dene Erzsébet 2 3 3 3 4 3 2 2 2 2 2 1 4 2
15 Dene Vilma 2 3 3 3 4 3 3 3 2 2 2 2 4 2
Derdák Éva i. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1
Dezső Edith ág. ev. 1 2 2 2 3 3 3 3 3 2 1 1 1 3 1
Dittmájer Klára 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1
Erőss Éva i. 1 1 2 2 3 3 3 8 3 2 1 1 1 3 1
20 Fodor Ibolya 1 1 3 2 2 4 3 2 3 2 2 2 3 4 1
Fráhm Márta i. 1 1 3 3 3 3 3 3 3 1 1 2 1 3 1
Gadányi Jolán i. 1 1 2 2 l 2 2 1 3 1 1 2 1 2 1
Gailay Irén 1 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 1 3 1
Gerencsér Ottilia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 t 1 1 1 1
25 Gombos Ilona 1 1 3 3 3 3 3 3 3 1 2 2 2 3 1
Grácz Éva 1 1 1 1 2 2 2 2 3 1 1 1 1 2 1
Gyimőtby Éva 1 2 3 3 3 3 2 3 1 1 1 1 3 1
Haám Anna 1 2 3 3 2 2 2 3 1 2 1 1 3 1
Horváth Mária 1 2 1 1 2 1 1 2 2 2 1 2 2 1
30 Hóbor Mária 1 3 3 2 3 3 2 3 1 1 1 1 3 1
Kenyeres Éva 1 3 3 2 3 3 3 3 2 2 1 1 3 1
Kollaries Eleonóra 1 1 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 1 3 1
Koltai Mária 1 1 3 1 3 3 3 1 2 2 2 1 1 3 1
Koronczy Edit 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1
! 35 Kovács Erzsébet 1 1 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 1 3 1
Kovács Gizella 1 1 2 1 1 2 2 1 2 1 2 1 1 2 1
Kósa Mária 2 3 3 4 3 4 4 3 4 2 2 2 2 4 2
Krajcsovics Márta 1 1 2 3 3 3 3 3 3 2 1 1 1 3 1
Krug Mária 2 2 2 3 2 3 2 2 2 1 1 2 1 3 2
jj 40 Lakner Magdolna 2 1 2 2 2 3 3 3 3 2 2 1 1 3 2
László Karolina j 2 3 3 3 3 4 3 3 3 3 1 2 2 4 1 2
Mikó Éva 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 2 1 3 2
47
A tanuló neve 1 Magaviselet Tantárgyak 1 Ált. tan. eredm. j ! Rendszeretet _jj
| Hittan ; Magyarnyelv Történelem Föld és népr. Latin 1 Németnyelv Természettan Mennyiségtan 1 Rajz . Testnevelés Ének Kézimunka
Németh Ilona 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 i | 2 1
Németh Mária reí. 1 1 3 3 3 3 2 2 3 2 2 1 i 3 1 1
45 Nincsics Magdolna 1 1 2 3 2 3 3 3 3 2 1 1 i 1 3 ! i!
Nyerki Magdolna 1 1 3 3 3 3 3 3 3 2 2 1 i 3 i
Sikabonyi Terézia 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2
Sólyom Klára 1 2 2 3 3 3 2 2 3 2 2 2 1 o t> 1
Sótonyi Piroska i. 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 2 ! i:
50 Szomi Mária 2 3 3 3 3 4 3 3 3 2 1 1 2 4 2
Szuromi Ilona 1 3 3 3 3 4 í> O 3 3 2 1 2 2 4 2
Tamás Margit 1 1 1 1 1 2 1 1 1 í 1 2 1 1 1 1
Tamás Róza 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1
Tánczos Julianna 1 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 1 2 1
55 Timár Magdolna ií 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 1 1 3 2
Tompa Margit i. 2 8 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 1 3 2
Tólh Magdolna II 1 2 2 3 2 3 3 2 3 1 2 1 1 3 1
Török Erzsébet 1 1 2 2 3 3 2 2 3 1 1 2 1 3 1
Tuboly Rózsa ref. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1
60 Udvarlaky Györgyike ¡1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1
Varga Blanka 1 1 2 3 3 4 3 2 3 2 1 1 1 4 2 !
Vass Lenke i. li 1 2 3 3 3 3 3 Q o 3 2 2 2 2 3 2 !
Vámos Mária 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Vida Magdolna i; 2 1 2 3 3 3 2 3 3 2 2 1 1 3 1
65 Völgyi Irén i 2 3 Q O 3 3 3 3 3 3 1 1 2 3 2
Wernigg Katalin 2; 3 3 3 3 3 3 4 3 2 1 2 1 4 2|i
Závár Klára Ü1 1 2 1 2 2 1 1 1 2 2 2; 2 2 2
Magántanulók:
Kiss Iiona " - 1 1 3 3 3 3 q O 3 3 3 3 3 2 3 2;
