Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
2.6 MB
2018-03-29 14:17:33
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
62
447
Rövid leírás | Teljes leírás (31.59 KB)

1867-68 A Nagy-kanizsai Kath. Elemi Főtanodának növendékei név- és érdemsor szerint

A Nagy-kanizsai Kath. Elemi Főtanodának növendékei név- és érdemsor szerint
az 1867/8-ki tanév
II. felében
Nagy-kanizsán,
nyomtatott Wajdits József könyvnyomdájában,
1868.

A következő szöveg a füzetből keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

O0 I
■ \' 7 / <;;> \'
REV 98
KCV 2010
A NAGY ■ KANIZSAI
RflTH. ELEMI FŰTANODÁNAK
NÖVENDÉKEI
JXT 33 "V" - É3S ÉRDEMSOR
SZERINT
ma jmri . • AZ
Hmíji \' £ íiiÉMW8ft»>r \' \' . »mi!» un».»
186
71
8 KI TANÉV
II. FELÉBE N.

G V
NAGY-KANÍZSÁN,
NYOMATOTT WAJDITS JÓZSEF KÖNYVNYOMDÁJÁBAN,
18 6 8.
IV. Fiosztály.
TANTÁRGYAK: Hittan, evangelium és szertartások magyarázatával, magyar olvasás tárgyilagos kezeléssel, nyelvtan, helyesírás, iratfeltevés, szavalás, német olvasás, nyelvtan és helyesírás, latin olvasás, számtan, szép- és folyóirás, rajz és öszhangzatos éneklés.
H
N O
ÍH
O
CD
Tanító :
Nucsecz József.
1
i 2 ^ i 8 -ú
Névsor. A aj N Általán* soroza Névsor. Helyze szám. £ N b £3 S
ÖU ÖU
pályatárs / pályatárs
között. között.
Arvay József..... k m e r. Máli István...... 66 m r
Aszalay Lajos..... 29 e r Mersics Ede...... 68 m r
Axter Ágoston, ism. . . . 63 m r Mesics János..... 3 kit
Babóchay László .... 22 e r Mihálecz István..... 14 jel
5. Báán Zoltán...... 8 jel 45. Nagy József...... 57 e r
Bánutay Károly. . . ... 7 jel Neubauer Márton .... k m jel
Báusch Pál...... m t e r Orosz József...... k m e r
Bertalan Yince .... 56 e r Pais Elek....... 9 jel
Biberstein József .... m t v m Pál Gyula...... 49 e r
10. Buzády Boldizsár .... 13 jel 50. Peksz Kálmán..... 48 e r
Czelhoifer András . . . . (Jorvinus Ágoston .... 46 e r Petrich Lajos..... 43 e r
60 e r Plánder Ferenc..... 44 e ¡\'
Osizmazia János..... 21 e r Plánder Károly..... 31 e r
Dávid György..... 59 e r Pollák Károly..... 58 e r
15. Dervarics Béla..... 15 jel 55. Polecz András..... 65 m r
Duics Lajos...... 39 e r Prikler Lajos..... 10 jel
Fenusz János ..... m t kit Rajkay Vilmos..... 24 e r
Gámperl Ferenc .... 12 jel Raisz Kálmán..... 51 e r
Grebencz Lajos . . . , 26 e r Reichenfeld Gyula izr. . . . 27 e r
20. Hergenröther József . , 40 e r 60. Reiner Károly ism. . . . k ni e r
Hofer József...... 42 e r Rigó István...... 16 jel
Horváth Gyula..... 4 jel Rieder József..... 11 jel
Horváth Károly..... 17 jel Rothschild Jakab izr. . . 6 jel
Horváth Pál...... 67 m r Sipos Gyula...... 50 e r
25. Istéf Ferenc...... k m jel 65. Sipos Károly..... 20 e r
István Károly . .. . . . k m e r Skopál Elek...... 35 e r
Kainczer Lipót..... 32 e r Stingly Elek...... m t jel
Kocsi Gyula...... 2 kit Szimicz Ede...... 18 jel
Kollay Lajos...... 54 e r Szűcs János...... 47 e r
30. Kollarics József..... 55 e r 70. Talabér Kálmán .... 1 53 e r
Kollarics Lénárd .... 45 e r Tálosy György..... 5 jel
Koltay Kálmán..... 19 e r Tóth Frigyes..... 34 e r
Kovács József ..... 1 kit Tóth János...... 62 ni r
Kovács Sándor..... 25 e r Vajda István...... 64 m r
35. Krénusz József..... 36 e r 75. Veisz Ágoston . . . . k m m r
Krénusz Mihály..... 41 e r Vida Sándor...... 61 c r
Kutnyák Mihály..... 23 e r Viosz László...... 38 e r
Lasky Lajos...... 37 e r Volf Lajos...... k m e r
Lasky Pál...... 33 e r Zotl Károly..... 28 e r
40. Locke Antal...... 52 e r 80. Zotl Vilmos...... 30 e r
III. Fiosztály.
TANTÁRGYAK: Hittan, bibliai történet és szertartások magyarázatával, magyar olvasás tárgyilagos kezeléssel, nyelvtan, helyesírás, gondolat kifejezés szóval, Írással, szavalás, német olvasás, nyelvtan és helyesírás, üteny-, szép- és folvóirás, számtan s összhangzatos éneklés.
