Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
6.22 MB
2018-01-23 15:06:27
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
397
1190
Rövid leírás | Teljes leírás (110.06 KB)

A nagykanizsai M. Kir. Állami
Gróf Zrínyi Ilona Polgári Leányiskola
évkönyve
az 1943-1944. iskolai évről
az iskola fennállásának 52. évében
Közzétette
Polónyi György
a Polg. Leányis. igazgatója
Nagykanizsa, 1944.
Kiadta az iskola igazgatósága: Nagykanizsa, Horthy Miklós-út 9. szám

A következő szöveg a füzetből keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

SZOMBATHELYI TANKERÜLET
„Csonka Magyarország — nem ország, Egész Magyarország — mennyország!"
II NflGYKQNIZSfl! M. KIR. fiLLUMi GRÓF ZRÍNYI ILOM POLGÁRI LEÁNYISKOLA
ÉVKÖNYVE
az 1943—1944. iskolai évről
HZ ISKOLA FEKNáLliSáNiiK 52. ÉVÉBEN.
KÖZZÉTETTE
POLÓNYI GYÖRGY
A POLG. LEÁNYISK. IGAZGATÓJA.
NAGYKANIZSA, 1944. Kiadta az iskola igazgatósága: Nagykanizsa, Horthy Miklós-út 9. szám.
SZOMBATHELYI TANKERÜLET
„Csonka Magyarország — nem ország, Egész Magyarország — mennyország!"
II NAGYKDNIZSDI M. KIR. fiLLRMI GRÓF ZRÍNYI ILONR POLGÍRI LEÍNYISKOLR
ÉVKÖNYVE
az 1943-1944. iskolai évről
RZ ISKOLA FENNÜLLflSÁNflK 52. ÉVÉBEN.
KÖZZÉTETTE
POLÓNYI GYÖRGY
A POLG. LEÄNYISK. IGAZGATÓJA.
NAGYKANIZSA, 1944. Kiadta az iskola Igazgatósága: Nagykanizsa, Horthy Miklós-út 9. szám.
II
O
Hiszek egy Istenben, Hiszek egy hazában, Hiszek egy isteni
örök igazságban, Hiszek Magyarország
feltámadásában.
Amen!
96557 Közgazdasági R.-T. Nagykanizsa nyomdája A nyomdáért («lel: Zalai Károly.
Felelős kiadó: Polónyi György igazgató.
3
Iskolánk múltja.
Iskolánk 1892. jan. 4-én nyílt meg mint államilag segélyezett községi polgári leányiskola, 3 osztállyal, 129 tanulóval. Az 1892/93. tanév szeptemberében már mint teljes 4 osztályú iskola indult meg 186 növendékkel. Első otthonunk ideiglenesen a polgári fiúiskola mellett lévő régi szárnyépületben volt. Ennek helyén emelt mai épületébe 1897. nov. 3-án vonult iskolánk, mely a testvér fiúiskolával közös igazgatás alatt állott, s épületébe a város elemi iskolai osztályokat is telepített. Az 1901/902. tanévtől kezdődőleg a nm. Vkm. az iskolát államivá nyilvánította, a dologi szükségletek ellátását Nagykanizsa városa vállalta magára s az épületet és felszerelést örök használati joggal átadta az áll. polg. fiú- és leányiskolának.
Az új leánynevelő intézet egyre emelkedett népszerűségben s az 1898/99. tanévben már megkezdődött az osztályok párhuzamosítása. A nm. Vkm. 1920. évi 76.260. sz. rendeletével a fiúiskolától elválasztotta és külön igazgatás alá helyezte a leányiskolát. Az 1929. évben kitelepítette az el. isk. osztályokat s azóta intézetünk elkülönült épületrészben, de a még így is igen szűk és mostoha elhelyezés nehézségeivel küzdve teljesíti nemzetnevelő, magasztos hivatását.
Iskolánk eddigi főigazgatói: A megszűnt budapesti polg. isk. tankerület kir. főigazgatói: 1930—33. Gyulai Ágost dr., 1933—35. Lei-denfrost Gyula dr. — Az új szombathelyi tankerület kir. főigazgatója: 1935—1941. Liber Béla dr., 1941— Simon László dr.
Iskolánk eddigi igazgatói: 1892—1909. dr. Bartha Gyula, 1909—1920: Waligurszky Antal, 1920—1926: Szakonyi Géza, 1926—1928: Németh Mihály, 1928— Polónyi György.
Iskolánknál eddig működött tanárok: 1892. Pflanczer Gábor főgimn. tanár, rajz-óraadó, 1892—1893. Zányi Janka, 1892—1897. Pongrácz Adolf, 1892-1899. Papp Mihály, 1892—1901. Sauermann Mihály, 1892—1908. Hajgató Sándor, 1892—1920. Pranger Karolin kézimunka-segédtanítónő, 1893—1901. Grieszbach Gabriella, 1897—1914. Farkas Vilma áll. el. isk. tanítónő, torna-óraadó, 1898—1907. Sauerman Júlia, 1899—1902. Lőrinczy Géza, 1900. Farkas Aranka, 1902—1904. Lukáts Erzsébet, 1907—1911. Szigethy Lidia, 1908-1912. Kovács Mária, 1909—1910. Bontz Renée gazd. szaktanítónő, ének-óraadó, 1909-1918. Földesné Valkovszky Olga, 1910. Mágot Györgyike, 1911—1918. Maximovits Jú...