Petbő Ágota 1 2 2 1 2 2 í ¿w 1 1 1 2 2: 1
70 Németh Anna ¡1 - 1 1 2 2 1 2 2 2 ■ 1 1 1 1 2 1|
IV. osztály.
Összesen: 70. Osztályfőnök: özv. Horváth Lászlóné Hajas Júlia
A tanuló neve | . Magaviselet Tantárgyak Ált. tan. eredm. ¡1 Rendszeretet
Hittan Magyarnyelv Történelem 1 Gazd. és társ. ism. Latin í ermészetr. | Természetraj. Mennyiségi. Rajz 1 Testnevelés Egészségtan Ének Kézimunka
Balogh Ibolya 1 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 2 3 3
Bálint Ilona 1 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1 2 1 1 2
Bányai Gabriella 1 1 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 1 3 2 1
Berkenyés Valéria 1 1 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 1 1 3 2
5 Cságoly Etelka i. 1 1 1 2 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 2 ll
48
— Tantárgyak Ált. ían. eredm. I fi»
A tanuló neve | ¡——-- Magaviselet Hittan* Magyarnyelv Történelem Gazd. ás társ. ísm. Latin 1 Németnyelv j Természetrajz Mennyiségtan Rajz 1 Testnevelés Egészségtan Ének Kézimunka Rendszeretet
Csentei Magdolna i. i 1 2 2 9 2 3 2 2 3 2 2 2 1 1 3 1
Csetneki Zsuzsanna 2 i 2 3 3 2 3 2 3 3 2 í 1 1 1 3 2
Darabos Terézia i. 1 1 3 3 2 3 3 3 3 1 2 3 2 1 3 2
Farkas Éva 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 ! 3 2 2 4 3
10 Farkas Margit 1 1 3 3 3 4 3 3 2 2 2 3 2 1 4 2
Golenszky Éva 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Gombás Mária 1 1 2 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1
Herboly Márta ref. 1 3 2 3 3 3 2 2 2 1 2 1 2 3 2
Hűbner Hedvig 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
15 Jordanics Mária 2 2 3 3 3 3 "3 3 3 1 2 3 2 1 3 2
Kapoli Mária 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 2 1 2 3 2
Ka^zli Zsuzsanna 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Kopár Éva 3 3 2 2 4 3 3 3 2 1 1 1 1 4 2
Kosztelnik Erzsébet 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 1 2 1
20 Kovács Ilona 1 2 2 2 3 2 2 1 1 1 2 2 1 2 1
Kun Anna i. 1 •1 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 1 3 2
Lakatos Sarolta 1 1 1 1 1 1 2 3 3 2 2 1 1 2 3 1
Marton Anna i. 1 1 3 3 3 3 8 3 3 2 2 2 1 1 3 2
Marton Éva i. 1 1 3 3 2 3 3 3 3 2 2 1 1 1 3 2
! 25 Molnár Livia 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1
Neupor Hilda 1 1 3 3 3 3 3 3 2 1 2 2 1 2 3 2
Németh Anna i. 1 1 1 2 1 3 2 2 2 1 2 1 1 1 2 1
Nyerky Zsuzsanna 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 1
Papp Olga 2 3 2 3 3 3 2 3 2 1 2 1 1 3 2
30 Pálmai Matild 3 3 3 3 3 3 2 4 1 1 3 2 1 4 2
Pálos Márta i. 1 1 2 2 1 2 2 1 3 1 2 ,1 2 1 2 1
Rábai Terézia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Sonkoly Anna 1 2 2 3 2 2 2 3 2 1 1 1 1 1 3 2
Sólyom Ibolya 1 1 2 2 1 3 3 3 3 2 2 1 1 1 3 1
35 Szablyás Mária 1 1 2 2 1 3 2 1 2 2 3 2 1 2 2 1
Szittár Mária 1 1 2 1 2 2 2 1 2 2 1 2 1 2 1
Szűcs Margit 1 2 3 3 3 4 3 3 4 3 2 3 1 1 4 2
Ureczky Klára ref. 1 3 3 2 3 3 3 3 1 1 2 2 1 3 3
Vargyas Margit 1 3 2 3 3 3 2 3 1 1 2 2 1 3 1
40 Vért Gizella 1 2 3 2 3 2 3 3 2 2 2 2 1 3 2
Wirth Zsuzsanna 1 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2 2 1 3 2
Magántanulók:
Farkas Erzsébet -1 2 2 2 2 2 1 1 2 1 3 3 3 2 2 2
Ifi Erzsébet - 1 2 3 1 3 3 3 2 1 2 3 3 1 3 1
Ifi Mária - 1 2 3 2 3 3 3 2 1 2 3 3 1 3 1
45 Wesch Mária - i 1 2 2 1 3 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2
Kimaradt: Fülöp Irén. Összesen: 45.
I
>
t.) Líceum.
I. osztály. Osztályfőnök: Gyánti Erzsébet
F.....-------------------- Tantárgyak Ált. tan. eredm. J I
A tanuló neve * > Magaviselet Hittan - ................ Magyarnyelv Történelem . Föld- és népr. Németnyelv Termr. és oazfi. ism. Mennyiségtan Kézimunka Rajz Ének Zene Testnevelés Karének Rendszeretet
Bánik Judit ref. 3 2 3 3 3 4 3 4 1 3 2 1 2 1 4 2
Berényi Jolán 1 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 2
Berzsenyi Piroska 1 2 3 3 3 3 3 3 1 3 2 2 2 1 3 2
Borsó Erzsébet ref. 1 1 3 2 3 3 3 3 1 2 2 2 2 1 3 2
5 Cságoly Magdolna i. 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1
Dezső Márta ág. h. ev. 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1
Egri Ottilia i. 1 1 3 1 1 3 2 3 1 1 1 1 2 1 3 2
Egyed Mária i. 1 2 3 3 3 3 3 3 1 2 2 2 2 1 3 2
Engelleiter Éva 2 3 3 3 3 4 2 3 1 2 2 2 1 2 4 2
10 Erdélyi Terézia i. 1 1 2 2 2 3 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1
Ferenczi Edit 2 3 3 3 3 4 3 3 1 1 2 3 2 1 4 3
Gáspár Ilona 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1
Gombás Klára 1 1 2 3 3 4 2 3 1 2 2 2 1 1 4 2
Gócza Margit 2 2 3 3 3 4 3 3 1 3 2 2 1 2 4 3
15 Horváth Ida i. 1 1 2 1 2 3 2 1 1 1 2 1 1 2 2 11
Horváth Szilvia 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1
Jáger Terézia 1 2 3 3 3 3 2 2 1 2 2 2 3 2 3 3
Kemenesy Éva 1 3 2 3 3 4 2 3 1 2 1 1 2 1 4 2
Kiss Erzsébet 1 2 3 3 3 3 3 3 1 2 3 3 2 2 3 2
20 Kovács Éva 2 2 2 3 3 3 3 4 1 1 2 2 1 1 4 3
Madarász Éva 1 1 2 3 2 3 2 2 1 2 1 1 2 1 3 1
Molvarecz Jolán 1 3 3 3 3 3 3 3 1 2 3 2 1 2 3 2 1
Pankasz Julianna 1 1 2 1 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 i:
Papp Mária 2 2 2 2 3 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2
25 Paulovits Gabriella 1 1 2 2 2 3 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1
Schless Gertrúd 1 3 3 3 3 3 3 3 1 3 2 2 1 1 3 2
Siklósi Ilona 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1
Szablyás Erzsébet 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1
Szabó Edit 2 3 3 3 3 3 2 3 1 1 2 2 2 1 3 2
30 Szennay Ilona i. 1 1 2 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1
Szép Éva 1 2 3 3 3 3 2 3 1 2 3 3 2 2 3 2
Szlavkovszky Éva i. 1 1 3 2 1 3 2 2 1 2 2 2 2 1 3 2
Török Zsuzsanna i. 2 2 3 3 3 4 2 4 2 2 1 1 2 1 4 3
Tüttő Amália 1 1 3 3 3 3 3 2 1 2 1 1 1 1 o 2
Kimaradt: Safra Éva.