Tanító :
Páros Endre.
N é \\ s o r. Helyzet-szám. Általános j sorozat. N é v s o r. S d £ i N _ rí n Általános sorozat.
76 pályatárs között 76 pályatárs lvÖZÖtt
Babicz József..... 62 e r Mariánecz Ottó.....; 43 e r
Bartos Kálmán..... k. m. 40. Molnár Lajos..... 27 e r
Baternay Ferenc .... m t e r Mülei Ferenc..... 26 e r
Benedek János . 7 . . . 10 jel Németh László..... 7 jel
5. Bertalan Titusz..... 57 e r Németh Gergely .... 42 e r
Botka Manó...... 17 jel Neuser Károly....., 1 kit
Brüll Dávid izr..... 40 er 45. Pavlovszky József .... 64 er
Csárics Gyula..... 37 e r Pecsornik Ferenc . . 63 e r
Császár János ..... 2 jel Pievecz József ..... k. m.
10. Csicskó Imre...... 23 e r Pítterman György . - 47 e r
Eisenbart Lajos..... 15 jel Paulin Zsigiüond .... 24 e r
Eperjesy Béla..... 44 e r 50. Podgreiscliigg János . . 48 e r
Farkas Péter . . . . . 61 e r Polai György..... 31 e r
Frísch Ferenc..... 4G e r Plánder Antal..... 45 e r
15. Fullér János..... k. m. Rajkay Gyula.....1 53 e r
Gazdag Ádám..... 18 e r Ráthman István..... 51 e r
Gudlin Károly..... 39 e r 55. Saller István...... 19 e r
Hedli József...... 12 jel Samu József...... 25 e r
Hegedűs Károly. m t e v Semetke József..... 30 e r
20. Hodics József..... 11 jel Szegcdy Sándor ..... in t jel
Horváth István..... 60 e r Szemnecz Emil..... m t e r
Horváth Endre..... 36 e r 60. Sclieffer Gyula..... k. ni.
Horváth Imre..... 41 e r Stengl Rajmund..... 56 e r
Id. Horváth János .... 4 jel Sztupár István..... 1 13 jel
25. Horváth András. .... \' 32 e r Tárnok Márton...... 6 jel
Horváth János..... j 54 e r Tibolt Lajos...... 20. e r
Horváth György .... 5 jel 65. Tiszai Ferenc..... ■ 29 e r
Horváth József..... 50 e r Topolics János..... 35 e r
Kalmár Lajos ..... 55 e r Topolics József-..... 49 e r
30. Killik Béla...... 34 e r Török István...... 52 e r
Koronczy Lajos..... 28 e r Tripámmer Gyula .... 21 e r
Kovács Zsigmond .... k. m. 70. Vágner Vilmos..... i 1(i jel
Krénusz Ferenc .... 14 jel Vancselics Imre..... 9 jel
Kurucz János . . m t, e r Véber Pál...... | 59 e r
35. Laczkovics János .... 8 jel Vizlendvay József .... j m t e r
Lakatos István..... 22 e r Vizlendvay Imre . . , 1 m ^ e r
Laskovics József .... 33 j e r 75. Vukászovits Ferenc 38 e r
Leopold József..... 3 ! jel Zákonyi Lajos..... I 58 e r
»ifi
ti V®
II. Fioszüly.
.iboic
TANTÁRGYAK : Hittan, bibliai történetek és szertartások magyarázatával, magyar olvasás, nyelvtan, helyesírás, gondolat kifejezés, szavalás, német nyelvtan és olvasás, számtan, üteny-, szép-és folyóirás, éneklés.
Tanító :
Récsey György.
-tt T" / [elyzet-szám. italános sorozat. r \' Helyzetszám. Italános sorozat.
ÍN e v s o r. N e v s o r.
55 1 55
pályatárs pályatárs
között. - között.
Anhoffer Lajos..... 20 e r Molnár István..... e. m.
Bartos Gyula..... 22 e r 30. Nagy József...... e. m.
Benedek György .... 15 e r Nagy Gábor...... 26 e r
Botfy Károly ...... 32 e r Németh Zsigmond .... 13 e r
5. Buday Lajos...... 25 e r Németh József..... 16 e r
Czápáry József..... 19 e r Nóvák Nándor..... 14 e r
Dervarics Lajos ..... 24 e r 35. Nagy Pál........ 29 e r
Drda Károly...... 39 e r Oszterliuber Gyula .... 30 er
Emmer Ferenc..... 28 e r Bathmüller Lipót .... e. m.
