Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
9.6 MB
2019-07-23 10:02:10
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
548
1498
Rövid leírás | Teljes leírás (174.77 KB)

A nagykanizsai Landler Jenő Gimnázium
Évkönyve
az 1962-63-es iskolai évről
A tantestület tagjainak közreműködésével összeállította Csernay László igazgató "kiváló tanár"


A következő szöveg az évkönyvből keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:


A NAGYKANIZSAI LANDLER JENŐ ÁLTALÁNOS GIMNÁZIUM
ÉVKÖNYVE
AZ 1962/63-AS ISKOLAI ÉVRŐL

A TANTESTÜLET TAGJAINAK KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL ÖSSZEÁLLÍTOTTA
CSERNAY LÁSZLŐ
igazgató, „kiváló taiyvr"
A NAGYKANIZSAI LANDLER JENŐ ÁLTALÁNOS GIMNÁZIUM
ÉVKÖNYVE
AZ 1962/63-AS ISKOLAI ÉVRŐL
i" \' lp

TARTALOMJEGYZÉK
1. Az 1962/63-as iskolai év története (Debreczeni Attiláné) ............3
2. A tanári testület névsora és iskolai munkaköre (Horváth Béla) ... 9
3. A tanárok társadalmi munkája (Debreczeni Attiláné)..................15
4. Az iskolai KISZ-szervezet munkája (Debreczeni Attiláné)............16
5. Kulturális élet (Kerecsényi Erzsébet)..........................................18
6. Gyakorlati foglalkozás (Márkus Ferenc) ....................................22
7. Az ifjúság sportélete (Dr. Fekete Ivánné)....................................24
8. Szakkörök (Dr. Szűcs Lászlóné)................................................24
9. A nyilvános tanulók név- és érdem jegy sorozata ........................29
10. Érettségi vizsgák (Csernay László)..........................................69
11. Kitüntetések, jutalmazások (Dr. Szűcs Lászlóné)........................74
12. Statisztika (Horváth Béla) ....................................................76
13. Az iskola benépesülése az államosítás óta (Horváth Béla) ............77
14. Felnőttoktatás (Csernay László)................................................78
15. Tájékoztatás az 1963/64-es iskolai évre (Csernay László)............80
*
Az 1962/63-as iskolai év története
1. A tanítás menete. Alakuló értekezletünket a Rendtartás előírásainak megfelelően augusztus 27-én tartottuk meg. Ezen az igazgató beszámolt a tantestület és a tanulóifjúság nyári munkájáról, bemutatta a tantárgyfelosztást és az iskolai mellékteendők elosztási tervezetét. Miután a tantestület minden tagja ezeket elfogadta, az igazgató ismertette a Művelődésügyi Minisztérium 142/1962. szám alatt kiadott tanévnyitó utasítását.
Augusztus 27-én és 28-án 63 tanuló jelent meg javító vizsgán, közülük 47-en sikeres vizsgát tettek. Augusztus 31-én történt a pótbeiratkozás. Az augusztus 29-én Zalaegerszegen megtartott igazgatói értekezlet anyagát szeptember 1-én az igazgató a tanévnyitó értekezleten ismertette a tantestület tagjaival.
A szeptember 3-án ünnepélyes külsőségek között megnyitott tanév a Rendtartás és a tanévnyitó utasítás előírásainak megfelelően, semmitől sem zavartatva folyt le.
Szeptember 3-tól 5-ig tartottuk meg az írásbeli érettségi vizsgákat, szeptember 15-én pedig a szóbeli érettségi vizsgát Dudás Flóriánnak, a zalaegerszegi Ságvári Endre gimnázium igazgatójának elnökletével.
Szeptember 6-án és 13-án folytak le a szakfelügyelők személyes irányításával a szaktárgyi tanácskozások, amelyeken a szaktanárok minden egyes tárgyra vonatkozóan megállapodtak a legeredményesebbnek látszó egységes eljárásokban.
A rendkívüli hideg téli időjárás miatt a Művelődésügyi Minisztérium január 20-tól február 3-ig szénszünetet rendelt el. Ennek megfelelően az első félév lezárására február 8-án került sor. Mivel a tanévnyitó utasításban előírt minimális óraszámot az eredeti határidőnek megfelelően elértük, a IV. osztályok utolsó tanítási napja május 8-a, az I—III. osztályoké június 8-a volt. A június 20-án megtartott tanévzáró ünnepély után kiosztottuk a bizonyítványokat.
2. Személyi változások. Az 1962/63-as tanév sem múlt el személyi változások nélkül. Saját kér...