Összesen: 34.
00
II. osztály. Osztályfőnök : özv. Fausthammer Ádámné
Stummer Magdolna.
A tanuló neve l Magaviselet Tantárgyak Ált. tan. eredm. 1 Rendszeretet |
¡Hittan Magyarnyelv | Történelem Föld- és népr. Németnyelv. Term.ésgazd. Mennyiségtan ízeÉií! teste és ecészs. Kézimunka Rajz Ének. Zene Testnevelés Karének
Baj Éva 2 1 3 3 3 3 3 3 3 1 2 3 3 2 2 3 2
Bogdán Margit 2 1 2 1 2 2 2 3 2 1 2 2 2 1 3 2 1
Danitz Aranka 1 2 3 3 3 3 3 2 2 1 2 2 2 2 2 3 2
Farkas Irén i. 1 2 3 3 3 3 3 3 3 1 3 2 2 2 1 3 2
4 Hatvágner Mária i. 1 1 2 2 2 2 2 3 2 1 2 1 1 2 1 2 1
Horváth Magdolna 1 1 1 2 2 2 3 3 2 1 2 1 1 2 1 3! 1
Hőbér Rozália 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Imréi Mária 2 1 2 3 3 3 2 3 2 1 2 2 2 1 3 3 2
Kászli Borbála 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2! 1
10 Kemenesy Anna 1 1 2 2 2 2 2 3 2 1 2 1 1 2 1 2 1
Kishegyi Anna 2 2 2 3 3 2 2 3 2 1 2 1 2 1 1 3 2
Kosztelnik Anna 2 1 2 2 1 2 2 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1
Kukor Erzsébet 1 1 2 2 3 2 2 3 2 1 í 2 2 2 2 3 1
Németh Ilona 1 1 2 3 3 3 3 3 2 1 3 2 2 2 1 3 2
15 Pintér Stefánia 2 2 2 2 2 3 2 3 1 1 2 1 2 2 1 3 2
Siklósi Irén 2 2 3 3 3 3 3 3 3 1 3 2 2 2 1 3 2
Szollár Gizella 2 1 1 2 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 1 2 11
Tóth Ilona ö. d. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Tóth Magdolna i. 2 1 2 2 2 2 2 3 2 1 3 2 1 2 1 3 2
20 Varjas Erzsébet 1 1 2 2 2 2 1 2 1 1 2 1 1 2 1 2 1
Vellák Erzsébet 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 2 2 1
Viola Maggoina 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1
Virágos Erzsébet 1 1 2 2 2 3 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2
Vojkovits Klára 1 2 3 3 3 3 3 3 3 1 2 3 3 2 2 3 2!
Összesen: 24.
51
III. osztály.
Osztályfőnök: Kugler Sándor né Kovács Györgyi
1 I Tantárgyak ¡1
A tanuló neve 1 Magaviselet LHittan Magyarnyelv [ Történelem Németnyelv Termr. Gazd. Vegytan Mennyiségtan íz ember lelki világa Kézimunka : Rajz Ének Zene Testnevelés i - ! Karének Ált. tan. eredn Rendszeretet
1 Barabás Margit r~ í 1 2 2 2 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1
Bátor Margit í i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 í 1
Bedenek Erzsébet t ! 1 2 2 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 1 2 1!
Bedő Mária i 2 2 2 3 2 2 3 2 1 2 1 1 1 1 3 21
5 Csatári Lenke i. 1 2 2 2 1 1 1 2 1 1 2 2 2 1 2 1
Cseh Steíania í 1 2 2 2 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1:
Erőss Lotti .1 2 2 2 3 2 3 3 3 1 2 3 3 2 2 3 2
Frantz Márta i .1 8 2 3 2 3 3 2 1 2 1 2 2 1 3 1
Halaspataki Szilvia í 2 2 3 3 2 2 2 3 1 2 1 1 1 1 3 3
¡10 Herendi Mária 3 3 3 3 2 3 2 2 1 2 1 1 2 1 3 2
Hollós Mária j: 1 2 2 3 2 2 2 1 2 1 2 1 1 2 2
Imrei Mária 1 1 2 1 2 1 2 2 1 1 2 1 1 2 1 2 1!