10. Farkas Henrik..... 5 jel Rózsa Ferenc..... 43 e r
Fornberg József..... 7 \'jel Szabó József..... 10 8 jel jel
Frisch Gyula...... 46 e r 40. Szabó István .....
Gászner Ferenc .... m t e r Samu István...... 1 kit
Hándler Ferenc .... 6 jel Stokker János ..... 44 e r
15. Halvax Gyula..... 41 e r Szőke Kálmán . . . m t e r
Horváth Lajos..... 12 e r Simon Lajos>. . . . 3 kit
Horváth Pál...... 34 e r 45. Simán István ..... 38 e r
Horváth György .... : 35 e r Tersánczky Kálmán. . . , 18 e r
Hilcz Lajos...... 47 e r Ujváry Aladár..... 40 e r
20. Keszev Lajos..... ! 17 £ r Urbán Vince..... 31 e r
Kovács Antal..... 42 e r Varga Antal...... 2 kit
Köhler Kálmán..... ! 45 e r 50. Vehofsics Aladár .... m t e r
Kis István...... 23 e r Verner Adolf..... 48 m r
Kirfer Kálmán..... 36 e r Vékásy István..... 11 e r
25. Kugler Antal..... 27 e r Vörös József...... 21 e r
Lőrinczy János..... ! 4 jel Vjzlendvay Sándor .... m t e r
Matbos Béla...... ] 33 e r 55. j .7 O Visztner Frigyes .... 37 e r
Mosche Károly..... 9 jel
Első Fioszlály.
TANTÁRGYAK : Hittan elemei, magyar- és német olvasás, szemléltetési oktatás, számtan, üteny-és szépírás, éneklés.
i u ■ <o • cn C a =s
£. S 3 © rt £ -cí 2 o C3 ÍH
N é v s o r. 1 " N é v $ o r. u - <"
112 112
pályatárs pályatárs
között. között.
Antal István .\'.... 53 e r Plichta Ferenc..... 16 jel
Aszalay Gábor ism. 18 jel Plichta Károly..... 10 jel
Ábrahám Lajos..... Ács János...... 51 e r Praudics Pál...... 50. Radakovics Gyula ism. 46 e r
55 e r 24 e r
5. Balázs Nándor..... 27 e r Rácz Kálmán..... 17 jel
Bedenek Antal ...*,. 58 e r Reichard József ism. 28 e r
Beránek Ferenc .... 36 e r Reiner Márton..... 35 e r
Bnsovszky Győző .... 30 e r Rizsán István..... 23 e r
Buváry Lajos..... 15 jel 55. Rózsavölgyi Antal .... \'9 jel
10. Czápáry János..... 34 e r Schwarz József.....- 43 e r
Császár György..... e m e r Sebestyén Ferenc .... 54 e r
Dómján István..... 57 e r Sebestyén János..... 50 e r
Farkas Vilmos..... e ni e r Skrivalics József .... 52 e r
Fischer Leó ism..... 12 jel 60. Spiller Alajos..... e m e r
15. Fráncsics György ... 5 jel Steklich Lajos ism..... 19 jel
Gábor Ferenc..... 47 e r Szabó Ferenc.....i 49 e r
Geiszl Miksa...... e m e r Szabó Jenő...... 21 e r
Gerócs György..... 38 e r Szigethv Aladár.....j 4 jel
Gerócs János ...... 3 jel 65. Takács József..... 1 jel
20. Győrök József..... e m e r Tomasics Ferenc .... 56 e r
Halwax Frigyes..... 31 e r Vajda György..... 22 e r
Hedl Bálint ism..... 14 jel Verner Károly..... 48 e r
Horváth Ágoston .... 20 jel Vékási Lajos...... 25 e r
Imrey Ferenc..... 60 e r -
25. Kircligeszner Adolf .... 33 e r Maradók:
Kisfaludy Gyula..... e m e r
Klausz Lajos...... 26 e r 70. Andri József. . . . 61 e r
Klávásits István..... 39 e r Ábrahám Ádolf..... 88 c r
Kosek János...... e m e r Ábrahám Tódor..... 70 e r
30. Laky Árpád...... 8 jel Benczik József..... 66 e r
Laski János...... 40 e r Benkő György..... 86 e r
Lipók József...... 29 e r 75. Betlehem József..... 62 e r
Lisziák Ferenc..... 6 jel Czekl József...... 76 e r
Loncsarics Károly .... 45 e r Drda József ...... 92 e r
35. Masznyák Péter. . . . . 13 jel Halwax István..... 87 e r
Mészáros Károly . 2 jel Hartmann József .... 91 e r
Mincsek József ism. 7 jel 80. Hauser János..... 102 e r
Molnár György..... 59 e r Hedl Rudolf...... 67 e r
Németh István..... e m e r Horváth Márton..... 69 e r
40. Pápai József...... 11 jel Imrik Gyula...... 75 e r
Petrics Ferenc ism. . . 32 e r Kainczer Alajos..... 93 e r
Pénzes Lajos...... e m e r \'(85. Kálcsics Ferenc .... 97 e r
Pievecz György..... 44 e r Kámenár Sándor .... 74 e r
Pihal Antal ism..... 37 e r Koronczi István..... 65 e r
45. Pintér Gyula...... 41 e r König Lajos...... 77 e r
Pinterics Lajos..... 42 e r Laski József ...... 101 e r
7
Névsor. Helyzet- I szám. | Általános | sorozat. 1 Névsor. Helyzet- ¡1 szám. Általános sorozat.
