Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.A Nagykanizsai Kegyestanítórendi Róm. Kat. Gimnázium értesítői

A kegyes tanító-rend nagy-kanizsai algymnasiumába járó ifjúságnak érdemsorozata … tanév második felében. 1863/64. 1864. (Ig. Vertier Mátyás.) Wajdits ny. A kegyes-tanitórend nagy-kanizsai gymnasiumának értesítője … . 1864/65. 1865. (lg. Könnye Alajos.) Fischel ny. A kegyes tanitórend nagy-kanizsai gymnasiumának értesitője 1865/66. 1866. Wajdits ny. 1866/67. 1867. A kegyes tanitórend nagy-kanizsai gymnasiumának értesitője az …-ki tanévről. 1867/68. 1868. 13 p. A kegyes tanitórend n.-kanizsai nagy-realgymnasiumának értesítője az …-ki tanévről. 1868/69. 1869. A kegyes tanító-rendiek vezetése alatt álló nagy-kanizsai katholikus nagygymnasium értesitője …-iki tanévről. 1869/70. 1870. (lg. Kottek Nándor.) A kegyes tanitó-rendiek vezetése alatt álló nagykanizsai katholikus nagygymnasium értesitője …-iki tanévről. 1870/71. 1871. A kegyes tanitó-rendiek vezetése alatt álló nagy-kanizsai kath. főgymnasium értesitője …-iki tanévről. 1871/72. 1872. 1872/73. 1873. 1873/74. 1874. (lg. Farkas László.) A kegyes tanitó-rendiek vezetése alatt álló nagy-kanizsai kath. főgymnasium értesitője …-ki tanévről. 1874/75. 1875. A kegyes-tanítórendek vezetése alatt álló nagy-kanizsai kath. főgymnasium értesítője az …-íki tanévről. 1875/76. 1876. A kegyes-tanítórendiek vezetése alatt álló nagy-kanizsai kath. főgymnasium értesítője az … tanévről. 1976/77. 1877. Fischel ny. A kegyes tanítórendiek vezetése alatt álló nagy-kanizsai kath. főgymnasium értesitője az … tanévről. 1877/78. 1878. Wajdits ny. 1878/79. 1879. A kegyes-tanitórendiek vezetése alatt álló nagy-kanizsai kath főgymnasium értesitője az …-íki tanévről. 1879/80. 1880. Közzéteszi: Pap János. 1880/81. 1881. 1881/82. 1882. 1882/83. 1883. 1883/84. 1884. A kegyes tanitórendiek vezetése alatt álló nagy-kanizsai katholikus fögymn. értesitője az … tanévről. 1884/85. 1885. Fischel ny. Értesítő a kegyes-tanítórendiek vezetése alatt álló nagykanizsai kath. főgymnasiumról az… tanévben. 1885/86. 1886. Közzéteszi: Janky Károly. Wajdits ny. 1886/87. 1887. 1887/88. 1888. Fischel ny. 1888/89. 1889. 1889/90. 1890. 1890/91. 1891. Közzéteszi: Farkas László. Értesítő a kegyes tanítórendiek vezetése alatt álló nagy-kanizsai kath. főgymnasiumról az tanévben. 1891/92. 1892. Wajdits és Danielisz ny. 1892/93. 1893. Wajdits ny. Értesítő a kegyes tanitórendiek vezetése alatt álló nagy-kanizsai katholikus főgymnasiumról az … tanévben. 1893/94. 1894. Közzéteszi: Sárgay Antal. Értesítő a kegyes tanitórendiek vezetése alatt álló nagy-kanizsai kath. főgymnasiumról az … tanévben. 1894/95 1895. Közzéteszi: Farkas József. Értesítő a kegyes tanitórendiek vezetése alatt álló nagykanizsai katholikus fögymnasiumról az … tanévben. 1895/96. 1896. Közzéteszi: Pachinger Alajos. 1896/97. 1897. 1897/98. 1898. Értesítő a kegyes-tanitórendiek vezetése alatt álló nagykanizsai katholikus fögymnasiumról az … tanévben. 1898/99. 1899. 1899/1900. 1900. 1900/01. 1901. Közzéteszi: Horváth György. 1901/02. 1902. 1902/03. 1903. Értesítő a kegyes-tanitórendiek vezetése alatt álló nagykanizsai katholikus főgimnáziumról az … tanévben. 1903/04. 1904. 1904/05. 1905. 1905/06. 1906 Ofenbeck és Balázsy ny. 1906/07. 1907. Értesítő a kegyes tanitórendiek vezetése alatt álló nagykanizsai katholikus főgimnáziumról az … tanévben. 1907/08. 1908. Wajdits ny. 1908/09 1909. Krausz és Farkas ny. 1909/10. 