Istványi Éva 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 1 2 2
Jakab Katalin* \' |
15 Kálcsics Rozália 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 2 2 1 1 2 2 1 í
Kenyeres Margit 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1
Ködmenitz Magda 1 3 3 3 3 2 3 3 3 1 2 2 3 2 2 3 2
Köves Ida ev. 1 3 3 3 2 3 3 2 2 2 2 1 1 3 1
Kurcz Livia 1 1 2 3 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 1 2 2
20 Landi Ilona 1 3 3 3 3 3 3 3 3 1 2 2 3 2 1 3 1
Lukácsi Magda i. 3 3 3 3 3 4 3 3 1 2 3 3 2 2 4 2
Paál Klára i. 1 2 2 2 2 3 2 1 1 2 2 2 2 1 2 1
Paragi Magda 1 1 2 2 3 1 2 2 2 1 2 1 1 2 1 2 1
Pető Magda 1 1 3 3 3 2 2 2 2 1 3 1 1 1 1 3 1
25 id. Pfeiffer Gizella ev. 1 1 2 2 2 2 1 3 2 1 2 1 2 2 1 2 1
ifj. Pfeiffer Gizella ev. 1 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 1 1 2 1 2 1
Seregélyes Katalin i. 1 2 3 3 3 3 3 3 3 1 1 1 2 2 1 3 2
Sifter Anna 1 1 2 2 3 2 2 3 3 1 3 2 2 2 2 3 1
Szabó Irén 1 3 3 «3 2 3 2 3 1 1 1 2 2 1 3 1
30 Tarr Etelka 1 1 2 1 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 1
Tegzes Mária 1 3 1 3 2 1 3 3 3 1 3 2 2 2 1 3 1
Topiák Erzsébel i. 1 1 2 3 3 2 3 3 3 1 2 1 2 2 1 3 1
Vajdai Irén 1 2 2 2 3 1 2 2 2 1 1 2 2 2 2 3 1
Víg Erzsébet i. 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1
35 Viola Zsuzsa 1 1 1 1 2 1 2 2 2 1 2 1 1 1 1 2 1
* Osztályzatlan maradt.
Összesen:
35
52
IV. osztály. Osztályfőnök; Perjés Istvánné Hámori Vilma.
A tanuló neve Magaviselet Tantárgyak Ált. tan. eredm. I Rendszeretet j
Hittan ! Magyarnyelv Történelem Németnyelv Természettan Mennyiségtan í. nevelés alapelvei Kézimunka Rajz 1 Ének Zene Testnevelés Karének
Czifra Magdolna 1 1 2 2 2 1 2 1 1 1 2 2 2 1 2 1
Deli Erzsébet i. 1 1 3 3 2 3 3 2 1 1 2 2 2 2 3 1
Fehér Gabriella i. 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1
Győri Mária 1 2 3 3 3 3 3 2 1 2 2 3 1 2 3 1
5 Hausz Anna i. 1 1 2 2 2 2 3 2 1 1 1 1 2 1 2 1
Herzsenyák Rózsa 1 1 2 2 2 2 3 1 1 1 2 2 1 2 2 1
Horváth Kornélia 1 3 3 3 3 3 £ 3 2 2 1 2 1 2 3 2
Horváth Olga i. 1 1 3 2 2 3 2 2 1 2 2 2 2 1 3 1
Ifi Terézia 1 1 2 2 2 2 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1
10 Kovács Éva 2 3 3 3 3 3 2 1 1 2 2 1 1 3 2
Kovács Róza i. 1 1 2 2 2 2 3 1 1 2 2 2 2 1 2 1
Kucsera Valéria i. 1 2 3 3 3 3 3 2 1 2 2 2 1 1 3 2
Major Erzsébet 2 3 3 3 3 3 3 2 1 2 3 2 2 2 3 ! 2
Németh Zsuzsa 1 2 3 2 3 2 3 1 1 1 2 2 2 1 3 í
15 Onódi Mária 2 2 2 2 1 3 3 2 1 1 1 í í 1 3 i 2
Rácz Vilma 3 3 4 3 3 3 4 3 1 2 2 2 2 3 4 9 I ÍJ
Saskőy Elida 2 2 4 3 3 4 3 3 1 2 3 2 2 n O 4 12
Scheller Klára i. 1 1 2 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 ! í
Seregélyes Irma 1 2 3 3 3 3 3 2 1 1 2 2 2 1 3 !2
20 Sermann Mária 1 2 3 2 2 2 3 2 1 2 2 2 1 2 3 2
Sényi Klára 1 1 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1
Somfai Irén i. 1 1 3 3 3 3 3 2 1 1 1 1 1 1 3 1
Somogyi Ottilia 1 2 3 3 3 3 3 3 1 2 2 2 2 1 3 2
Szablyás Ilona 3 2 3 3 2 3 3 3 1 3 1 1 2 1 3 2
25 Szentmiklósi Mária 3 2 3 3 3 3 4 1 1 1 3 3 1 3 4 2
Szepesi Valéria 2 2 3 2 2 2 3 2 1 1 3 2 2 3 3 1
Szilágyi Erzsébet 1 1 3 3 3 3 3 2 1 2 3 3 2 1 3 2
Szita Margit i. 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 2 1 2 1
Trajer Ilona 2 1 3 3 2 3 3 2 1 2 3 2 1 2 3 2
30 Tüttő Ilona 1 1 2 2 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1
Vörös Mária 1 1 3 3 3 3 3 3 1 2 2 3 2 2 3 1
Wirth Mária i. 1 1 3 3 3 3 3 3 1 1 2 2 2 1 3 1
Kimaradt: Kaczenbaeh Eszter.
Összesen : 32.
53
Magántanulók:
Általános iskola VI. o. Kiss Gizella róm. kat. 1934.
Gimnázium III. o. Németh Anna, r. kat. 1931. (dec.-ben tett mv.) Pethő Ágota, róm. kat. 1934. Kiss Ilona, róm. kat. 1932.