112 pályatárs között. 112 pályatárs között.
90. Markotán Ferenc . . 98 e r Szilvay Pál...... 85 e r
Mercz Ferenc . . . , . 72 e r Szűcs Ferenc..... 63 e r
Neusziedler Géza .... 79 e r Tedeczki Sándor..... 103 e r
Németh György . . 68 e r 105. Topler György..... 73 e r
Németh Károly..... 100 e r Topolics György .... 84 e r
95. Nucsecz Lajos..... 96 e r Turek Lajos...... 78 e r
Páros Kálmán..... 83 e r Yajai Ferenc..... 71 e r
Polgár Lázár..... 64 e r Vieland Gyula..... 81 e r
Prikler Gyula..... 90 e r 110. Id. Vörös József .... 89 e r
Rizsán Antal..... 94 e r Ifj. Vörös József .... 99 e r
100. Szabó Ernő...... 95 e r Weber Antal...... 80 e r
Szigethy Elemér .... 82 e r
Tanitó :
Horváth Pál.
Előkészítő flosztáiy.
TANTÁRGY : Imák és hitágozatok, betüisme, szemléltetési oktatás.
Névsor. Helyzetszám. Általános sorozat. Névsor. Helyzet- || szám. jj Általános sorozat.
■ 29 pályatárs között. i 29 pályatárs között.

Matkovics Gyula .... 19 e r
Végzők csoportja. Nemes Gyula..... k m e r
Németh István..... 8 e r
Andri Lajos...... 14 e r Plosszer Antal..... 1 jel
Benert Alajos..... 18 e r 25. Pintér János..... 9 e r
Osep Ferenc..... Czimbálek Károly .... 5. Dervarics Zsigmond Dolmányos Ferenc .... m h 10 v m 11 e r e r jel e r Tarsay István..... Wimmer József ..... Zöld József...... Zimitz János...... 12 20 7 4 e r e r e r e r
Hagyik József..... Hováth József..... Id. Horváth József 2 6 16 jel e r e r Haladók csoportja. 40 pályatárs között
10. Jáksics Miklós..... 13 e r Ábrahám Gyula..... 32 e r
Juk János...... Kárlovits Ferenc .... 5 3 e r e r Bokor Károly..... Biba Bálint...... 18 1 e r jel
Kreuter Ferenc .... 17 e r Bedenek Nándor .... e m e r
Krenus József..... 15 e r 5. Csiszár József..... 25 e r
15. Keller Ferenc..... 24 e r Dreven Lajos..... 2 jel
Killik Alajos...... Keszey Gyula..... Leitner Kálmán..... 25 21 k m e r e r e r Eberl János...... Fest József...... Fischer Antal . . . . • 29 11 28 e r e r e r
Markotán József .... 22 e r 10. Gábor József . . . . • 24 e r
29. Molnár Lajos..... 23 e r Hartman János . . . . • 15 e r
Kántor-tanitó :
Hergenröther Mihály.
Segéd-tanitó :
Petz Antal.
N é v s o r. i u N a Q> N u - : Altaianos sorozat. N é v s o r. ■ +-> 0 a r? »ós O N í " ^ ! Általános/ sorozat. I - i
/(A a 7
pálya közi társ itt. pálya köz< társ itt.