1910. Gutenberg ny. 1910/11. 1911. 1911/12. 1912. 1912/13. 1913. 1913/14. 1914. Elite ny. 1914/15. 1915. Gutenberg ny. 1915/16. 1916. 1916/17. 1917. 1917/18. 1918. A kegyes tanitórendiek vezetése alatt álló nagykanizsai kat. főgimnázium értesitője az … tanévekről. 1918/19-1919/20. [1920.] Közzéteszi: Eberhardt Béla. A kegyes tanitórendiek vezetése alatt álló nagykanizsai kat. főgimnázium értesitője az … iskolai évről. 1920/21. [1921.] 1921/22. [1922.] A kegyes tanitórendiek vezetése alatt álló nagykanizsai róm. kat. főgimnázium értesitője az … iskolai évről. 1922/23. 1923. 1923/24. 1924. Zrínyi ny. A kegyes tanitórendiek vezetése alatt álló nagykanizsai róm. kat. reálgimnázium értesitője az … iskolai évről. 1924/25. 1925. 1925/26. 1926. A kegyes tanitórendiek vezetése alatt álló nagykanizsai róm. kath. reálgimnázium értesítője az … iskolai évről. 1926/27. 1927. A kegyes tanitórendiek vezetése alatt álló nagykanizsai róm. kat. reálgimnázium értesítője az … iskolai évről. 1927/28. 1928. Délzalai ny A nagykanizsai kegyesrendi róm. kat. reálgimnázium értesítője az … iskolai évről. 1928/29. 1929. 1929/30. 1930. 1930/31. 1931. 1931/32. 1932. Közzéteszi: Magas Mihály. Gutenberg és Délzalai ny. 1932/33 1933 1933/34. 1934. 1934/35. 1935. A nagykanizsai kegyesrendi róm. kat. gimnázium értesitője az … iskolai évről. 1935/36. 1936. A nagykanizsai kegyes-tanitórendi róm. kat. gimnázium /… oszt. reálgimn./ értesitője az … iskolai évről 1936/37. 1937. 1937/38 1938 Közzéteszi: Rozs Lajos. A nagykanizsai kegyes-tanítórendi róm. kat gimnázium /… oszt. reálgimn./ évkönyve az … iskolai évről. 1938/39. 1939. Közzéteszi: Barta István. Közgazdasági ny. A nagykanizsai kegyestanítórendi róm. kat gimnázium /… oszt. reálgimn./évkönyve az … iskolai évről. … év. 1939/40. 175. 1940. 1940/41. 176. 1941. 1941/42. 177. 1942 A nagykanizsai kegyestanítórendi róm. kat. gimnázium évkönyve az .. iskolai évről. … év. 1942/43. 178. 1943. 1943/44. 179. 1944. Szerk. Balogh Ferenc. Élet ny. Budapest. Beszámoló az … és … iskolaévről 1944/45-1945/46. A nagykanizsai kegyesrendi róm. kat. gimnázium és általános iskola évkönyve az iskolai évről. A gimnázium fennállásának .. évében, az általános iskola fennállásának .. évében. 1946/47. 182. 2. [1947.] Szerk. Lukács József, Botár Csaba Gyarmati ny Az 1944/45. és 1945/46. tanévek ismertetésével. A nagykanizsai kegyesrendi róm. kat. gimnázium évkönyve az iskolai évről. Az iskola fennállásának … évében 1947/48. 183. [1948.] Szerk. Lukács József. [2], Borítékcím: A nagykanizsai piarista kollégium évkönyve. A nagykanizsai állami gimnázium évkönyve az iskolai évről. A gimnázium fennállásának …, államosításának … évében 1948/49. 184. 1. [1949 ] Közli: Csernay László.

Sorszám Nagykar online változat
0. 1845-1846 [14] p. Részlet a Zalai Krónikából
1. 1863-1864 [8] p.
2. 1864-1865 [8] p.
3. 1865-1866 [12] p.
4. 1866-1867 15 p.
5. 1867-1868 13 p.
6. 1868-1869 20 p.
7. 1869-1870 18 p.
8. 1870-1871 18 p.
9. 1871-1872 21 p.
10. 1872-1873 20 p.
11. 1873-1874 34 p.
12. 1874-1875 39 p.
13. 1875-1876 43 p.
14. 1876-1877 60, [2] p. Elérhető a Hungaricana oldalán
15. 1877-1878 93 p. Elérhető a Hungaricana oldalán
16. 1878-1879 120, [1] p. 2 t.
17. 1879-1880 103 p. 1 t. Elérhető a Hungaricana oldalán
18. 1880-1881 72, [1] p. Elérhető a Hungaricana oldalán
19. 1881-1882 70, [1] p. 1 t. Elérhető a Hungaricana oldalán
20. 1882-1883 69 p. Elérhető a Hungaricana oldalán
21. 1883-1884 88, [1] p.