Gimnázium IV. o. Farkas Erzsébet, róm. kat. 1933. Wesch Mária, róm. kat. 1931. Ifi Erzsébet, róm. kat. 1930. Ifi Mária róm. kat. 1930.
f
Érettségi vizsgálatok.
A június havi érettségi vizsgálatra 32 tanuló jelentkezett.
Az írásbeli vizsgálatok május hó 16., 17., 19. és 20. napjain foly- , tak le. Írásbeli vizsgálatot tett 28 tanuló.
Tételek: 1. Magyar nyelv és irodalomból :
a) Az irodalom a népnevelés szolgálatában, b) A magyarság a szellemi művelődés útján a XX. század fordulójáig, e) Fizikai eredmények az ember egészségének szolgálatában.
A növendékek közül 24 a? irodalmi, 4 a történelmi tételt választotta.
Eredmény: 5 jó, 13 elégséges, 10 elégtelen.
2. Mennyiségtani ismeretek:
1. 1) Valamely tőke négy hónap alatt 1232.— forintra növekedett és ez az összeg további 4V2 hónap alatt 1268.96 forintra gyarapodott. Mekkora volt eredetileg a tőke és hány °/o-os a kamat:
2. Egy nyílásával felfelé fordított kúpalakú edénybe két liter vizet öntünk. A kúp két átellenes alkotójának hajlásszöge 32°. Mennyi idő alatt párolog el az edénybe öntött víz, ha 1 mm-nyi réteg 1/2 óra alatt, párolog el?
II. 1) Hány forint volt a legnagyobb díj azon a pályázaton, melyen összesen 255.— forintot osztottak szét úgy, hogy a legkisebb díj 5.— forint, minden következő 15 forinttal több volt?
2. Mekkora az a terület, melyet két egymást metsző egyenlősugarú kör zár be. ha a két kör sugara 35 cm., centrálisuk pedig 55 cm. ?
Mind a 28 növendék a II. tételt választotta.
Eredmény: 3 jó. 3 elégséges, 22 elégtelen.
3. Nevelési ismeretek:
a) Csecsemő-ápolás, b) Tuberkulózis, c) az esztétikai érzelmek szerepe életünkben.
Elégséges: Jó:
Elégséges: Jó:
Elégséges:
54
A növendékek közül 19 *a neveléstani, 5 a lélektani, 4 az egészségtani tételt választotta.
Eredmény: 9 jeles,|5 jó. 14 elégséges.
4. Német nyelv és irodaion:
Német nyelvi kiegészítő visgálatra 7 tanuló jelentkezett.
Fordítási szöveg: A csillagtallér
Eredmény: 3 jó, 3 elégséges, 1 elégtelen.
Szóbeli érettségi vizsgálatra bocsáttatott 28 tanuló. A június hó 11., 12., 13. és 14.-én megtartott szóbeli vizsgálatokon Dobosy Elek tanügyi főtanácsos elnökölt, a kormányt dr. Inotai László tanügyi s. titkár képviselte.
Az érettsági vizsgálat eredménye:
Jól érettek: Czifra Magdolna, Fehér Gabriella, Herzsenyák Rózsa Onódi Mária, Scheller Klára, Sényi Klára, Szita Margit. Összesen: 7
Érettek: Deli Erzsébet, Hau.sz Anna, Ifi Terézia, Illa Horváth Olga, Kovács Rozália, Major Erzsébet, Németh Zsuzsanna, Serman Mária, Somfai Irén, Szepesi Valéria, Szilágyi Erzsébet, Tiittő Ilona, Wirth Mária. Összesen: 13.
Javít: Győri Mária, Horváth Kornélia, Kovács Éva, Kucsera Valéria. Seregélyes Irma, Somogyi Ottilia, Szablyás Ilona, Trájer Ilona. Összesen: 8.
Az érettségit tett tanulók pályaválasztása: testnevelési tanár, 1, tanítónő, 9, tanári 3, ipari szakiskola 1, még nem határozott 6.
Az 1945—46. tanévben érettségizettek közül 8 szerzett tanítónői oklevelet, 3 gimnáziumi kiegészítő teljes érettségi vizsgálatot tett. A többi ismeretlen.
00
Statisztika
A tanulók száma és fontosabb adatai.