Horváth Lajos..... Kárlovics István .... Koháry Ferenc..... 15. Kozma János..... Kauszky János..... Masznyák Pál..... 33 30 19 e m e m 13 e r e r er ! e r e r i e r Ecker Antal...... 10, Ecker Imre...... Groszek József ..... Fried János...... Francsics Alajos..... Horváth Mihály..... 10 18 46 40 25 6 e r e r e r * e r e r e r
Máitz Gyula ...... 16 e r 15. Hörcsöky István. ... 11 e r
Nagy Imre...... 20. Piliály Frigyes..... Praudits Jenő..... Pesch Antal...... Pávlovszky Károly j Pozovecz János . . . . • . 25. Pető György...... Radics Károly..... Sej Károly...... Sej Ferenc...... Sipos László...... 30. Sipos István...... Szobolics Ferenc .... Szvetecz Gyula..... Tibolt Gyula..... 23 21 17 5 26 14 9 4 3 27 e m e m 12 8 20 e r e r e r e r e r e r e r e r e r e r e r e r e r e r Heriávetz Mihály .... Ifcsics Antal ...... Kis Zsigmond..... Kocsis Kálmán 20. Knezovits János .... Major István...... Magyar Sándor..... Mészáros Ferenc . . .- . - Orlof Edmund..... 25. Pichler Ferenc ..... Petrics Gyula..... Petrics Edmund..... Pinterics György .... Pintér József..... 30. Rinhoffer Gyula..... 29 4 44 17 30 36 33 14 38 1 9 39 21 27 20 e r e r e r e r e r e r e r e r e r e r e r e r e r e r e r
e r
Tálosy János..... 35. Takáts János..... Tóth Lajos...... Török István...... Ylasits Gyprgv . . . . . Yadász József..... 40. Volf György...... 34 e r e r e r e r e r e r e r Rober Leo...... Rastics Lajos..... Rottman Menyhárt .... Saly István...... 1 35. Sáricz Lajos...... Sáricz István..... Smodics Kálmán .... 32 13 22 28 12 19 8 e r e r e r e r e r e r e r
6 31 e m 22 7 10
47 Török György ...... 35 e r
Kezdők csoportja. pályatárs között Türk József...... "40. Tárnok Géza..... 15 e m e r | er
Ágoston Imre..... Bitza Félix...... Babati György..... Bárdos János..... 5. Bognár Mihály . , . . . Buzády János . Csuha György..... 42 1 43 45 31 41 37 23 e r e r e r e r e r e r e r Stocker Ferenc ..... Yékásy István..... Yajkovits József. .... Ylasits Mihály..... 45. Wisztner Henrik .... Wiland Béla...... Zákony Károly..... 26 7 24 16 3 5 2 er e r e r e r e r e r e r
J ,:Csuha Lajos ...... 34 e r ■
9
III. leányosztály.
TANTÁRGYAK : Hittan , bibliai- történetek és szertartások magyarázatával , magyar nyelvtan , gondolatkifejezés, női gazdászattan, Magyarország történelme, természet- és földrajz, szavalás, német nyelvtan, számtan, üteny- és szépirás, női kézmunkák, öszhangzatos éneklés.
i 113 A e? a CO 1 "S -ra ¡si ■ ^ A n a CO 2 ^ VS gj
X? v<3 03 N ^ 2 \'rt p
Névsor M 00 íí o vetj OQ Névsor oo W ^ O •<q oo

69 69
pályatárs pályatárs
között. között.
Ábrahám Ida..... 28 1 e r Mihálecz Anna ..... 33 e r
Bálás Ágnes...... 11 jel | Molnár Szidónia ..... 46 e r
Bitza Juliánná..... 42 e r Neusziedler Teréz .... 29 e r
Bendekovics Károlin 35 e r Nóvák Mária ..... k m jel
5. Bosgai Anna..... k ni e r 40. Páchányi Mária ..... 17 jel
Braun Paulin..... 8 kit Pávics Anna ...... 31 e r
Czigler Mária..... 40 e r Perlaky Anna ..... 10 jel
Csauszner Mária .... 23 jel Podgraischig Károlin . . . k m e r
Csizmadia Adel..... 4 kit Reinvetter Teréz, .... 51 e r
10. Ecker Linda...... 53 e r 45. Rizsán Ilona ...... 13 jel
Fesselhofer Paulin .... 1 kit Rózsavölgyi Borbála 5 kit
Grosz Emilia..... 45 e r Rózsavölgyi Szidónia . 3 kit
Halvax Paulin..... 57 e r Saller Katalin ..... 38 e r
Halvax Mária..... 47 e r Schrott Szidónia. . . 52 e r
15. Halvax Yictoria .... 25 jel 1 50. Schóber Anna - 22 jel
Hertrum Anna..... 39 e r Stechlich Mária ..... 14 jel
Horváth Mária..... 43 e r Stefán Rozalia ..... 21 jel
Imrik Rozália..... 50 e r Szabó Franciska ..... 26 e r
Kamenár Aloizia .... k m jel Szakonyi Jozefa ..... 2Í e r
20. Keszei Károlin..... 24 jel 55. Szaidl Amália ..... k m e r
Kirchgeszner Amália . . 15 jel Szaidl Petronella .... km e r
Knezovics Anna .... 49 e r Szépe Anna ...... km kit
Knortczer Mária .... km e r Szépe Juliánnna..... 36 e r
Koch Anna...... 54 e r Szilvay Mária ..... 32 e r
25. Kotsics Anna..... 12 jel 60. Szivos Mária ..... 30 e r
Kugler Rozália..... 9 jel Tavaszy Rózsa ..... 6 kit
Lurcz Anna...... km e r Tenk Mária ...... 44 e r
Kaski Rozália..... 34 e r Török Éva ...... 48 e r
Loncáricz Jozefa .... 41 e r Tripammer Rozália . . . 7 kit
30. Loncárrcz Mária .... k m e r 65. Turek Borbála..... 56 e r
Matkovics Juliánná 16 e r Válczer Paulin ..... 55 e r
Matos Yilma..... km e r Válásek Mária ..... 20 jel
Markovics Mária .... 2 kit Virágh Mária i . . . . k m e r
Mátyás Teréz..... 19 jel Yörös Rozália ..... 37 e r
35. Mezgár Teréz..... 18 jel |
Tanítónő :
Rózsavölgyi Ilona,
Egyszersmind női kézmunkák vezetője.