22. 1884-1885 88 p. Elérhető a Hungaricana oldalán
23. 1885-1886 85 p. Elérhető a Hungaricana oldalán
24. 1886-1887 79 p. Elérhető a Hungaricana oldalán
25. 1887-1888 109 p.
26. 1888-1889 70 p. Elérhető a Hungaricana oldalán
27. 1889-1890 68 p. Elérhető a Hungaricana oldalán
28. 1890-1891 72 p. Elérhető a Hungaricana oldalán
29. 1891-1892 87 p. 1 t. Elérhető a Hungaricana oldalán
30. 1892-1893 104 p. Elérhető a Hungaricana oldalán
31. 1893-1894 84 p. Elérhető a Hungaricana oldalán
32. 1894-1895 143 p. Elérhető a Hungaricana oldalán
33. 1895-1896 183 p. 2 t. Elérhető a Hungaricana oldalán
34. 1896-1897 162, [1] p. Elérhető a Hungaricana oldalán
35. 1897-1898 119 p. Elérhető a Hungaricana oldalán
36. 1898-1899 [2], 140 p. Elérhető a Hungaricana oldalán
37. 1899-1900 154, [1] p. Elérhető a Hungaricana oldalán
38. 1900-1901 105, [2] p. Elérhető a Hungaricana oldalán
Érdekesség: kézzel írt oldalak a Halis István Városi Könyvtár példányában.
39. 1901-1902 125, [2] p. Elérhető a Hungaricana oldalán
40. 1902-1903 71 p. Elérhető a Hungaricana oldalán
41. 1903-1904 73, [2] p. Elérhető a Hungaricana oldalán
42. 1904-1905 67 p. Elérhető a Hungaricana oldalán
43. 1905-1906 103 p. Elérhető a Hungaricana oldalán
44. 1906-1907 82 p. Elérhető a Hungaricana oldalán
45. 1907-1908 160, [1] p. Elérhető a Hungaricana oldalán
46. 1908-1909 126, [1] p. Elérhető a Hungaricana oldalán
47. 1909-1910 114, [1] p. Elérhető a Hungaricana oldalán
48. 1910-1911 132, [1] p. 1 t.
49. 1911-1912 201 p. Elérhető a Hungaricana oldalán
50. 1912-1913 111 p. Elérhető a Hungaricana oldalán
51. 1913-1914 115 p. 1 t.
52. 1914-1915 118, [1] p. Elérhető a Hungaricana oldalán
53. 1915-1916 98, [1] p. 1 t. Elérhető a Hungaricana oldalán
54. 1916-1917 67 p. Elérhető a Hungaricana oldalán
55. 1917-1918 38, [1] p. Elérhető a Hungaricana oldalán
56. 1918-1920 [2], 15 p. Elérhető a Hungaricana oldalán
57. 1920-1921 [2], 16 p. Elérhető a Hungaricana oldalán
58. 1921-1922 24 p. Elérhető a Hungaricana oldalán
59. 1922-1923 24 p.
60. 1923-1924 24 p. Elérhető a Hungaricana oldalán
61. 1924-1925 24 p. Elérhető a Hungaricana oldalán
62. 1925-1926 39 p. Elérhető a Hungaricana oldalán
63. 1926-1927 36 p. 1 t. Elérhető a Hungaricana oldalán
64. 1927-1928 40 p. Elérhető a Hungaricana oldalán
65. 1928-1929 47 p. 2 t. Elérhető a Hungaricana oldalán
66. 1929-1930 47 p. Elérhető a Hungaricana oldalán
67. 1930-1931 48, [1] p. Elérhető a Hungaricana oldalán
68. 1931-1932 41 p. Elérhető a Hungaricana oldalán
69. 1932-1933 43 p. Elérhető a Hungaricana oldalán
70. 1933-1934 54, [1] p. Elérhető a Hungaricana oldalán
71. 1934-1935 53 p. 1 t. Elérhető a Hungaricana oldalán
72. 1935-1936 66, [1] p. Elérhető a Hungaricana oldalán
73. 1936-1937 55 p. Elérhető a Hungaricana oldalán
74. 1937-1938 57 p. Elérhető a Hungaricana oldalán
75. 1938-1939 58 p. Elérhető a Hungaricana oldalán
76. 1939-1940 70, [1] p. Elérhető a Hungaricana oldalán
77. 1940-1941 83 p. Elérhető a Hungaricana oldalán
78. 1941-1942 68 p. 1 t. Elérhető a Hungaricana oldalán
79. 1942-1943 59 p. Elérhető a Hungaricana oldalán
80. 1943-1944 48, [11] p. Elérhető a Hungaricana oldalán
81. 1944-1947 64, [2], XXVII p. Elérhető a Hungaricana oldalán
82. 1947-1948 35-76. p.
83. 1948-1949 [2], 24 p.
<< Előző (11. oldal)
/15
Következő >> (13. oldal)