Adatok Osztályok
jíll li. II, III IV. V. VI. I-VI. 0. III. a. ir. g-111-lV. jlic. 1 1. lic. II. lis. III. E I lic. Jl-IV Összesen
a) A tanulók száma Beirt nyilvános tanuló ... „ magántanuló ...... Osztályozott nyilv. tanuló „ magántanuló „ összes tanuló 49|42 48 42 4842 25 22 22 21 21 21 72 68 68 74 1 72 1 73 283 1 273 1 274 67 2 67 2 69 41 4 41 4 45 108 6 108 6 114 35 l_ 34 34 25 24 24 36 34 34 34 32 32 129 iü 124 520 505 1 512
Ezek közül ismétlő ...... — — — — — 1 1 — 1 — — — — — ~
Az osztályozott tanul ók ö) 1. napíó, életkor szerint 1940-ben született ...... 1939 „ ...... 1938 „ ...... 1937 ........ 1936 „ ...... 1935 „ ...... 1934 „ ...... 1933 „ ...... 1932 „ ...... 1931 „ ...... 1930 „ ...... 1929 „ ...... 1928 „ ...... 1927 ........ 1926 ,. ...... 29 19 24 12 5 1 1 4 15 2 z 13 8 40 26 2 1 33 34 3 1 29 f4 16 33 52 59 3ö| 3 1 - 34 28 3 2 15 20 6 [ = 34 43 23 II M II 1 II 1 ll 8 12 3 1 1 II ! 1 1 1 II ! 1 SS1- 1 l| lcot*££l I I I II I I I I II 11 24 29 33 22 2 3 29 44 16 33 52 59 70 46 35 32 29 33 22 2 3
— — — — — — __ q
2/maoán éleikor 1934.......í^-....... ... 1933.................. 1932.................. 1931.................. 1930.................. — — — _ 1 1 1 1 1 1 2 i — : — — 2 1 1 1 1
- — — — — — — — — — - —
ej : . vallás szerint Rám. kat............ Református............ Ág. ev. ............... 46 2 42 22 21 64 4 69 3 264! 6! 3 62 4 1 39 2 101 ? 31 2 1 24 32 2 32 119 2 3 484 14 7
1 d) anrinrtlvr, nrehlaertíe Magyar ............... Csak magyarul beszél ... Magyarul és németül Magyarul és horvátul Magyarul és románul 48 48 42 42 22 22 21 21 68 67 1 72 72 273 272 1 67 66 1 41 41 1 108 107 1, 33 33 J 24 24 34 33 1 32 29 2 í 124 123 2 2 1 505 438 2 4 1
e) szüleik foglalkozása szerint Középbirtokos ......... Kisbirtokos............ Gazd. tisztv. s. személy ... Napszámos............ Kisiparos ............ Ipari tisztviselő ... ..... Ipari 8. személy......... Nagykereskedő......... Kiskereskedő ......... Közi. tisztviselő......... Közi. s. személy......... Köztisztviselő ......... Magántisztviselő......... Tanár, tanító ......... Más értelmiségi......... Közhivatali altiszt ...... Katonatiszt.......... ... Katonaaltiszt ......... Nyug. köztisztv........ 4 3 15 7 5 2 4 2 1 5 10 8 2 7 2 3 11 2 5 1 3 6 4 3 1 2 1 1 10 19 3 2 3 17 2 5 14 22 6 8 6 1 5 3 37 81 15 3 21 24 12| 33 •1 i 2 4 1 15 3 2 7 4 3 3 7 2 2 4 - § I 1 i 1 i 4 ■ 2 á 3 . 6 11 4 9 2 3 2 7 — 2 2 8 2 4 1 5 1 4 L6 4 3 5 5 ~2 1 3 4 4 1 4 10 2 7; 4, _1 - 8 12 26 6 22 6 12 1 18 23 129 19 11 2 40 18 6 66 12 35 9 10 2
— — _ _ 2 2! 4 2 5 7 — 2 3 3l 8 19
96
Adatok Osztályok
ili. i II. Ill.| IV. V. VI. l-VI. t| lic lic. Iie. lic. II wv. ísuesen
hi őszi. tan. 1 ! e) szilleik | i fogl. szerint | Nyug. altiszt ......... Tőkés, j árad ékos, ház tul aj d. Foglalkozás nélküli...... Cseléd .............. = 10 3 1 2 2 3 2 5 2 16 3 6 1 0 1 5i í 4 2 2 3 d 2, 9 4 19 2 27 1
KaoánlamilGk Icclalkozása......... i H tan 4I III 6 tanuló — — — — — —
Az osztályozott tanulók 0 szüt&ik lakóhelye szerint i Az iskola székhelyén lakik A vármegyében lakik Somogy vármegy. lakik Csongrád „ „ Tolna Vas „ „ Pest „ „ Veszprém „ „ i 47 1 -L 41122 19 jl_| 9 -- 49 13 5 1 46 19 7 224: 36: 12 1 44 16 5 1 1 ■ I 22 12, H "! 66 28 12 1 1 17 7 8 1 1 1\'9 18 1[ 8 Í! _1_ 1 - — 2 ie| 3 11 1 1 70 19! 28 1 2 3 1 360 83 52 3 3 3 1
g) közül bejárók Vasúton, kerékp., gyalog Murakeresztur ......... Korpavár ............ Zalaszentjakab ......... Alsóraj k ............ Újudvar............... Somogyszentmiklós ..." ... Felsőrajk ............ Fityeháza ............ Palin ............... Sand ............... Zalaszentmihály......... Komárváros............ Szepetnek ............ Sávoly ............... Balatonberény ......... Z z _ _ _ _ 1 1 1 2 6 1 1 1 2 6 ■ 2 1 i J -1 1 1 1 3 2 í 1 1 z 1 — — 1 1 1 1 2 1 2 2 11 2 1
— { z j_ _ 1 1 = 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2
h) íakás szerint Szüleinél lakik......... Rokonnál „ ......... Kosztadónál lakik ...... Az intézet internátusában 48 42 22 21 50 10 8 54 8 10 — 237 18 18 46 8 4 9 28 5 8 74 8 9 17 19 3 2 4 19 2 3 21 2 5 6 18 2 2 10 77 9 11 27 388 1 17 38 62
fi éraimilaszl. j 30 óránál kev. mulasztott Igazolatlan órák száma • Igazolt órák száma...... 20 20 1014 38 3000 10 2416 1 8j38 1703,3294 32 3396 146 20 15025 29 (415 15 2970 44 7385 12 2 3022 6 15 "D 8 2704 . 10 13 2co6 36 I 15 ¡9284 226 35 31694
k) nrilvános ált. elsmenelele! Kitűnő rendű ......... Jeles „ ......... Jó „ ......... Elégséges „ ...... ..... Túlnyomóan elégséges ... Elégtelen egy tárgyból ... két „ több „ 16 7 .16 : 3 i 4 2 13 7 13 3 3 3 2 13 4 3 9 3 7 1 1 7 5 17 20 14 4 1 2 5 25 19 15 4 2 47 29 91 50 40 11 1 4 5 5 15 18 13 10 1 4 4 12 12 8 3 2 9 5 27 30 21 13 2 1 !_ 2 lio [10 4 6 2 1 1 11 6 5 1 2 1 18 9 5 1 10 8 11 1 2 2 3 49 33 25 8 4 58 37 167 113 86 32 7 5
l) iigánlaniiis II ilt. előmenetele | Jó rendű ............ Elégséges rendű........^ Túlnyomóan elégséges ... — — _ — — 1 1 1 1 2 2 a - = = 3 2 1
57
lanitoányi eredmények.
b) Gimnázium és íiceum.