10
El. Lcányoszfály.
TANTÁRGYAK : Hittan, bibliai történetekkel, magyar és német olvasás, nyelvtan, termény- és földrajz, számtan, üteny- és szépírás, öszhangzatos éneklés, női kézmunkák.
i +-> o • N Ö i- ^ GO I * 3 N a O ci s- ■ S a N S v o N < 2 Ifi \' 3 so . . 1 ti 3 S 5 O
N é v s o r. í - : +-> o < N é v s o r. 2 m i <
99 99
pályatárs | pályatárs
között. | között.
Andri Teréz ..... 21 | e r | Michl Katalin..... 72 e r

Annek Mária ..... 23 1 e r ! Mihálecz Mária..... 29 e r
Ábrohám Anna ..... 27 e r Miszinger Rozália .... 74 e r 1
Axter Katalin..... a o e r Muraközy Teréz..... 52 e r
Di)
5. Bartos Juliánná .... 79 m r 55. Muraközy Mária .... 59 e r
Bedenek Rozália .... k m e r Németh Teréz..... 44 e r
Benkő Rozália..... 47 e r Nitsch Szidónia..... 32 e r
Betlehem Juliánná .... 22 e r Nyers Mária..... 13 jel
Barbél Teréz...... 34 e r Orbán Gabriella .... 69 e r
10. Bredó Mária...... 65 e r 60. Páros Irén \'...... 54 e r
Buzády Rozália ..... 39 e r Beksz Katalin..... 1 kit
Czeiner Johanna .... 7 jel Perhausz Rozália .... 78 m r
Czérk Mária ...... 40 e r Pintér Anna..... 45 e r
Csemits Mária ..... 25 e r Pintér Katalin..... k m jel
15. Csertok Katalin ..... k m e r 65. Poszovecz Teréz .... e in e r
Csiszár Rozália ..... 43 e r Plánder Szidónia .... 55 e r
Csorbits Yilma ..... 24 e r Riegler Leopoldin .... 76 e r
Dervalics Teréz - . ... e m e r | Rózsavölgyi Panlin . 2 kit
Diénes Anna. ..... 82 m r íááfián Karolin..... 08 e r
20. Eisenbart Aloizia .... 75 e r 70. Sárecz Rozália..... 48 e r
Emmer Teréz ..... 41 e r Sárvári Rozália..... e m e r
Farkas Mária ..... 42 e r Szabó Mária ..... 8 jel
Gáspár Teréz ..... 19 e r Scliveder Karolin .... 49 e r
Győri Rozália ..... 10 jel Sebestyén Karolin .... 80 m r
35 75. Sipos Katalin..... km er
25. Harsay Katalin..... e r
Heger Mária... . • 9 jel Sipos Teréz ...... 28 e r
Hertrum Teréz ..... 71 e r Schmolcsics Mária .... km e r
Horváth Emma ..... 5 kit Sclióber Rozália ...... 30 e r
Huszkó Teréz..... 3 kit Sölét Ida ....... 50 e r
30. Impl Ilona...... k m e r 80. Stelczl Juliánná..... \' 14 jel
Imrik Katalin ..... 56 e r Steinkeller Mária .... 66 e r
Istvánfy Amália ..... 73 e r Stoczek Szidónia .... 31 e r
Kálovics Anna ..... 6 e r Szabady Juliánná .... k m e r
Kelemen Mária ..... 36 e r Szakonyi Gizella .... 67 e r
35. Knezovics Áppolonia . . . 62 e r 85 Szekendy Teréz • . • k m e r
Knortczer Panlin .... 51 e r Szekeres Mária -..... k m e r
Kosek Juliánná . ... . == km e r Takács Mária..... 16 e r
Kosányi Gizella ..... 11 jel Takács Szidónia..... 77 m r
Kovács Klára ..... 61 e r Tarody Jozefa ..... k m e r
40. Kregál Eleonóra .... 60 e r 90. Turek Mária...... 4 kit
Köhler Anna . . , . . 20 e r Yass Anna...... 12 jel
Magyar Anna ..... 37 e r Verhás Paulin..... 53 e r
Masznyák Emilia .... 38 e r Yicza Rozália ..... 64 e r
Matkovics Mária .... 68 e r Yinczek Áppolonia .... 18 e r
45. Máár Etelka. . . . I . t V jel 95 . Volf Franciska..... 33 e r
Máté Anna ...... 15 e r Vörös Teréz....... 46 e r
Márkovics Anna .... 26 e r Zákonyi Ilon...... 57 e r
Martinecz Rozália .... 1 e m e r Zimicz Teréz..... 17 er
Martinecz Katalin .... j km e r 1 Zotl Teréz...... 1 81 i m i
50. Mecz Mária...... 1 70 e r 1 Tanitó: Rózsavölgyi Antal.
Női kézmunkák vezetője : Biba Kornélia.
I. Leány osztály.
TANTÁRGYAK : Hittan elemei, imák, magyar s német betüisme és olvasás, szemléltetés, számolás, ütenyirás, éneklés, női kézmunkák.
! 1 Névsor, r ¡3 Ni -t J «1 " H Cu ~ SS 3 o 5 " 4 N é v s o r. L u A a i 3 N -l H » C n 2 ^ cz 3 p 3 Ö 5 M
45 pályatárs | között. 52 pályatárs között.
Végzők. Ács Juliánná..... Bedenek Juliánná .... Busofszky Emilia .... Bognár Erzsébet .... 5. Czapáry Rozália .... Csillag Ilka...... Csizmadia\' Mária .... Dreven Rozália..... Dreven Terézia..... 10. Fráncze Mária..... Euler Erzsébet..... Gviszer Áppolonia j Hándler Károlin .... Ifi. Horváth Mária ...."! 19 29 41 15 14 23 6 2 3 5 12 7 22 33 e r e r e r jel jel e r 1 kit 1 kit kit kit jel jel e r e r Haladók. Auerbach Verona .... Bedenek Rozália .... Czigler Paula..... Czapáry Károlin .... 5. Cserny Lujza..... Freund Mária..... Gezerik Paula..... Gradicsky Emilia .... Herczeg Áppolonia..... 10. Hodics Katalin.....j Herencsics Juliánná . 1 Ifsics Teréz...... Imrey Rozália..... Kristóf Anna . . . . 29 40 7 18 20 e m 31 3 14 m. I 30 1 e m 15 39 e r e r jel e r e r e r e r jel e r h. e r e r e r e r
mmm I 15. Horváth Julianna . 32 e r 15. Krenusz Juliánná .... 16 e r
Id. Horváth Mária .... 34 e r Koch Ágnes...... 32 e r
Heiszter Katalin . . . . t 16 jel Klopfer Teréz..... 8 jel
Imrey Juliánná..... 31 e r Kotnyik Teréz..... e m e r
Jericska Anna..... 28 e r Lasky Juliánná..... 33 e r
\'20. Kováts Klára . . . . . 17 e r 20. Lörincz Ida v..... e m e r
Mersics Teréz..... 30 e r Lipics Mária..... e m e r
Mátyás Anna..... 18 e r Laíky Verona..... 34 e r
Németh Katalin..... 24 e r Magyar Mária..... 9 e r
Németh Rozália , m. h. Molnár Juliánná .... 1 jel
25. Németh Áppolonia .... 27 e r 25. Mecz Etelka...... 35 e r
Orlof Károlin..... 13 jel Mayer Zsófi...... 10 e r
Peksz Betti...... 26 e r Mathus Mára..... 36 e r
Paula Magdolna .... 20 e r Nemecz Károlin..... e m e r
Pecsornik Johanna .... 40 e r Nóvák Rozália ..... 37 e r
30. Pichler Ida...... 8 jel 30. Németh Károlin .... e m e r
Pichler Mária..... e m e r Pichler Ida...... e m e r
Schvarcz Amália .... e m e r Plánder Juliánná..... 13 e r
Stimpfel Mária..... 36 e r Rathmuller Mária .... e m e r
Simon Vilma..... 35 e r Reinvettér Mária .... 2 jel
35. Schvarcz Juliánná .... e m e r 35. Sclirauczer Károlin . . e m e r
Szvetecz Mária..... 21 e r Sallér Mária...... 12 e r
Szerpák Rozália..... 37 e r Saly Ilka....... 4 jel
Sperl Margit..... 25 e r Samu Etelke...... 27 er
Topolics Mária..... 11 jel Sárecz Mária..... 21 e r
40. Tandor Anna..... 1 kit 40. Simám Mária..... 38 e r
Trasl Anna...... 38 e r Szabó Teréz...... ; 22 e r
Tseppen Guszti..... 4 kit Szabó Anna...... 11 e r
Yálther Teréz..... 39 e r Stengel Johanna..... 23 e r
Yinczek Katalin . \' 9 jel Szivecz Mária..... 5 jel
45. Vágner Emilia..... l 10 jel 45. Stáncsics Károlin .... ; 24 e r
w .J s * •«3 c
^ a
a> n 3 o