Tantárgyak ■ Osztályok — Nyilvános tajiulók száma — Érdemjegyek
I. o. 48 n. o. 42 III. o. 22 IV. o. 21 V. o. 68 VI. o. 72
jeles jó elégséges elégtelen ; jeles\' ló elégséges | elégtelen jeles ¡16 elégséges | elégtelen jeles ; jó elégséges ; eíégtelea jeles 1 J6 | elégséges elégtelen jeles 1 i* elégséges ! 1 elégtelen
Magaviselet , Hittan ................ i Magyar ............ Beszélgetés ___________ Olvasás ... ... ... ... ... írás... — - Fogalmazás ... ... ... ... Nyelvi ismeretek . ... Történelem ______ ... Földrajz ........... ... Természetrajz ______ ... Számolás és mérés Rajzolás ..... ... ... 42 « 3 r»2 - 23 5 _2 20 13 13 : _ 15 1 1 3 8 8 5 i| — 41 ---¡58 -32 2 31 221 Jp 2jjl8 22 1 3 1 14 10 15 13 1 3 3 7 3 6 7 _ 3 13 8 ~8 4 3 5 4- 4 9 9 13 _ 10 16 11 13 11 9 11 1 4 2 8 4 7 9 2 z 18 17 13 15 17 14 13 11 15 3 2 6 5 3 6 6 8 5 2 2 2 1 1 2 2 54 52 15 15 11 38 19 23 14 16 24 32 39 12 29 8 24 39 12 29 8 5 1 61 46 26 ¡10 1 5 30 15 31 10 19 26 22 36 32 20 37 1 7 18 38 23 10 34 4 Zt i 2 4
l • < Tantárgyak # Osztályok — Nyilvános tanulók száma - Érdemjegyek |
Óim. Ill D. 67 Dim. IV. 0.41 lie. V. 0. 34 IÍC.I o. 24 1 lie. 1 1.0. 34 lie. It . o. 32 I
jeles : ió i elégséges ! elégtelen jeles jó i elégséges i elégtelen jeles 1 jó j elégséges | elégtelen jeles jó ....... 1 elégséges elégtelen i jeles i ió I elégséges elégtelen \' jeles í Jó elégséges 1 í elégtelen
Magaviselet ......... ... jso 17 34 6 1 16 7 1 15 9 34 23 3
Hittan................. 44 14 9 — 29 9 3 — 17 10 7 — 15 9 — —. 25 5 5 — 17 6 3 — S
Magyar , nyelv és irod. 13 27 27 — 10 12 19 3 13 18 — 6:13 5 — I 4 21 9 — 1 12 20 2\'
Történelem ... ... ... . 20 11 35 1 6 18 17 10 5 19 — 511 8 — 6 15 12 — 2 9 17
Föld- és néprajz ... ... 15 20 32 — — — — — 7 7 20 — 510 9 — [— — — — — 13 _
Gazd. és társ. ism.. ... — — 1 — 13 15 13 — — — — _ — — i— — — — _ _ _ _
Latin nyelv ... ______ 15 11 31 10 5 11 21 4 _ — — ... — — — —! — — — — — _ _ _1
Német nyelv ... ........ 16 17 33 1 4 17 19 1 7 2 18 7 2 13 9 - 1 16 17 — 1 — 16 — 1
Term, rajzi és gazd. ism. — — — _ — — —! 7 15 12 — 5 12 7 - 7 15 11 1 16 15 3 1
Vegytani ism. — — — _ 8 16 17 -I — — — — ~r — — - 15 11 3 — — 13 — —1
Természettani ism... 22 18 26 1 1 — — — —\' — — — — — — — — — — — 2 _ 18 1
Mennyiségtan ....... 12 17 17 7 15 18 1 3 13 15 3 2 8 14 - 5 17 12 — 1. 11 22 2
Az ember teste és egészs. — — — — 17 18 — — — — — 10 10 4 — — — — — 7 — —
Az ember lelki világa .— — — — — _ _ _ _ - fi 19 9
Neveléstan _ _ _ _ -- —II— _ __ _ _ _ __ _ _ 10 15 7 _
Rajz 25 36 6 — 19 19 3 —1|14 15 5 _ 6 15 3 _ 8 23 3 _ 17 14 1 _
Ének ........... ..... 33 34 — — 26 15 — -1 14 16 4 — 12 10 2 _ 20 12 2 — 11 15 6 —
Zene ............... — — — — — — 16 15 3 _ 12 9 3 — 15 15 4 — 9 19 4 —
Kézimunka ....... ...... 94 13 — — 34 7 — — 32 2 — — 23 1 — - 34 _ — _ 31 1 — —
Testnevelés .... . ... ... 31 35 1 — 19 21 1 — 15 18 1 — 9 15 — - 12 22 — — 13 19 — —
Karének ...... ...... ... — — — — — — — — 23 11 — — 17 5 2 - 27 7 — — 20 9 3 —
Rendszeretet...... ..... 40 17 — 1 19 19 3 -— 12 ■ 17 5 13 11 — - 24 9 1 — 17 15 — —
a) Általános iskola.
Ai iskola népessége 1931/32. tanévtől kezdve.
Tanév Osztályozott nyilvános tanulók Osztályozott magántanulók Összesen nyilv. és magánt.
lAjtl. II. III I IV. V. 1 VI. i-------------- I-VI. G. I. G. 11. 111. IV. V. ! vi. VII. ! VIII. ;.. .........\' G. I.-Lic. IV.! Ált. VI. 1 .......... III. iv. ! V. LÜL_ lm VIII. 1 I-VIII.