- N é v 8 o r. 3j » i <
53
pályatárs
között
Martinecz Teréz 37 1 e r
Markovits Mária 11 1 e r
25. Majdits Etelka . . . 38 e r
Maczekovits Amália 25 e r
Nemes Emilia 28 e r
Orlof Mária .... 26 e r
Pecsornik Mária. . . 31 e r
30. Pulay Rozália 3 e r
Plánder Helena . 30 e r
Polecz Terézia . 14 e r
Páros Juliánná . 29 e r
Puholka Mária . . . 44 e r
35. Pintér Vilma . . . 42 e r
Rigó Teréz .... 46 e r
Rácsky Emma . 43 e r
Reiner Vilma 15 e r
Reiter Ilka .... ! 41 e r
40. Roszonyák Katalin . 47 e r
Sei Rozália .... 9 e r
Sallér Rozália 10 e r
Szalay Juliánná . e m e r
Sölét Mária .... 16 e r
45. Szigricz Anua i P I*
V 1
Sebők Juliánná . ] 50 e r
Szegfű Erzsébet . . . 2 e r
Topolics Áppolonia . . m. h.
Tisza Katalin . . 17 e r
50. Tenk Katalin . . . 1 27 e r
Virág Roza .... 1 40 e r
Veber Matild . . . j 39 e r
Zelenák Erzsébet . . ii 45 e r
Altanitó
Horényi Pál,
Női kézmunkák vezetője :
Biba Kornélia.
\' \'; \'y
Az iparos —teatfncok vasárnapi-iskolájának III-dik osztályában 30; a II-ban 54; az I-ben 42 tanuló nyert oktatást Nucsecz József, Páros Endre és Horváth Pál tanítóktól.
Tanodai hitoktató s hitelemző :
Eger Zsigmond, szt. Perencrendi áldozár.
Iskolai gondnok :
Növendékségi általános összeg : 883. Tersánszky József, megyei orvos ur.
Használt rövidítések : kit. kitűnő; jel. jeles; e. r. első rendű; e. m. elmaradt; b. t. beteg; v. in. vizsgálatlan maradt; t. v. tanodát váltóztatots; k. m. kimaradt; m. t. magántanuló ; m. h. megholt; ifj. ifjabb ; id. idősb ; ism. ismétlő ; g. k. görög keleti; izr.
A helybeli takarék-pénztár t. c. Igazgatóságának ama hazafiúi intézkedéseért, miszerint leánytanoncaink buzditó megjutalmazhatása végett ezen tanévben is oly szép összeget vala kegyes tanodánk-részére utalványozni, hogy számosb példás-viseletű és szorgalmasb leánytanonc kaphatott női kézmunkához szükséges anyagot, valamint a helybeli t. c. izr. nőegyletnek, mely a nőnevelés igaz érdekében a húsvéti ünnepek alkalmával tanodánk 12 szegényebb leánytanoncát uj ruházattal ellátni szíveskedett, az illető növendékség nevében ezennel hálaköszönetet mond
Könnye Alajos,
"\' • "X kegyesrendi ildozir a a helybeli kath. tanodák igazgatója.
Névsor. Helyzetszám. 1 Általános sorozat.
52
pályatárs között
Szabó Rozália.....í m. h.
Szerpák Anna..... Szép Anna...... 25 26 e r e r i
Tseppen Irma..... 50. .Vimmer Rozália .... 17 6 e r jel
Vass Rozália..... 19 e r
Varga Juliánná..... 28 e r
5b
Kezdők. pályatárs között.
Busofszky Matild .... Czapáry Teréz ..... Czulek Mária..... e ni 6 18 e r e r e r
Csizmadia Amália .... 8 e r
5. Eigner Cecilia..... Farkas Terézia..... 19 13 e r e r
Friecl Johanna .....\' 32 e r
Hikádi Juliánná .... 7 e r
Hencsics Anna..... 49 e r
10. Iváncsics Rozália .... 33 e r
Kováts Mária..... 48 e r
Krenusz Katalin .... 34 e r
Kurcz Gizella , . . . . a A V
i t5 1
Kirchkeszner Fáni .... 20 e r
15. Kutory Lina..... Köhler Berta..... 12 35 e r ér
Kondor Erzsébet .... 21 e r
Kollarics Juliánná . . . 22 e r
Lasky Verona..... 36 e r
20. Lenes Rozália..... 23 e r
Molnár Fáni...... 5 er
Ifj. Mátyás Anna .... 24 e r