1931/32. 24 27 51 51
1932/83. 20 24 14 23 81 2 81
1933/34. 18 17 23 26 10 24 118 24 1 3 121
1934/35. 33 20 17 23 29 20 10 24 176 4 2 2 1 7, 183
1935/36. ■25 26 24 23 25 26 16 10 175 4 2 1 1 3 1 12 187
1936/37. 14 26 27 23 24 23 22 15 174 2 3 3 3 1 2 16 190
1937/38. 13 18 24 i25 18 24 22 18 162 1 2 1 1 1 i 3 12 174
1938/39. 24 12 18 19 29 13 23 21 151 1 2 1 2 6 157
1939/40. 19 25 11 16 68 18 13 11) 139 t 1 3 142
1940/41. 25 18 23 11 17 20 19 12 145 2 1 1 3 2 2 11 156
liC.!. 1
1941/42. 39 24 25 25 26 17 20 26 197 4 1 1 1 \' 4 3 2 12 208
!ÍC. 1. ;iit.ll.
1942/43. 46 38 26 25 35 23 16 15 228 f 3 1 1 1 3 11 239
llC.í liC.IL lie. II!.
1943/44. 50 45 37 26 42 34 22 13 2G9 4 1 8 277
ÜC 1. lit.ll. lic. III. lie. IV.
1944,45. 53 28 23 22 19 25 22 14 202 3 3 205
lie L ÜC.II. iit.lll. lie. IV.
1945/46. 59 59 63 44 43 25 34 36 32 339 4 9 4 1 .18 357
He 1 ÜC.I!. lic. III. lic.1».
1946/47. 48 42 22 21 68 72 283 67 41 34 25 34 32 232 1 2 4 « 7 512
59
Felszerelési leltár. (Hozzávetőlegesen).
Tételek \' Gyarapodás Állomány
Vétel fljáiidék Érték Darab Érték
darab Ft. fill. Ft f.
Iskolai bútorok és felszerelés ... ... 58 _ 12.400 274 45.000
Irodai felszerelés ... ....... ... ... . — — • — — 20 1.640 —
Tanári könyvtár ... ........ ... ... 5 . — 120 — kii 1200 kb 24.000 —
Ifjúsági könyvtár ... ... ... ... • — — —v — 950 10.500 —
Mária Kongregáció könyvtár ...... 6 110 —, ¿00 4500 —
Természetrajzi szertár ______ ... ...
Fizikai szertár _______ ____... ...
Történelem és földr. szertár ... ... 2 1 180 — 3 180 _
Rajzszertár .. ... ... ... ... ..... ... — — — — — —
Zene- és énekszertár ... ... ... ...... 1 — — 1 18 _
Kézimunkaszertár ... ... ... ... ______ 2 — 30 — 2 30 _
Tomaszertár ............ ...... ... 20 639 20 20 630 20
Az iskola épülete.
i
Iskolánk falazata, tetőzete általában épen maradt. Vakolat, padlózat, ajtók, ablakok 80%-os, bútorzat 90%-os kárt szenvedett. Helyreállítva: vakolat 50%-ban, belsőberendezés 40%-ban, Az épület alapméretei m2-ben: 1) udvar 5045, 2) földszinti helyiségek: igazgatói iroda 18.28, előszoba 1828, 4 tanterem 43.72. 43.72, 55.33, 47.17, 2 előszoba 21.46, 10.60, ifjúsági könyvtár 32.33, tanári szoba 32.33, földrajzi szertár 18.90, tornaterem 149.40, öltöző 37.74, tornaszertár 18.64. 3) emeleti helyiségek: 3 tanterem: 42.09, 41.81, rajzterem (most osztály) 80.37, rajzszertár 15.82, vetítőterem most (osztály) 100, fizikai munkaterem (most osztály) 66.81, fizikai szertár 42, természetrajzi szertár (most osztálv) 85.07, kápolna 114.84, tanári könyvtár 29.78.
Internátus.
Fenntartója a Notre Dame rend. Igazgatója Biztos M. Margit főnöknő. A felügyeletet Gesmay M. Carmela vezetésével a rendi tagok látták el. Férőhely 64, betöltve 64. Az internátus helye az emelet elkülönített része. • «
TARTALOM
Oldal
Iskolánk az 1944—45. tanévben ...... -...... ... .... 1
A tanulók érdemsorozata............... ... ... ... 2
Érettségi vizsgálatok............ ... ... ... ... ... 11
Iskolánk az 1945—46. tanévben ............ .. ... 12
Személyi változások ....................... ... 13
Ifjúsági egyesületek ......... ................- 13
Érdemjegyek a liceum IV. osztályának 1945 augusztus
hóban megtarlott vizsgálatán....................................13
Érettségi vizsgálatok 1945 szeptemberében ..................14
A tanulók érdemsorozata...... ... ... ... — ...........15
Magántanulók ....................................................27
Érettségi vizsgálatok 1946 júniusában...... ..................27
Iskolánk az 1946 -47. tanévben ......... ..................30
Iskolai hatóságok... ........................ ... 32
A tanári testület névjegyzéke és iskolai munkaköre ... 33
Könyvtárak, szertárak ..................... — 35
Ifjúsági egyesületek ... ... ... .. ...... ..................35
A tanulók érdemsorozata... ............... ... 37
Magántanulók .............................................53
Érettségi vizsgálatok............... ...... — — 53
Statisztika ..................................................................55
Tanulmányi eredmények ... ...... «.............57
Az iskola népessége 1931—82 tanévtől ......... ... 58
Felszerelési leltár......•... ... ..................59
Az iskola épülete............ ............... ... 59
Internátus ........... ........ ... ... ... 59
L.
2639